NTV LAR kehittämisryhmä tiedottaa

Elokuu 8/2021

NTV:n lajin kehittämisryhmän syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin etäyhteydellä 24.8.2021.

 • Lajin toiminta on ollut aktiivista myös kesällä:
  • Kaikki liiton valmennusryhmät ovat leireilleet Kuortaneella. Kuortaneella järjestettiin elokuussa myös Euroopan voimisteluliiton (EG) valmentajakoulutusleiri, jossa oli osallistujia 15 maasta. Valmentajia oli korkeatasoisten kouluttajien lisäksi 29 ja voimistelijoita 33. Leiri sujui hyvin ja osallistujilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.
  • Valtakunnallisella alueminorileirillä pidettiin ns. Sopu-koulutus sekä valmentajille että voimistelijoille. Mukana olivat myös VAT:n kurssilaiset.
   Sopu-materiaali: https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_2faaf08e5d1a4b78bc82b62cd73f4946.pdf
 • Bemareiden vastuuvalmentajaksi on nimetty Merja Mettänen, joka on jatkossa myös NTV:n valmennuksen johtoryhmän jäsen.
 • Urhean toiminta on käynnistynyt.
 • Syksyn kansalliset kilpailut toteutetaan joko tavanomaisina kilpailuina tai online-/virtuaalikilpailuina. Seuroilta on pyydetty ilmoitusta kilpailujensa järjestämismuodosta elokuun loppuun mennessä.
 • Vuoden 2022 luokkakilpailujärjestelmän valmistelu jatkuu. Lopullinen kilpailujärjestelmän kuvaus ja sarjat julkaistaan kuluvan syksyn aikana.
 • Belgiassa on kansainvälinen kilpailu syksyllä 2021 samaan aikaan PEM-kilpailujen kanssa. Suomesta lähtee edustajia molempiin kilpailuihin. Belgian kilpailuun osallistuu 2 naista, 2 tyttöä (2006-2007 syntynyttä) ja 2 vuonna 2008 syntynyttä tyttöä. Molempiin kilpailuihin annetaan näytöt samoissa kilpailuissa ja tiedot on päivitetty Kisanetiin.
 • Vuoden 2022 PEM-kilpailu on Jyväskylässä 18.-20.11.
 • Syksyllä järjestetään paljon koulutuksia, kuten
  • Annamari Maarasen webinaari perjantaina 24.9. klo 19.30-21.30
  • Valmentajapäivät 9.10. Helsingissä
  • EG:n järjestämä Patrick Kiensin webinaari 10.10.
 • Voimisteluliitto järjestää lajien kehittämisryhmien tuomarivastaaville ja puheenjohtajille 8.9. etätilaisuuden tuomaritoiminnan vastuullisuudesta.
 • Lasten voimistelun kehittämisryhmän seuraava kokous on 31.8. NTV:sta kokoukseen osallistuu Anne Rouvinen.
 • LAR:n kokouksessa käytiin myös läpi vuodelle 2021 valittuja lasten voimistelun painopisteitä. Vaikka koronavirusepidemia on vaikeuttanut monen asian toteuttamista, on lajin toimintaa kehitetty tavoitteiden mukaiseen suuntaan.
 • NTV:n seurakokous on 15.9.2021 klo 18.00 etäyhteydellä. Kokouksen aiheena on Voimisteluliiton hallituksen lajimandaattipaikan edustajaehdokkaan valinta.
 • Liiton syyskokous järjestetään 20.11. Helsingissä ns. superviikonloppuna.

Kesäkuu 7/2021

 

LAR:n kesäkuun kokouksessa käsiteltiin monia tärkeitä asioita, kuten

 • Elokuun valtakunnallisen alueminorileirin ohjelmaan sisällytetään sopu-koulutusta sekä voimistelijoille että valmentajille. Sopu-koulutukset ovat osa lajin vastuullisuustoimintaa. Lisää sopu-koulutuksesta (linkki sivun lopussa): https://www.voimistelu.fi/turvallinenymparisto  
 • Kuultiin, että Marja Räisänen osallistuu Euroopan voimisteluliiton edustajana urheilussa tapahtuvan häirinnän Erasmus-projektin hakuun. Hakua koordinoi Tessalonikin yliopisto.
 • Vuoden 2022 luokkakilpailujärjestelmää ja luokkavaatimuksia on valmisteltu tiiviisti. Laadittu materiaali käytiin läpi kokouksessa ja keskustelun perusteella saadaan laadittua lopullinen versio, joka julkaistaan seurojen käyttöön vielä kuluvan kesän aikana.
 • Todettiin, että lajin tuomarikysely on valmis lähetettäväksi kv. ja TK4-tuomareille. Kyselyä on valmistellut LAR:n tuomarivastaava yhdessä tuomarityöryhmän kanssa.
 • Anne Rouvinen osallistui 24.5. Voimisteluliiton lasten voimistelun ryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin mm. vastuullisuutta, tiedotusta ja Voimistelukoulua.
 • Todettiin, että kesän leiritoiminta on vilkasta.
 • NTV urheilijat valitsivat urheilijavaliokuntaan edustajakseen Annika Urvikon.
 • Seuraava LAR:n kokous on elokuussa viikolla 34. Mahdolliset sitä ennen esille tulevat asiat käsitellään sähköpostitse tai tarvittaessa järjestettävässä ylimääräisessä kokouksessa.
 • Lajin seurakokous on 15.9.2021 klo 18.

Toukokuu 6/2021

LAR:n toukokuun kokous aloitettiin iloisissa merkeissä toteamalla urheilijoidemme hieno EM-menestys:

Muita kokouksen asioita olivat:

Huhtikuu 5/2021

Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmän huhtikuun kokouksessa

 • Tarkennettiin lajin vastuullisuustyön kuluvan vuoden painopisteitä, jotka ovat jokainen kohdataan sekä sopu-malliin juurruttaminen. Molempia painopisteitä viedään eteenpäin erityisesti lajin leiritoiminnassa. Seuraava etenemisen tarkistuspiste on LAR:ssa viimeistään elokuussa.
 • Todettiin koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset kilpailukalenteriin, kuten SM-kilpailujen, JPM-kilpailujen ja universiadien siirtymiset. Kisanetissä oleva kilpailukalenteri on ajan tasalla.
 • Todettiin, että myös maajoukkuevalintojen kriteereitä joudutaan muokkaamaan koronavirusepidemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Lajin valmennuksen johtoryhmä valmistelee tästä esityksen 28.4. kokouksessaan.
 • Lisäksi sähköpostipäätöksellä oli aiemmin valittu kriteerien mukaisesti EM-kilpailujen edustajat (voimistelijat: Maisa Kuusikko, Ada Hautala, Lea Bernards ja Iida Haapala, valmentajat: Igor Cherepov, Pauliina Savola ja Hanna Järvinen) sekä päätetty virtuaalikilpailuihin liittyvästä poikkeusluvasta

Maaliskuu 4/2021

Lajinkehittämisryhmä LAR:n maaliskuun kokouksessa

 • Käytiin läpi lajin toimintakulttuurista saatua palautetta, jota lajipäällikkö ja puheenjohtaja olivat jo aiemmin käsitelleet. Todettiin, että vastuullisuustyötä on tehty paljon sekä liittotasolla sekä lajin piirissä. Tämän seurauksena lajikulttuuri ja valmennusleirien ilmapiiri on selvästi parantunut. Pitkään tehtyä vastuullisuustyötä on tärkeää jatkaa edelleen ja lajin parissa on paljonkin mietitty jatkotyön muotoja. Seuraavaksi askeleeksi päätettiin koota kaikki suunnitelmaehdotukset ja päättää tämän vuoden tarkemmat vastuullisuustyön painopisteet ja konkreettiset toteutukset sekä näiden seuranta. Asiaa käsitellään LAR:n seuraavassa kokouksessa huhtikuussa.
 • Koronavirusepidemian vuoksi kaikki voimistelijat eivät voi osallistua kilpailuihin. Alkukauden EM-näyttökilpailuihin on myönnetty muutamalle voimistelijalle oikeus osallistua virtuaalisesti. Virtuaalinäyttöä on testattu etukäteen ja niiden toteuttamiseksi on laadittu ohjeistukset. Kevätkauden aikana on järjestetty myös yhdet kilpalinjan online-kilpailut, joista saatiin myönteistä palautetta. Keväälle valmistellaan myös maajoukkuelinjan kilpailuihin online-mahdollisuutta.
 • Luokkajärjestelmäohjeen päivitys hyväksyttiin. Ohjeeseen päivitettiin maajoukkuelinjan nousukriteerit sekä ohjeet telinekokeiluista ja kilpailujen kulusta 

  https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t

 • Jatkettiin 2022 luokkajärjestelmän valmistelua ja käytiin läpi alustavaa ehdotusta kilpalinjan omavalintaisista luokista. Valmistelutyötä jatketaan kevään ja kesän mittaan.
 • Anne Rouvinen toi terveiset lasten voimistelun kehittämisen 18.2. starttipalaverista. Tärkeä havainto palaverissa oli, että lajissa on jo tähän mennessä tehty paljon lasten voimisteluun liittyvää kehittämistyötä

Helmikuu 3/2021

Lajiasiantuntijaryhmä helmikuun kokouksessa oli jälleen runsaasti käsiteltäviä asioita.

- Todettiin, että seuroille järjestetään kevään aikana Vastuullisuusaskeleet-klinikoita:https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3702?Return=104LAR:n jäsenet voivat osallistua tilaisuuksiin mahdollisuuksiensa mukaan.
- Todettiin, että viime vuonna saatiin muutama palaute valmennusryhmien leireillä koetusta mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä. Palautteissa esille nostetut asiat on käyty läpi asianomaisten ja heidän seurojensa kanssa.
- Kevään kilpailukalenteria muokataan epidemiatilanteen mukaan. Ajantasainen kilpailukalenteri on Kisanetissä: https://kisanet.fi/#/.
- Kevään kansainvälisiä kilpailuja on peruttu. EM-kilpailut järjestetään ilman yleisöä ja JPM-kilpailut online-kilpailuna. Helmikuussa testataan NTV-näyttökilpailuun osallistumista online.
- Päätettiin, että ns. virtuaali-Stara hyväksytään live-Staran tapaan Stara-näytöksi, jonka jälkeen voimistelija voi osallistua luokkakilpailuihin. Sen sijaan etä-Stara ei käy vastaavaksi näytöksi.
o Etästara = Voimisteluliiton Instagramin kautta järjestämä avoin ja maksuton tapahtuma
o Virtuaalistara = suoritus videoidaan ja Arvit arvioivat ne videolta
- Luokkakilpailujärjestelmän uudistamistyötä jatketaan aloittamalla kilpalinjan sarjojen suunnittelu.
- Italia on ilmoittanut, ettei järjestä tänä vuonna Euroopan voimisteluliiton (EG) leiriä tänä vuonna Tirreniassa. Mahdollisuutta järjestää leiri Kuortaneella selvitetään parhaillaan.
- Hyväksyttiin vuoden 2021 tuomarivalinnat.
- 18.2. on ensimmäinen lasten voimistelun kehittämisen kokoontuminen. Anne Rouvinen osallistuu tilaisuuteen NTV LAR:n edustajana.
- Hyväksyttiin valmennuksen johtoryhmän muutosesityksen AMJ-valintakriteeriin:
Nuorimman ikäluokan voimistelijoista tyttöjen A-maajoukkueeseen valitaan MJL 3.luokasta luokkanousuun oikeuttavat 50 p neliottelutuloksen saaneet voimistelijat. Kilpailuoikeus tulee saavuttaa viimeistään kalenterivuoden aikana, jolloin voimistelija täyttää 13 vuotta (2008-syntyneet vuonna 2021).
o Aiemmin kriteeri oli: CR 2,5 ja E 7,5 JA 50 pistettä.
- Kuortaneella on jatkossa mahdollisuus käydä yläkoulua ja lukiota ja samalla harjoitella naisten telinevoimistelua. Tiedotustilaisuus tästä mahdollisuudesta ja toteutuksesta on 22.2. klo 16.
- Urhea-keskuksen toiminnan suunnittelu etenee. Keskuksessa on suunniteltu pilotoitavaksi NTV tyttöjen talenttiryhmän toimintaa.
- NTV LAR kokoontuu etäyhteydellä kevään aikana noin kerran kuukaudessa. LAR:n lisäksi työryhmien toiminta on käynnistynyt aktiivisena.


Tammikuu 1-2/2021

Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmä (LAR) aloitti kolmivuotisen toimikautensa Voimisteluliiton luottamusryhmien yhteisellä etätilaisuudella 23.1.2021 ja jatkoi samana päivänä vielä ryhmän omalla perehdytyskokouksella. Toimikauden ja tämän vuoden ensimmäinen varsinainen kokous oli vielä tammikuun lopulla. Kokouksen aluksi päätettiin LAR:n ja lajin työryhmien yhteiset pelisäännöt:
* Tavoittelemme toiminnassamme aina suomalaisen tyttö- ja naistelinevoimistelun parasta.
* Toimimme rehellisesti ja avoimesti kunnioittaen muita ja toisiamme.
* Pysymme tapaamisissamme aikataulussa ja asiassa.
* Ryhmämme ilmapiiri on salliva, jolloin jokainen voi kertoa mielipiteensä vapaasti ilman pelkoa tyrmäämisestä tai häpeästä.
* Keskustelut ja viestit lajin kehittämisryhmässä ovat luottamuksellisia. Kaikki ovat yhteisten päätösten takana. Tehdyt päätökset kirjataan selkeästi muistioon. Mahdollisesta eriävästä mielipiteestä voidaan tehdä merkintä muistioon.
* Toimintamme on vastuullista ja otamme huomioon myös esteellisyyssäännökset.
* Lajipäällikkö huolehtii tiedotuksesta LAR:n ulkopuolelle, ellei toisin ole sovittu.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat:

 • Sovittiin luokkakilpailujärjestelmän vuoden 2022 päivittämisen etenemisestä. Kilpalinjan sarjat valistellaan kommentoitaviksi Voimistelupäiviin mennessä. Maajoukkuelinjan sarjat on lähetetty kommenteille valmennusryhmien valmentajille ja tuomarityöryhmän jäsenille. Sarjoista tehdään päätös syksyn toiminnansuunnittelutilaisuudessa, jotta ne voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 kevään kilpailukaudella.
 • Kevään kilpailukauden toteutuminen riippuu epidemiatilanteesta. Tavoitteena on esimerkiksi järjestää junioreiden PM-kilpailut. Voimisteluliitossa selvitetään parhaillaan mahdollisuutta järjestää kilpailu etäyhteydellä niin, että kunkin osallistujamaan voimistelijat kilpailevat samanaikaisesti omassa maassaan ja tuomarit arvostelevat osan suorituksista videoyhteyden päässä.
 • TK4-tuomareilta ja kv. tuomareilta selvitetään halukkuutta ja mahdollisuutta toimia tuomarina kevään kotimaisissa näyttö-, katsastus- ja SM-kilpailuissa. Tuomarinimeämiset valmistellaan kyselyn vastausten perusteella.
 • Päätettiin, että Minorien tehotreeniryhmä (TTR) on jatkossa tulokkaiden maajoukkue.
 • B-maajoukkueen (Bmj) ja Bemareiden leirit järjestetään jatkossa erikseen, kuitenkin niin että kaksi keskimmäistä päivää ovat yhdessä.

 

 

Marraskuu 11/2020

Lajiasiantuntijaryhmä piti etäkokouksen SM-kisaviikonpun jälkeen. Kokouksessa

 • Todettiin, ettei Suomesta lähde voimistelijoita naisten telinevoimistelun 2020 EM-kilpailuihin.
 • Lajin seurakokous pidettiin 12.11. Kokouksessa valittiin hallitukselle ehdotettavaksi kauden 2021-2023 lajiasiantuntijaryhmä: Jonna Salonen (puheenjohtaja), Merja Mettänen (kilpailutoiminta), Lotte Seeck (tuomari), Pirkko Haapala (osaamisen kehittäminen), Anne Rouvinen (lasten voimistelu), https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3594?Return=164.
 • Loppuvuoden aikana LAR:n asioita käsitellään ensisijaisesti sähköpostitse. Kokouksia etäyhteydellä järjestetään vain tarvittaessa.

Marraskuu 10/2020

LAR:lla on vielä muutama kokous ennen sen toimikauden päättymistä. Marraskuun ensimmäisen kokouksen aiheina olivat:

 • Strategiatyön materiaaleja käytiin läpi ja viimeisteltiin. 
 • Minori- ja Bemariryhmiä täydennettiin lisätestien perusteella
 • Amj tyttöjen ryhmää on täydennetty syksyn aikana kahdella voimistelijalla luokkanousujen perusteella.
 • Päätettiin Minori-TTR-ryhmän kokoonpano.
 • Keskusteltiin Smaragdimerkin hypyn ohjeista, joissa on tarkennettavaa. Asiaa valmistellaan ja käsitellään uudestaan myöhemmin.
 • Käytiin läpi vuonna 2022 voimaan astuvan luokkakilpailujärjestelmän alustavaa kokonaiskuvaa. Kilpailujärjestelmän muutosten työstämistä jatketaan käymällä seuraavaksi keskustelua luokkakohtaisista sisällöistä.

 

Lokakuu 10/2020

LAR:n vuoden kymmenennessä kokouksessa todettiin, että naisten telinevoimistelun toiminta on ollut syksyllä aktiivista. Valmennusryhmät ovat leireilleet ilman ongelmia noudattaen tarkasti koronavirusepidemiaan liittyviä ohjeita. Myös kansallinen kilpailutoiminta on käynnistynyt ja sujunut tähän mennessä hyvin.

 • Maajoukkuevoimistelijoiden seurojen kanssa on käyty aktiivista keskustelua jatkosuunnitelmista lajissa. Yhteistä suunnittelua jatketaan jälleen marras-joulukuussa.
 • Valmennusryhmien leiritoiminta on käynnistynyt uudistetuilla valmennustiimeillä. Kokemukset ovat myönteisiä ja valmennusryhmätoimintaa kehitetään niiden perusteella edelleen.
 • Toimintaan osallistuu myös ruotsinkielisiä voimistelijoita, valmentajia ja toimijoita, joilla on tarvetta saada tietoa ruotsiksi. FSG:n kanssa on sovittu tarvittavien NTV-materiaalien ruotsintamisesta. NTV:n käännösten yhteyshenkilö on Karolina Stenfors, joka on jatkossa jäsenenä myös NTV:n tuomarityöryhmässä.
 • Syksyn aikana valmistellaan luonnos uuden olympiadin luokkakilpailujärjestelmän kokonaisuudesta. Tämän jälkeen arvioidaan luokkakohtaiset muutostarpeet hyödyntäen työssä myös elokuussa toteutettua luokkajärjestelmäkyselyä.
 • EM-kisat on päätetty järjestää koronavirusepidemiatilanteesta huolimatta Turkin Mersinissä 17.-20.12.2020. Euroopan voimisteluliitto on esittänyt, ettei kilpailu ole olympiakarsinta. Lopullisen päätöksen tekee KOK. Voimisteluliitossa tehdään parhaillaan arviota siitä, millä edellytyksillä kilpailuun voidaan lähettää urheilijoita. Syksyn EM-näyttökilpailut pidetään suunnitellusti.
 • Kilpailujen aikatauluja on jouduttu muuttamaan tavallista enemmän, jotta ne saadaan toteutettua koronavirusepidemiaohjeita noudattaen. Aikataulujen muutokset ovat johtaneet tilanteisiin, joissa seurojen tuomarit eivät ole voineet osallistua luokkaan, johon heidät on alun perin ilmoitettu
  Kokouksessa tehtiin päätös, että mikäli kilpailun järjestäjä muuttaa kilpailun aikataulua merkittävästi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen niin, ettei ilmoitettu tuomari voi toimia tuomarina, ei järjestävä seura voi sakottaa osallistujaseuraa.
 • LAR on tehnyt sähköpostipäätöksiä USA:ssa aiemmin kilpailleiden voimistelijoiden aloitusluokasta Suomen luokkakilpailuissa.
 • Kilpailukalenteria on päivitetty syksyn aikana tarpeen mukaan.
 • Kokouksessa käsiteltiin yksi palaute koskien leiritoimintaa ja yksi koskien tuomaritoimintaa.
 • Euroopan voimisteluliitolta on saatu tieto, että osallistujamaat voivat lähettää vuoden 2021 Tirrenian leirille vuonna 2008 syntyneitä voimistelijoita. Näin ollen vuoden 2020 peruuntuneelle leirille valitut voimistelijat lähetetään vuoden 2021 leirille.
 • Euroopan voimisteluliitto (EG) järjestää sekä tuomareille että valmentajille webinaareja:
  • 17.10. baletti
  • 22.10. psyykkinen valmennus
  • 27.10. kv. tuomareille kertausta (hyppy ja puomi)
  • 3.11. kv. tuomareille kertausta (nojapuut ja permanto)
  • 3.-5.9.2021 Frankfurtissa järjestetään vuodelta 2020 siirtynyt valmentajakoulutus
 • Syksyn 2020 tuomarikoulutukset:
  • TK1 ja TK2 29.-30.8. peruuntui ja 12.-13.9. Tampereella toteutui, kouluttajana Lisbet Heino
  • TK1 ja TK2 2.-4.10. Maarianhaminassa toteutui, kouluttajana Karolina Stenfors
  • TK3 & TK4 2 21.-23.8. peruttiin ilmoittautuneiden liian vähäisen määrän vuoksi
  • Suunnitelmissa TK3 ruotsiksi/kaksikielisenä 16.-18.10. Pietarsaaressa, kouluttajina Marja Räisänen ja Jonna Salonen 
  • Tuomareiden Zoom-kertaukset 3.-10.9.2020:
   • Blk, Clk ja Dlk
   • 2 kpl TK3 ja TK4 –kertauksia
   • Tilaisuuksia oli yhteensä viisi ja osallistujat antoivat niistä myönteistä palautetta.
 • NTV:n urapolkukoulutus on 8.10. klo 18-20.
 • Loppuvuoden LAR:n kokoukset ovat 2.11. ja 14.11. Tämän jälkeen kokouksia järjestetään vain tarvittaessa.
 • Haut LAR-paikoille vuosiksi 2021-2023 ovat auki 28.10. klo 20 mennessä: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3507?Return=164.

Elokuu 8-9/2020

Elokuun lajiasiantuntijaryhmän etäkokousten asioita:

 • Maajoukkuevoimistelijoiden seurojen ja valmentajien yhteinen Zoom-tilaisuus oli 25.8.2020. Keskustelu oli jälleen aktiivista ja antoisaa.
 • Kesän aikana on saatu rakennettua NTV-valmennusryhmien valmennustiimit. Tiina Vilenius on aloittanut työskentelyn  Kuortaneen Urheiluopiston telinevoimistelun asiantuntijana.
 • Kesäkuun Amj-leiri pidettiin 14.-18.6. Kuortaneella. Hyvin sujunut leiri suunniteltiin poikkeusolot huomioiden. Seuraava Amj-leiri on Kuortaneella 16.-20.9.2020.
 • Urapolkumateriaalin päivitystyö on saatu valmiiksi. Lokakuussa on urapolkuviikko. Urapolkua käytetään tukena kaikessa NTV-toiminnassa.
 • Bemariryhmä valittiin testien perusteella: https://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus/Valmennusringit/Bemarit
 • Luokkakilpailujärjestelmän Webropol-kyselyyn saatiin vastauksia noin 40 henkilöltä. Kaikki vastaukset käydään läpi jatkotyöskentelyn pohjaksi. Syksyn aikana valmistellaan kommentoitavaksi lähetettävä esitys kilpailujärjestelmästä. Muutosten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 alusta.
 • Euroopan Voimisteluliiton lopullinen päätös vuoden 2020 EM-kisojen toteutumisesta saadaan syyskuun lopussa.
 • Päivitetyt arvokilpailujen valintakriteerit ja syksyn näyttökilpailut hyväksyttiin elokuussa sähköpostipäätöksellä esitettäväksi VAR:lle.
 • NTV-kilpailujen järjestäjille laadittiin lisäohjeistuksia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.
 • Syksyn 2020 tuomarikoulutusten päivämäärät:
  • TK1 ja TK2 12.-13.9. sekä 2.-4.10.
  • TK3 ruotsiksi/kaksikielisenä 16.-18.10.
 • Tuomareille järjestetään Zoom-päivityskoulutukset 3.-10.9.2020. Tilaisuuksia on yhteensä viisi.

Toukokuu 6-7/2020

Kevään viimeinen lajiasiantuntijaryhmän etäkokouksessa 28.5.2020 oli jälleen paljon asioita käsiteltävänä:

 • NVT-maajoukkuevoimistelijoiden seurojen johtajat ja valmentajat osallistuivat aktiivisesti 7.5.2020 etäyhteydellä pidettyyn tavoite- ja tiekarttaprosessin tapaamiseen. Tilaisuudessa käytiin läpi seurojen kevään kuulumiset, strategiasuunnitteluun liittyvät seurojen esittelyt, lajin päivitetty urapolku sekä Urhea-asiaa. Ryhmän seuraava etätapaaminen on 25.8.2020.
 • Valmennusryhmien vastuuvalmentajien haku päättyi 15.4. ja asia on vielä valmistelussa.
 • Kesäkuun Amj-leiri pidetään 14.-18.6. Kuortaneella. Leiri suunnitellaan poikkeusolot huomioiden. Leirin päätavoitteena on, että kaikki urheilijat pääsevät jälleen kiinni telineharjoitteluun.
 • Tiina Vileniuksen ja Satu Murtosen tekemä urapolkumateriaalin päivitys on ollut kommenteilla valmennuksen johtoryhmällä ja se on esitelty maajoukkuevalmentajille ja heidän seurojensa johtajille. Työ viimeistellään syksyyn mennessä. Aihetta tullaan käsittelemään ensi kauden leirien koulutuksissa sekä valmentajakoulutuksissa.
 • Päätettiin valmennusryhmien valintamenettely poikkeustilanteessa: LINKKI UUTISEEN
 • Todettiin sähköpostilla tehty päätös etästarasta:
  • Etästaralla ei voi korvata ennen KL B luokassa aloittamista vaadittavaa Staraa.
 • Todettiin vuosien 2020-2021 kv. kilpailukalenterin tilanne:
  • PM-kilpailu on peruttu tältä vuodelta kokonaan. PM-kilpailut järjestetään Suomessa vuosina 2021 ja 2026.
  • Walesissa järjestettävä PEM-kilpailu on siirretty vuodesta 2020 vuoteen 2021. Suomi järjestää kilpailun vuonna 2022.
  • EM-kisojen järjestämistä mietitään vielä UEG:ssa ja järjestäjämaiden kanssa. Vaikka kilpailut järjestettäisiin vielä syksyllä 2020, tullaan Suomen NTV-osallistumista tarkoin harkitsemaan.
  • EYOF siirretty vuodesta 2021 vuoteen 2022.
  • JMM-kilpailut vuodelta 2021 on peruttu. Seuraavat JMM-kisat ovat rytmityksen mukaan vuonna 2023.
  • Vuoden 2021 MM-kilpailut ovat suunnitellusti Kööpenhaminassa.
 • Päätettiin hyväksyä lajipäällikön esitys lajin vuoden 2021 kilpailukalenteriksi.

 

Koulutus

 • Voimisteluvalmentajan lajitutkinnon ja VAT:n haut olivat auki 22.5. asti. Joukossa oli myös NTV-hakijoita.
 • Et ole yksin -palvelussa on uutena verkkokoulutus, jota suositellaan esimerkiksi valmentajille.
 • Voimisteluliitto ja muut toimijat ovat järjestäneet epidemia-aikana paljon etäkoulutuksia ja -tilaisuuksia.
 • Valmentajapäivät Kuortaneella 15.-16.9.20 on peruttu. Tilalle on tulossa näillä näkymin etäkoulutussessiota.
 • Tirrenian leiri peruttiin tältä vuodelta ja seuraava leiri on vuonna 2021.
 • Syksyn 2020 tuomarikoulutusten päivämäärät:
  • TK1 ja TK2 29.-30.8. ja 12.-13.9.
  • TK3 ja TK4 2 21.-23.8.
 • Koska syklin vaihtuminen siirtyy vuodella, päätettiin arvioida luokkakilpailusääntöjen muutostarvetta vielä kesken kuluvan syklin. Tuomarityöryhmä ja LAR käsittelivät muutosehdotuksia 11.5.2020. Päätetyistä muutoksista on koottu tiedote, joka julkaistaan verkkosivuilla https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3400?Return=164 ja Facebookissa. Muut kokouksessa käsitellyt sääntömuutosehdotukset on kirjattu talteen myöhempää jatkokäsittelyä varten.
 • SUEK on järjestänyt tutkimuksen seksuaalisesta häirinnästä ja tutkimuksen tuloksia työstetään työryhmässä, jossa on mukana Pirkko Haapala.
 • Kevätliittokokous pidetään 6.6.2020 Kuopiossa.
 • Lajiasiantuntijaryhmä kokoontuu seuraavan kerran yhdessä valmennuksen johtoryhmän kanssa 29.-30.8.2020 toiminnansuunnitteluviikonlopussa.

Lajiasiantuntijaryhmä toivottaa hyvää kesää kaikille naisten telinevoimistelun toimijoille!

Huhtikuu 5/2020

Koronavirusepidemialla ei ole ollut vaikutusta NTV LAR:n kevään kokouskäytäntöihin, sillä kokoukset oli joka tapauksessa suunniteltu pidettäviksi etäyhteydellä. Huhtikuun kokouksessa oli käsiteltävänä yllättävänkin paljon asioita kevään kilpailujen peruuntumisesta huolimatta:

 • Valmennusryhmien vastuuvalmentajien tehtävät ovat haussa. Haku päättyy 15.4.
 • Maajoukkue- ja valmennusryhmävalinnat epidemiatilanteessa
  • maajoukkueeseen nostetaan, jos valitaan PM/PEM/EM joukkueeseen
  • voimistelijat säilyttävät paikkansa maajoukkueessa vuoden loppuun asti
  • 2021 alussa uudet maajoukkueryhmät nimettynä
  • Bemariryhmästä kootaan suurempi kuin viime vuonna à siirtoja Bmj/Amj syksyn aikana
   • kilpaluokkavaatimuksen tulee toteutua seuraavalla kaudella, jos hakee ryhmään
  • Minoritestileiri on siirretty elokuulle 2020, Minoriryhmän kokoa suurennetaan
   • testileirille 2020 ei ole kilpailuluokkavaatimusta (kategoria 5, D-luokka), timanttitestivaatimus on
  • Kesäkuun Amj-leiri pidetään, mikäli se on epidemiatilanteen puolesta mahdollista.
  • Tiina Vilenius ja Satu Murtonen tekevät NTV-urapolkumateriaalin päivitystä. Edellinen versio on vuodelta 2012. Tavoitteena on saada työ valmiiksi syksyyn mennessä. Aihetta tullaan käsittelemään ensi kauden leirien koulutuksissa sekä valmentajakoulutuksissa.
 • Kilpailukausi keväältä 2020 on peruttu COVID-19-epidemian vuoksi.
  • PEM-kisan järjestäminen syksyllä 2020 on epävarmaa. Kisan jatkototeuttamiseksi mietitään eri vaihtoehtoja
  • Liiton mestaruuskilpailut on siirretty syksyyn 30.10.-1.11.2020
  • SM-kilpailut on siirretty syksyyn 6.-8.11.2020
  • PM siirtyy näillä näkymin syksyyn, päivämäärä on vielä avoinna
  • EM-kisojen järjestämistä mietitään vielä UEG:ssa ja järjestäjämaiden kanssa
  • Kisat päivitetään Kisanet-sivustolle https://kisanet.fi/#/
 • Olympialaiset on siirretty ja karsintajärjestelmää päivitetty:
  https://tokyo2020.org/en/news/the-revised-qualifications-principles-for-tokyo-2020 (IOC)

https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=2867 (FIG)

  • Saavutetut urheilijoiden ja tuomareiden paikat säilyvät.
   • Bakun keskeytyneen maailmancupin rankingpisteet jaetaan alkukilpailun perusteella.
  • Karsinta-aikaa on pidennetty 29.6.2021 asti. Osallistujien ilmoittautumiset kisaan pitää tehdä viimeistään 5.7.2021.
  • Toteutumatta jääneet olympiapaikkakarsinnat järjestetään myöhemmin julkaistavalla  aikataululla.
  • Osallistujien ikärajat muutetaan vastaamaan vuoden 2021 ikärajoja (NTV-kilpailuun voivat osallistua v. 2005 ja aiemmin syntyneet)
  • Vuosi 2021 kilpaillaan vielä nykyisen Coden mukaan. Uusi Code julkaistaan epäselvyyksien välttämiseksi vasta ensi vuonna. Tuomarikurssit siirtyvät vastaavasti vuodella eteenpäin.
 • Vuoden 2021 MM-kilpailut ovat näillä näkymin suunnitellusti Kööpenhaminassa.
 • Kilpailuhaku 2021 on avattu, samalla ovat haussa JPM 21.-23.5.2021 ja PEM 5.-7.11.2021 (huom. PEM-kisaan saattaa tulla vielä muutos).
 • FIG on ilmoittanut, että nykyisillä säännöillä kilpailemista jatketaan vuoteen 2021 siirrettyihin olympialaisiin asti. Kv. tuomarikurssit siirretään vastaavasti vuodella eteenpäin.
  • Kansallisten sääntöjen muokkaamista jo syys -tai kevätkaudeksi harkitaan. Asiaa käsitellään seuraavassa LAR:n kokouksessa yhdessä tuomarityöryhmän kanssa 11.5.20
  • Tällä syklillä on tarvetta järjestää lisää tuomarikursseja. Syksyllä 2020 järjestetään alustavan suunnitelman mukaan TK1, TK2, TK3 ja TK4.
  • 27.-30.5.2021 yhteiset SM-kisat Tampereella


Maaliskuu 4/2020

LAR:n maaliskuun etäkokouksessa todettiin, että koronavirusepidemia (COVID-19) on tuonut paljon muutoksia kalenteriin ja toimintaan. Voimisteluliitto on tiedottanut asiasta aktiivisesti. Seuroille järjestettiin 17.3.20 avoin Zoom-kokous, jonka kysymyksistä ja niiden vastauksista on kooste verkkosivuilla: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3286?Return=56.

 • NTV-maajoukkueurheilijoiden seurajohtajien ja valmentajien kanssa seuraava tiekarttaprosessin tapaaminen on sovittuna 7.5.20. Tilaisuus toteutetaan tarvittaessa etäyhteydellä.
 • Kevätkauden alueminorileirit sujuivat hyvin, vaikka viime hetken peruuntumisia oli aika paljon sairastumisten vuoksi. Leireille olisi enemmän tulijoita kuin niillä on tilaa.
 • Bmj- ja Bemarileiri ajoittui juuri koronvirusepidemian alkamisen ajankohtaan ja tämä vei tilaa keskittymiseltä. Muutama osallistuja lähti leiriltä ennen sen loppumista.
 • Kun timanttitestejä ja kilpailuja ei voida nyt järjestää, voi olla että seuraavan kauden ryhmävalintoja pitää miettiä uudestaan. Asiaan palataan myöhemmin.
 • Valmennusryhmien vastuuvalmentajien tehtävät laitetaan hakuun maaliskuun aikana.
 • Isoimmat kevään kansalliset kilpailut on peruttu ja seuroissa harjoittelua on jouduttu muokkaamaan koronavirusepidemian vuoksi. Koska myös PM- ja EM-kisat on peruttu, ei tänä keväänä järjestetä enää karsinta-,/näyttö-/katsastuskilpailuja. Maailmancup-kisojen tilanne on osittain auki. SM-kilpailut siirrettiin syksyyn. SM-kilpailussa ei ole karsintaa. Minoreiden TTR-kisa peruuntui (Unni ja Harald). Päätettiin perua osallistuminen toukokuun Bmj TTR-kisaan.

Uutinen kilpailujen muutoksista on julkaistu tänään: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3284?Return=164.

 • JPM-kisat 2021 ovat Suomessa ja tulevat hakuun huhtikuussa muiden kisojen haun kanssa samaan aikaan.
 • Valittiin UEG:n Tirrenian leirin osallistujat:
  • valmentaja Anna Santanen (Alppilan Salamat) ja voimistelija Saana Seimola ja
  • valmentaja Sannamari Lähde (Pyrkivä Gymnastics) ja voimistelija Essi Keskitalo.
 • 24.3. lajiasiantuntijoiden yhteisessä Teams-kokouksessa käsitellään muun muassa tuomaritoimintaa. Marja Räisänen valmistelee kokoukseen puheenvuoron NTV-tuomaritoiminnasta.
 • Satu Murtonen on pitänyt koulutuksen uusille timanttitestaajille:
  • Lotta Pitkänen
  • Taru Nikkinen
  • Otto Lindqvist
  • Ida Laisi
  • Meiju Virta.
 • Seuraava LAR:n kokous päätettiin siirtää pidettäväksi 15.4. Muut kevätkauden kokoukset ovat 7.5. ja 28.5.
 • NTV LAR:n toiminnansuunnitteluviikonloppu yhdessä valmennuksen johtoryhmän kanssa on 29.-30.8.20.
 • Kevätliittokokous on siirretty pidettäväksi 25.4.20 Kuopiossa.

Helmikuu 3/2020

LAR:n vuoden kolmas kokous pidettiin tuttuun tapaan etäyhteydellä 27.2.2020:

 • Maajoukkuevoimistelijoiden seurojen johtajat ja valmentajat, valmennusjohto sekä LAR kokoontuivat Kuortaneella 22.-23.2.19 tiekarttaprosessin 2021-20204(-2028) tapaamiseen. Hyvähenkinen keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. Seuraava tapaaminen on 7.5.20 Helsingissä.
 • Helmikuussa pidettiin sekä minorien että A-maajoukkueen leirit Kuortaneen uudessa, upeassa salissa.
 • Päivitetyt Bemari- ja Minoritestiliikkeet 2020 ovat verkkosivuilla. Testistöihin ei ole tehty varsinaisia sisällöllisiä muutoksia.
 • Valmennusryhmien vastuuvalmentajien tehtävät ovat tulossa hakuun maaliskuun aikana.
 • Kauden ensimmäinen näyttökilpailu 22.2.20 Kuortaneella kilpailtiin uudessa salissa. Kilpailussa testattiin ensimmäisen kerran tuomaripisteiden syöttämistä suoraan mobiilisti tulosohjelmaan.
 • JPM-kisat 2021 ovat Suomessa ja tulevat hakuun lähiaikoina.
 • UEG:n Tirrenian leirin haku on käynnissä. Haun määräaika on 1.3.20.
 • Maaliskuussa on Voimisteluvalmentajan jatkokoulutuksen (II-taso) viimeinen jakso.
 • UEG:n 5.-6.9. järjestämän tuomareiden Intercontinental-kurssin valmistautumiskurssin paikaksi on varmistunut Wien.
 • Kaikille tuomareille lähetettiin loppuvuonna 2019 tuomarikysely, jonka lajikohtaisia vastauksia käsiteltiin edellisessä tuomarityöryhmän kokouksessa. NTV-tuomarit ovat kokeneet epäsopivaa käytöstä ja toivovat kertauskoulutusta. Tuomarityöryhmä totesi, että tuomarien työrauhan parantamiseksi on tehty työtä NTV: parissa. Esimerkiksi viime vuoden aikana kilpailujen tuomarineuvotteluihin on tehty uusia ohjeistuksia ja materiaaleja viime. Lisäksi tuomariohjesääntöä on päivitetty.  Nämä muutokset tuovat todennäköisesti parannusta tilanteeseen. Tuomareiden täydennyskoulutukseksi suunniteltiin Teams-preppausta luokkakohtaisesti erikseen sovitulla aikataululla.
 • Kauden 2020 valmennusryhmien vastuutuomareiksi nimettiin:
 • Minorit Otto Lindqvist
 • Bmj ja Bemarit Ida Laisi
 • Amj Jonna Salonen
 • Päätettiin täydentää tuomarityöryhmää vuonna 2020 tuomarityöryhmää uusilla valmennusryhmien vastuutuomareilla sekä eri tuomarikoulutustasojen vastuukouluttajilla.
 • Uusiksi timanttimerkkitestaajiksi nimetiin:
  • Lotta Pitkänen, Joensuu
  • Taru Nikkinen, Lappeenranta
  • Otto Lindqvist, Ylivieska
  • Ida Laisi, Tampere
  • Meiju Virta, Kuopio.

  Testaajana toimimisen edellytyksenä on etäyhteydellä toteutettuun testaajakoulutukseen osallistuminen.

Helmikuu 2/2020

Lajiasiantuntijaryhmän kokouksessa 3.2.20 käytiin läpi valmennus-, koulutus- ja tuomariasioita:

 • Kuultiin alkuvuoden valmennusryhmien leirien kuulumiset.
 • 30.1.2020 oli liiton huippuvoimistelun tulevaisuuskuvan suunnittelutilaisuus Helsingissä. Tilaisuudessa osallistujat liiton lajeista, huippuseuroista, urheiluakatemioista ja valmennuskeskuksista miettivät huippuvoimistelun painopisteitä vuosiksi 2021-2024.
 • Tammikuun yläkoulutesteihin Helsingissä ja Turussa oli yhteensä 17 osallistujaa.
 • Tiina Vilenius, Pirkko Haapala, Riitta Taipale ja Annukka Almenoksa osallistuivat tammikuussa Voimisteluliiton kouluttajakoulutukseen.
 • 14.-16.2. on voimisteluvalmentajien jatkokoulutuksen toinen lähijakso. Koulutuksen viimeinen jakso on maaliskuussa.
 • UEG:n valmentajakoululutus on 9.-11.10. Frankfurtissa, aiheina vaikeat irrotukset (Enrico Casella) ja psyykkinen valmennus (israelilainen urheilupsykologi). Jokaisesta maasta voi osallistua kaksi valmentajaa. Virallinen kutsu ei ole vielä tullut.
 • Päätettiin, että seuraavan syklin intercontinental-tuomarikurssille osallistuvat Marja Räisänen ja Jonna Salonen. Kukin maa voi lähettää kurssille enintään kaksi tuomaria. Päätettiin lähettää Jonna Salonen UEG:n valmistavalle tuomarikurssille, mikäli sellainen järjestetään.
 • Kaikille tuomareille lähetettiin loppuvuonna 2019 tuomarikysely, jonka vastaukset käsitellään helmi-maaliskuussa. Liiton uutinen kyselyn tuloksista: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/3219?Return=102. NTV:n tuloksia käsitellään helmikuussa tuomarityöryhmässä.
 • Valmennusryhmien vastuutuomaritehtäviin on tullut hakemuksia. Valmennusryhmien johto käy läpi hakemukset ja tekee esityksen valmennuksen johtoryhmälle ja LAR:lle.
 • Seuraava Minorileiri pidetään Kuortaneen urheiluopiston uudessa salissa, johon pystytetään parhaillaan telineitä.
 • LAR:n kevätkauden etäkokoukset ovat to 27.2, ti 17.3, ke 8.4, to 7.5. ja to 28.5.
 • Kevätliittokokous on 21.3.2020 Kuopiossa: https://www.voimistelu.fi/fi/Yhteystiedot/Vuosikokoukset.
 • HAR-verkoston tapaaminen on 28.3.20 Vantaalla.
 • Voimistelupäivät 2020 ovat Kuopiossa – kaikki mukaan!

Tammikuu 1/2020

Naisten telinevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä aloitti viimeisen toimivuotensa työn etäkokouksella 7.1.2020:

 • A-maajoukkueen urheilijoista Isabella Ahlblad (STVK) ja Helmi Murto (TuUL) ovat lopettaneet voimistelu-uransa.
 • Kevään alueminorileirien kutsut ovat nyt verkossa.
 • Joulukuun Minorileirillä harjoittelu sujui rutiinilla. Leirillä järjestettiin itsenäisyyspäivän vastaanotto, jonne urheilijat olivat pukeutuneet juhlavasti. Marja Räisänen piti joulukuun minorileirillä kiusaamisen vastaisen koulutuksen.
 • Meidän tapa ja Tervetuloa maajoukkueeseen -ohjeiden uusimmat versiot ovat verkossa kohdassa ”Valmennus”: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus
 • Päätettiin, että jatkossa valmennuksen johtoryhmään kutsutaan mukaan urheilijavaliokunnan NTV:n jäsen. Tällä tavoin halutaan varmistaa, että urheilijoiden mielipide tulee riittävästi huomioitua.
 • Päätettiin, että Minorien TTR-valinta suoritetaan testien perusteella kuten tähänkin asti, mutta voimistelijan tulee olla ensisijaisesti vähintään MJL 3. luokan voimistelija. Ns. Baby-TTR ryhmän aloitusta työstetään edelleen.
 • Käsiteltiin luokkajärjestelmää koskeva ehdotus, joka päätettiin siirtää myöhempään käsittelyyn. Kaikki luokkajärjestelmää koskevat asiat käsitellään kokonaisuutena valmistauduttaessa seuraavaan olympiadiin.
 • Koulutusasioita:
  • VAT:n näyttöjen vastaanotto oli Vierumäellä 9.12.19.
  • Marja Räisänen piti kiusaamisen vastaisen koulutuksen Voimisteluliiton tutoreille 4.1.20. Mukana oli 5 NTV-tutoria.
  • Kevään TK1- ja TK2-kurssit ovat helmikuussa Turussa.
  • Alustavan tiedon mukaan UEG järjestää 9.-11.10. Frankfurtissa valmentajien koulutuksen (Enrico Casella – vaikeat irrotukset ja israelilainen urheilupsykologi pitää psyykkisestä valmennuksesta). Jokaisesta maasta voi osallistua kaksi valmentajaa.
  • Tiina Vilenius, Pirkko Haapala, Riitta Taipale ja Annukka Almenoksa osallistuvat tammikuussa Voimisteluliiton kouluttajakoulutukseen.
 • Kevään aikana on runsaasti liiton lajien yhteisiä ja lajin omia tapahtumia, joihin LAR:n jäsenet osallistuvat aktiivisesti. Seuraava LAR:n etäkokous on 3.2.2020.

Joulukuu 2019

Vuoden viimeinen NTV-lajiasiantuntijaryhmän kokous pidettiin etäyhteydellä 2.12.2019:

 • NTV-tiekarttaprosessiin liittyviä keskusteluja on käyty myös A-maajoukkueurheilijoiden kanssa. Seuraava prosessiin liittyvä kokoontuminen on Kuortaneella 22.-23.2.19.
 • Kuultiin A-maajoukkuevalmentajien ehdotukset muutoksista kv. kilpailujen ja valmennusryhmien valintakriteeriesityksestä. Kriteeriesitys viimeisteltiin vietäväksi VAR:n 4.12. kokoukseen.
 • Kuultiin A-mj-leirin kuulumiset. Harjoitusten ja testien lisäksi ohjelmassa oli mm. Pulssi-keskusteluja, toimintatapamateriaalien läpikäyntiä sekä keskustelua valintakriteereistä.
 • Suomalaisia NTV-urheilijoita on osallistunut myös muihin kv. kilpailuihin: Maltan kilpailu ja Voronin Cup, Penza, RUS. Maisa Kuusikko teki hyvät tulokset Voronin Cupissa juniorisarjassa ollen jokaisella telineellä finaalissa: https://thegymter.net/2019/12/02/2019-voronin-cup-results/.
 • Ulla ja Dieter Koch Saksasta saadaan kouluttajiksi ensi syksyn Valmentajapäiville.
 • Turussa järjestetään helmikuussa tuomarikoulutukset TK1 ja TK2.
 • Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus alkoi 22.11.19. NTV-kurssilaisia on 10 kpl.
 • Kuortaneen uusi halli näyttää hienolta! Kuortaneen kv. leirin ilmoitus on nyt netissä: https://www.kuortane.com/igtc.html.
 • NTV LAR:n keväkauden ensimmäinen kokous on 7.1.2020. LAR osallistuu aktiivisesti myös liiton lajien yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

 Iso kiitos kaikille toimijoille vuoden 2019 yhteistyöstä ja hyvää joulua!

Marraskuu 2019

Marraskuun LAR:n etäkokous aloitettiin hiljaisella hetkellä äskettäin Ruotsissa tapaturmaisesti menehtyneen Paula Tiitan muistoksi. Hiljaisen hetken jälkeen kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Lajin tavoite- ja tiekarttaprosessi vuosille 2021-2024-2028 aloitettiin 7.11. Vantaalla. Tilaisuuteen oli kutsuttu maajoukkuevoimistelijoiden seuroista valmentaja ja johtaja sekä LAR:n jäsenet. Paikalla oli 28 osallistujaa. Liisa Ahlqvist-Lehkosuo keskustelee urheilijoiden kanssa seuraavalla A-maajoukkueleirillä. Seuraava tiekarttatyön kokoontuminen on Kuortaneella 22.-23.2.2020. Työskentelyyn osallistuu jatkossa myös urheilijavaliokunnan NTV-edustaja Annika Urvikko.
 • Kv. kilpailujen ja valmennusryhmien alustavat valintakriteerit käydään läpi seuraavalla Amj-leirillä valmentajien kanssa ja viedään VAR:n kokoukseen 4.12.19.
 • Todettiin, että Elina Virkin ja Teppo Kalajan artikkeli minoritestitulosten korrelaatiosta kilpailumenestykseen on julkaistu Science of Gymnastics Journalissa: https://www.fsp.uni-lj.si/en/research/scientific-magazines/science-of-gymnastics/current-issue/.
 • Marja Räisänen pitää sovitusti Minorileirillä kiusaamisen vastaisen koulutuksen.
 • Tiinan laatimat JMM- ja PEM-kisojen raportit on lähetetty LAR:n jäsenille sähköpostitse.
 • Cottbusin maailmancupiin marraskuussa osallistuvat Iida Haapala ja Saara Kokko, valmentaja Miika Kataja ja tuomari Marja Räisänen.
 • Ajan tasalla oleva kilpailukalenteri 2020 on Kisanetissä.
 • 2020 valmentajapäivät järjestetään Kuortaneella 15.-16.9.
 • Ensi keväänä järjestetään TK1- ja TK2-tuomarikurssit.
 • Tuomareita kannustetaan osallistumaan liiton tuomarikyselyyn. Vastausaikaa on 17.11. asti.
 • Marja osallistuu UEG:n kongressiin marraskuun puolivälissä
 • Seuraavat kokoukset:
  • Syysliittokokouksen yhteydessä 16.11. on LAR:ien yhteiskokous.
  • Syyskauden viimeinen LAR:n Teams-kokous on maanantaina 2.12. klo 20-21.
  • Seuraava huippuvoimistelun tulevaisuuskuvan suunnittelutilaisuus on 30.1.20. NTV LAR:sta osallistuvat Tiina ja Jonna.
  • HAR-verkoston tapaamiseen 28.3.20. osallistuu Marikki.

Lokakuu 2019

Lajiasiantuntijaryhmän lokakuun etäkokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista:

 • A-maajoukkueen tyttöjen maajoukkueleireistä vastaa jatkossa Tiina Vileniuksen kanssa Jenni Lindroos.
 • Vuoden 2020 arvokilpailujen ja valmennusryhmien valintakriteerien valmistelu on käynnissä.
 • Stuttgartin MM-kilpailuissa voimistelijamme Maija Leinonen, Nitta Nieminen ja Rosanna Ojala eivät yltäneet parhaaseen tulokseensa, joten heistä kukaan ei saavuttanut kilpailun perusteella olympiapaikkaa 2020. Analyysiä kilpailusta tehdään yhdessä voimistelijoiden, valmentajien ja seurojen kanssa.
 • Cottbusin maailmancupiin marraskuussa osallistuvat Iida Haapala ja Saara Kokko, valmentaja Miika Kataja ja tuomari Marja Räisänen.
 • 2020 kansalliset kilpailukohtaiset säännöt on julkaistu verkkosivuilla.
 • Vuoden 2020 kilpailukalenteria on päivitetty Kisanetiin.
 • Uusi tulospalvelu luokkakisoissa on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja saanut enimmäkseen myönteisen vastaanoton. Puutteita ja parannusehdotuksia on edelleen. Tärkeimmät on jo korjattu ja muita parannuksia tehdään kevätkaudelle.
 • Ensi kevään TK1 ja TK2 päivämäärät sovitaan lähiaikoina tuomarityöryhmässä.
 • Vuoden 2020 lopussa kaksi tuomaria osallistuu Intercontinental -kurssille. Kurssille osallistujat tekevät TK3 ja TK4 -materiaalit.
 • Ensi vuoden toimintasuunnitelman viimeistely on käynnissä.
 • Tulevat kokoukset:
 • 7.11. NTV-strategiastartti yhdessä maajoukkuevoimistelijoiden seurajohtajien sekä valmentajien kanssa.
 • Syksyn Teams-kokoukset 11.11. ja 2.12.
 • Syysliittokokouksen yhteydessä 16.11. on LAR:ien yhteiskokous.

Syyskuu 2019

Lajiasiantuntijaryhmän syyskuun etäkokouksen asioita olivat:

 • Syksyn ensimmäinen maajoukkueleiri syyskuussa sujui hyvin. Ensi vuodesta alkaen maajoukkuekauden ensimmäinen leiri järjestetään jo kesällä.
 • Bemariryhmään valittiin kolme uutta lisätestissä pisterajan ylittänyttä voimistelijaa.
 • Voimistelijamme ovat osallistuneet syksyn aikana kansainvälisiin kilpailuihin:
  • Turkin Challenge Cup – Lilian Langenskiöld (7.HY-finaali, 6.NO-finaali, 9.PU, 9.PE), Isabella Ahlblad (11.NO, 13.PU, 13.PE)
  • Unkarin Challenge Cup – Maija Leinonen (14.NO, 23.PU, 13.PE), Sani Mäkelä (17.NO, 22.PU)
  • Pariisin Challenge Cup – Enni Kettunen (13.HY, 25.NO, 30.PU, 16.PE)
  • Portugalin Challenge Cup – Nitta Nieminen (10.NO, 6.PU-finaali, 13.PE)
  • Islannin PEM-kilpailussa joukkue (Lea Bernards, Iida Haapala, Enni Kettunen, Lilian Langenskiöld, Malla Montell) voimisteli pronssia. Wales voitti ja Norja oli toinen. Enni Kettunen oli ottelussa neljäs ja Lea Bernards puomilla kolmas. Lea nousee edustuspaikan myötä A-maajoukkueeseen
 • Nimettiin MM-edustajat kriteerien mukaan: Maija Leinonen / valm. Tigran Melkonyan, Nitta Nieminen / valm. Igor Cherepov, Rosanna Ojala / valm. Ryan Goen, tuomarina Marja Räisänen
 • Kansallisten kilpailukohtaisten sääntöjen 2020 päivitys on viimeistelyssä (SM, joukkue-SM/JunnuGym, liiton mestaruuskilpailut, Voimistelupäivät).
 • Koulutustoiminta on jatkunut suunnitellusti. Nea Ollikainen pitää koreografiakurssin myös 2020.
 • Luokkakilpailuohjeiden Q&A-materiaalit on päivitetty.
 • Tuomarityöryhmä on käynyt keskustelua D-luokan permannon hypyistä. 1.1.2020 alkaen tarkennetaan sääntöihin: vipuhyppy ja muu taulukoitu hyppy, jossa on 360 käännös tai spagaatti.
 • NTV LAR:n syksyn loput Skype-/Teams-kokoukset ovat 21.10. ma, 11.11. ma ja 2.12. ma.
 • 7.11. on NTV-strategiastartti Helsingissä. Mukaan on kutsuttu maajoukkuevoimistelijoiden seura- ja valmennusjohto, NTV:n valmennuksen johtoryhmä sekä lajiasiantuntijaryhmä.
 • Syysliittokokouksen yhteydessä 16.11. on lajiasiantuntijaryhmien yhteiskokous.

 

Syyskuu 2019, toiminnansuunnittelu 

Naisten telinevoimistelun lajiasiantuntijaryhmän ja valmennuksen johtoryhmän perinteinen toiminnansuunnitteluviikonloppu oli Kisakallion urheiluopistolla 7.-8.9.19. Molempina päivinä ahkeroitiin suunnitellen vuoden 2020 toimintaa. Ensi vuonna lajin toiminta tulee olemaan aktiivista. Tärkeimpinä toteutettavina asioina ovat:

 • Uuden strategian valmistelu vuosille 2021-2024(-2028). Työskentelyn aloitustilaisuus on 7.11.19 Helsingissä. Työhön kutsutaan osallistumaan A- ja B-maajoukkuevoimistelijoiden seurat ja valmentajat, LAR sekä valmennuksen johtoryhmä. Työtä tulee vetämään Liisa Ahlqvist-Lehkosuo.
 • Dokumentoinnin kehittäminen ja hyödyntäminen valmennuksen tukena. Viikonlopun aikana valmennusjohto teki konkreettisia suunnitelmia seurannan tehostamisesta, kohdentamisesta ja mittareista.
 • Laji-ilmapiirin kehittämisen seuraavat askeleet. Työtä hyvän ilmapiirin varmistamiseksi on tehty jo pitkään ja se on tuottanut hyvää tulosta. Työn pitää olla jatkuvaa ja sitä voidaan edelleen kehittää. Kohderyhminä tulevat vuonna 2020 olemaan Minori-ryhmän voimistelijat ja Bemari-/B-maajoukkueryhmän valmentajat.

Viikonlopun aikana käytiin läpi valmennusjärjestelmän kokonaisuutta, valmennusryhmien toimintaa, vastuuvalmentajien roolituksia ja yhteistyötä, päivitettiin kilpailusääntöjä, suunniteltiin kansallisten kilpailujen hakujen aikatauluja ja valmisteltiin vuoden 2020 tuomaritoimintaa.

Liisa Ahlqvist-Lehkosuo osallistui tilaisuuteen sunnuntaina, jolloin keskusteltiin muun muassa käynnistymässä olevasta strategiatyöstä, harjoitteluolosuhteista ja vuoden 2020 Voimisteluliiton valmentajapäivistä.

NTV LAR:n loppuvuoden etäkokoukset ovat 25.9, 21.10, 11.11. ja 2.12.

Elokuu 2019

LAR:n syyskausi käynnistyi elokuun kokouksella, jossa käytiin läpi ajankohtaisimmat asiat:

 • Kuortaneella on ollut elokuussa jo Minorien leiri ja valtakunnallinen Alueminorileiri. Elokuussa leireilevät vielä B-maajoukkue ja samalla on Bemaritestileiri.
 • Kesällä oli runsaasti kansainvälisiä kilpailuja, joista suomalaisia NTV-voimistelijoita oli JMM- ja EYOF-kisoissa sekä universiadeissa. Syksyn kilpailukausi on alkanut MM- ja PEM-näytöllä Tampereella. Seuraavat näyttökisat ovat Helsingissä ja Turussa.
 • Voimisteluliitto on ottanut käyttöön Kisanetin, jossa ovat kilpailuinfot, -aikataulut ja suoritusjärjestykset. Järjestelmässä tehdään kisailmoittautumiset. Seuroille järjestetään koulutusta ohjelmasta elokuun aikana. Uusi tulospalveluohjelma on Sport Events System. Molempia järjestelmiä vielä kehitetään. Vanha Kisapalvelu on poistunut käytöstä. Voimistelupäivien tulokset ovat voimistelupaivat.fi-sivustolla.
  Kisanet: https://kisanet.fi/#/
  Sport Events System: https://live.sporteventsystems.se/Score/?country=fin
 • Tirrenian leirille osallistuivat valmentaja-voimistelijaparit Ryan Goen & Hertta-Sofia Hiekkataipale sekä Anna-Kaisa Pitkänen & Jenna Potinoja. Marja Räisänen oli tutustumassa UEG:n TC:n jäsenenä leiriin ja sen järjestelyihin kolmen päivän ajan. Seuraava leiri on vuoden kuluttua samassa paikassa. Tarkempi ajankohta on vielä avoinna.
 • NTV-huippuvoimistelun strategiatyö käynnistetään loppusyksystä.

Kesäkuu 2019

LAR etäkokousti vielä ennen kesälomia:

 • Minoriryhmän testileiri oli 13.-16.6.19 Kuortaneella. Minoriryhmä nimettiin testitulosten perusteella ja varmistaen, että jokaisessa ikäluokassa on vähintään 10 voimistelijaa: https://www.voimistelu.fi/fi/Kilpavoimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus/Valmennusringit/Minorit.
 • JMM-joukkue nimettiin aiemmin sähköpostipäätöksellä: Maisa Kuusikko, Malla Montell ja Ilona Kossila, varalla Misella Antila ja Sofia Salminen,
  valmentajina Vilma Luoma-aho ja Igor Cherepov, tuomarina Tuulia Räisänen.
 • Olympiakomitealle on lähetetty esitys EYOF-joukkueeksi.
 • Universiadien osallistujat nimettiin aiemmin sähköpostipäätöksellä: Maija Leinonen ja Rosanna Ojala, valmentajina Maxim Podobed ja Ryan Goen, FIG:n nimeämänä tuomarina on Lisbet Heino. Norjan jättäydyttyä joukkuekilpailusta Suomi sai mahdollisuuden laskea kahden neliottelijan pisteet joukkuetulokseksi oltuaan varasijalla joukkuekilpailuun.
 • Ada Hautala sijoittui Koperin Challenge Cupin finaaleissa hienosti puomilla seitsemänneksi ja permannolla kuudenneksi.
 • Aikataulullisista syistä PEM ja Portugalin Challenge Cup eivät ole MM-näyttökilpailuja.
 • Käsiteltiin palaute koskien B-luokan tulosluetteloa.
 • Todettiin, että Otto Lindqvist on nimetty Minoriryhmän tuomariksi.
 • Koreografiakurssi Kuortaneella elokuussa toteutuu, kouluttajana on Nea Ollikainen.
 • Nea Ollikainen on aloittamassa uutta opinnäytetyötä tanssinopettajan koulutukseen liittyen. Voimisteluliitto on työn toimeksiantajana. Työssään Nea selvittää, millaista tanssiharjoittelua telinevoimistelijoille kannattaa teettää, jotta se tukee maajoukkuetason kilpailusuorituksessa tarvittavia taitoja.
 • Valmentajapäivät ovat Varalassa Tampereella 3.-4.9.19, ilmoittautuminen on käynnissä.
 • Syksyn tuomarikurssit (TK1 ja TK2) ovat Liikuntamyllyssä Helsingissä, kouluttajana Raila Kosonen.
 • Riitta Taipale ja Pirkko Haapala pitävät 1. tason jatkopäivän 14.9.19. 2. tason koulutus alkaa marraskuussa.
 • Siru Lehmuskallio osallistuu kesäkuussa 2019 FIG-akatemian koulutukseen.
 • Tiina osallistui antoisaan Terve voimistelija -palaveriin Helsingissä keväällä.
 • UEG:n WAG ja MAG tekniset komiteat kokoustivat Suomessa Voimistelupäiväviikonloppuna. Mukana olivat osan aikaa myös FIG:n teknisten komiteoiden puheenjohtajat. Tapio Korjus esitteli kokousväelle Kuortaneen uutta hallia ja olosuhteita ajatellen mahdollisia leirejä ja koulutuksia. Viikonlopun järjestelyt saivat kiitosta osallistujilta. Uutinen aiheesta: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2938?Return=56.
 • Voimisteluliitto on muuttanut Pitäjänmäen Sporttitalolle, Valimotie 10, 00380 Helsinki.
 • LAR kokoontuu jälleen elokuusta alkaen n. 3 viikon välein. Lisäksi 24.8. on hallituksen eettisen työryhmän tilaisuus lajiasiantuntijaryhmille ja 7.-8.9.19 Kisakalliossa NTV LAR:n toiminnansuunnitteluviikonloppu, johon osallistuu myös NTV:n valmennuksen johtoryhmä.

  NTV LAR toivottaa kaikille hyvää ja aurinkoista kesää!

Toukokuu 2019

Toukokuun LAR:n etäkokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita:

 • Valmennuksen johtoryhmän, alueminorileiritoiminnan ja tuomarityöryhmän kokoukset ovat olleet toukokuussa. Ryhmien toiminta on aktiivista. Todettiin, että järjestelmällisen, laajan ja pitkäjänteisen valmennuksen kehittämistyön tulokset alkavat näkyä selvästi.
 • JPM-joukkue kilpaili 18.-19.5. Ruotsissa. Joukkueen voimistelijat olivat Maisa Kuusikko (TV), Malla Montell (OP), Ilona Kossila (VSK-U), Misella Antila (VTT), Anni Vuorikoski (EsTT). Leirillä mukana olleet varavoimistelijat olivat Pihla Kunnari (Taip) ja Oona Vannesluoma (Pyrkivä). Joukkueen valmentajat olivat Vilma Luoma-aho ja Igor Cherepov sekä tuomari Tiina Vilenius (HoD) ja Tuulia Räisänen. Kilpailumatka sujui hyvin ja asetettu tavoite saavutettiin. Joukkue voitti, Maisa Kuusikko oli ottelun toinen, telifinaaleista voitettiin viisi mitalia.
 • LAR jatkoi liiton valmennuskulttuurikyselyn tulosten käsittelyä. Valmennuksen johtoryhmässä on päätetty toimintamallista mahdolliseen epäasialliseen käytökseen tarttumisesta NTV:n leireillä ja kilpailumatkoilla. Toimintamalli on jo otettu käyttöön ja se on saanut valmentajilta myönteisen vastaanoton.

Maaliskuu 2019

NTV LAR on pitänyt maaliskuun aikana kaksi kokousta etäyhteydellä. Lajin aktiivisen toiminnan ansiosta käsiteltäviä asioitakin on ollut paljon.

 • Nimettiin EM-edustajat – Maija Leinonen, Ada Hautala, Enni Kettunen ja Nitta Nieminen, valmistavalle leirille osallistuvat varavoimistelijat: Annika Urvikko ja Lilian Langenskiöld, valmentajat:  Tigran Melkonyan, Pauliina Savola, Igor Cherepov, tuomarit: Jonna Salonen, Raila Kosonen, fysioterapeutti: Vesa Kuparinen, joukkueenjohtaja: Kasper Holopainen
 • Katsastusten kilpailukalenteria on päivitetty PEM-kilpailun (21.-22.9.19 Islanti) ja Turkin maailmancup-kilpailun lisäyksen (CC Mersin elokuun lopussa) vuoksi.
 • USA:ssa asuvalle Suomen kansalaiselle Kaia Tanskaselle päätettiin myöntää osallistumisoikeus kevään JSM-kilpailuun ilman karsintaa sarjojen videoarvioinnin perusteella.
 • Sääntöjä ja ohjeita on päivitetty paljon, mm. luokkajärjestelmäohje, tuomaritoiminnan toimintaohjesääntö, maajoukkuelinjan 1. luokan säännöt sekä merkkiohjeet, ks. mm. https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/S%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t
 • Keskusteluissa seuratoimijoiden kanssa on ilmennyt, että pitkään voimassa ollut sääntö yli 13-vuotiaiden nousumahdollisuudesta E-luokkaan ilman D-luokan nousupisteitä on jäänyt osalta huomaamatta. Tästä mahdollisuudesta tiedottamista tarvitaan lisää.
 • Kilpailumusiikit nimetään jatkossa muodossa: LAJI_luokka_seuralyhenne_EtunimiSukunimi, esim. NTV_naiset_TuUL_HelmiMurto. Luokat ovat E, F, G, (1), 2, 3, 4, 5, tytöt, naiset.
 • Uusiksi timanttitestaajiksi nimettiin Leena Erving ja Merja Mettänen.
 • Päätettiin perustaa tuomari- ja sääntöasioiden käsittelyä ja valmistelua varten työryhmä, johon kuuluvat LAR:n kv. tuomarit, valmennusryhmien vastuutuomarit, kv. TC:n (UEG/FIG) suomalainen jäsen, LAR:n pj ja lajipäällikkö.
 • Tuomareiden nimeämisiä edustustehtäviin on päivitetty, lista tuomaritehtävistä: https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Kilpailu/Materiaalit
 • Keväällä on järjestetty tuomarikursseja ja syksyllä järjestetään TK1- ja TK2-kurssit Helsingissä 28.-29.9.2019.
 • Kilpalinjan pakollisista sarjoista on tehty mallivideot ylituomareiden käyttöön. Tarkoituksena on käyttää videoita sääntöjen kertaamiseksi ja tulkinnan yhtenäistämiseksi luokkakilpailujen tuomarineuvotteluissa. Tavoitteena on parantaa luokkakilpailujen arvioinnin laatua.
 • LAR on saanut palautteita kevätkauden kilpailuista. Palautteet ohjataan jatkossa ensisijaisesti valmisteltaviksi tuomarityöryhmään, josta ne tuodaan käsiteltäviksi LAR:ään.
 • UEG:n Tirrenian leirille nimettiin Suomen valmentajat ja voimistelijat: Ryan Goen ja Hertta-Sofia Hiekkataipale (Tampereen Sisu), Anna-Kaisa Pitkänen ja Jenna Potinoja (TuUL) sekä varalle Jenna Henttu (Kieppi) ja voimistelijapaikalle Stella Talvinen (TuUL).
 • LAR on saanut lajikohtaisen koosteen Voimisteluliiton valmennuskulttuurikyselystä. Tuloksiin perehdytään kevään aikana ja niiden perusteella tehdään ehdotus suunnitelmiksi ja toimintamalleiksi.
 • LAR osallistuu lajien yhteisten toimintatapamallien ja ohjeistusten laatimiseen. Kommentit on lähetetty Meidän tapa toimia -materiaaleihin ja seuraavaksi perehdytään yleisiin kilpailu- ja kurinpitosääntöihin. Työtä jatketaan myös liiton hallituksen järjestämässä tilaisuudessa 24.8.19 sekä NTV LAR:n toiminnansuunnittelussa syyskuussa.
 • Facebookin naisten telinevoimistelun sivun tilalle on perustettu liiton yhtenäisen toimintatavan mukaisesti lajikohtainen ryhmä, jossa on parhaillaan lähes 600 jäsentä.
 • Nea Ollikainen on tehnyt hyvän koosteen NTV:n kansallisesta toiminnasta tuoreimpaan blogiinsa: http://voimisteluahollanniksi.blogspot.com/
 • Maajoukkuevoimistelijoiden seurojen johtajien tapaaminen järjestettiin helmikuun A-maajoukkueleirin yhteydessä Kuortaneella. Osallistujia oli 12. Tilaisuudessa kerrattiin viime kauden tapahtumia lajissa, tämän vuoden ja pidemmänkin tähtäimen suunnitelmia. Keskustelu oli vilkasta ja antoisaa. Seuraava vastaava tapaaminen on 2020 hiihtolomaleirillä.
 • LAR:n tulevat (etä)kokoukset ovat: 24.4, 20.5. ja 17.6. Toiminnansuunnittelutilaisuus on 7.-8.9.19 Kisakalliossa yhdessä valmennuksen johtoryhmän kanssa.

Tammi-helmikuu 2019 

NTV:n lajiasiantuntijaryhmä on kokoustanut tämän vuoden puolella jo kolme kertaa etäyhteyden välityksellä.

 • Raila Kosonen on lajiasiantuntijaryhmän uusi jäsen vastuualueenaan tuomaritoiminta. Raila tuli ryhmään hallituksessa aloittaneen Marja Räisäsen tilalle.
 • Suoritusmerkkien päivitys ja uudistus on edennyt. Pronssi-, hopea- ja kultamerkit on päivitetty ja niistä on tehty videot. Uudet merkit ovat kupari- ja smaragdimerkit, joiden materiaaleja viimeistellään. Materiaalit julkaistaan valmistumisen jälkeen NTV nettisivuilla 
 • Kilpailujärjestelmään päätettiin tehdä päivityksiä. Maajoukkuelinjan pakolliset yhdistetään 1. luokaksi. Seurat voivat järjestää 1. luokan kilpailuja jo tulevana keväänä. Jatkossa syyskaudella järjestetään 1.-3. luokkien kilpailuja ja kevätkaudella 1.-5. luokkien kilpailuja. Kilpalinjan omavalintaisten luokkien (E-G) ikärajat muuttuvat syksyllä 2019. Muutokset on päivitetty NTV nettisivuilla
 • Kuultiin valmennuksen asiantuntijaryhmän vahvistaneen esityksen urheilija- ja valmentajavalintojen kriteereistä edustuskilpailuihin ja maajoukkueisiin.
 • UEG henkisen ja fyysisen valmennuksen koulutukseen Kroatiassa 8.-10.3.2019 valittiin Lisbet Heino ja Pirkko Haapala.
 • Todettiin, että joulukuussa alkaneella VAT:lla on mukana 6 NTV-valmentajaa.
 • Kv. tuomareille ja vähintään toista kautta TK4-tasolla toimiville tuomareille lähetettiin kysely loppusyksystä 2018. Marja on koostanut vastauksia ja jatkotyöstöstä huolehtii Raila.
 • Keskusteltiin vuoden 2019 tuomarinimeämisistä ja päätettiin niistä.
 • Tammikuussa järjestettiin yhdistetty TK3- ja TK4-tuomarikoulutus. Uusia tuomareita saatiin 18. Keväällä sekä TK1- että TK2-koulutus ja syksylle 2019 suunnitellaan TK1- ja TK2-tuomarikoulutuksia.
 • Tirrenian leirin haku on auki 1.3.2019 asti.
 • UEG:n kuulumisia olivat muun muassa uusitut verkkosivut (http://www.ueg.org/), EM-kisojen ohjelma ja suunnitelmat MM-kisojen lyhentämiseksi jatkossa.
 • NTV:n maajoukkueurheilijoiden perinteinen seurajohtajien tapaaminen on Kuortaneella 23.-24.2.2019.
 • LAR:n tulevat (etä)kokoukset ovat 4.3. ma, 27.3. ke, 24.4. ke, 20.5. ma ja 17.6. ma klo 20-21. NTV LAR:n ja valmennuksen johtoryhmän yhteinen toiminnansuunnitteluviikonloppu on 7.-8.9.2019 Kisakalliossa.

Joulukuu 2018 

 • Kuultiin osallistuneiden terveiset syysliittokokouksesta. LAR:ien yhteisessä tilaisuudessa käytiin läpi liiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä. Siinä tuotiin esille muun muassa, että kurinpitosäännöt koskevat kaikkia liiton toiminnassa mukana olevia; toimihenkilöitä, voimistelijoita, valmentajia, tuomareita jne. Kuka tahansa voi lähettää asian käsittelyyn kurinpitovaliokunnalle.
  Kokouspäivänä oli myös mediakoulutus sekä seuraseminaari, jossa pohdittiin seurojen muuttuvaa toimintaympäristöä sekä perehdyttiin sosiaaliseen mediaan.
  Syysliittokokouksessa kiitettiin Lisbet Heinoa lämpimästi pitkäjänteisestä työstä liiton hallituksessa lajimme edustajana. Liiton hallitukseen valittiin 2019-2021 NTV:n mandaattipaikalle Marja Räisänen ja harrasteliikunnan paikoille Teppo Kalaja, Anu Passi-Rauste, Maarit Petäjämäki ja vuodeksi 2019 Eerika Laalo-Häikiö.
  Todettiin kokouspäivän anti hyväksi ja kannustetaan NTV-seuroja jatkossa osallistumaan liittokokouksiin aktiivisesti.
 • Maajoukkueen valmentajan Lyova Harutyunyanin lähtiessä vuodeksi 2019 USA:aan naisten A-maajoukkueen vastuuvalmentajan roolissa aloittaa Tigran Melkonyan ja tyttöjen A-maajoukkueen vastuuvalmentajana Vilma Luoma-aho. Vilma jatkaa edelleen myös Minori-ryhmän vastuuvalmentajana. B-maajoukkueen ja Bemareiden vastuuvalmentajana jatkaa Siru Lehmuskallio ja NTV:n valmennusryhmäkoordinaattorina Tiina Vilenius. Tigran on uudessa roolissaan jäsenenä valmennuksen johtoryhmässä, jossa myös Lyova jatkaa USA:sta käsin. Lyovalle iso kiitos maajoukkueemme tähänastisesta luotsaamisesta!
 • Käytiin läpi ja hyväksyttiin esitys urheilijoiden ja valmentajien kv. kilpailujen valintakriteereiksi 2019. Esitystä on valmisteltu maajoukkuevalmentajien kanssa ja valmennuksen johtoryhmässä. Kriteerit viedään edelleen VAR:n käsittelyyn.
 • Päätettiin jatkaa UEG henkisen ja fyysisen valmennuksen koulutuksen hakuaikaa 15.12.2018 asti. Koulutus on Kroatiassa 8.-10.3.2019.
 • KIHU on yhteistyössä saksalaisen toimijan kanssa julkaissut urheilun tietokannan sponet.fi joka on perusmuodossaan vapaasti käytettävissä. Tietokannassa on runsaasti aineistoa myös voimistelusta. Kaikista aineistosta löytyy vähintään tiivistelmä ja linkki kokonaiseen materiaaliin, jos se on avoimesti luettavissa.
 • Pronssi-, hopea- ja kultamerkkien tarkistetut tekstit ja videot ovat valmiit ja ne tullaan julkaisemaan lähiaikoina NTV:n verkkosivuilla.
 • Tarkistettiin ja hyväksyttiin Kupari- ja Smaragdimerkkien liikkeet. Merkkiohjeiden tekstit viimeistellään ja merkkiliikkeiden videointi aloitetaan.
 • Esitys vuoden 2019 tuomaritehtäviksi siirrettiin ajanpuutteen vuoksi käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, jossa esitellään myös tuomareille tehdyn kyselyn yhteenveto.
 • Käsiteltiin KRV:n ja IF Drottin kilpailujen järjestämishakemukset. Seuroille lähetetään ehdotukset kilpailujen järjestämisajankohdista.
 • LAR:n seuraavat Skype-kokoukset ovat 15.1. tiistaina ja 5.2. tiistaina. Luokkajärjestelmän suunnittelun Skype-kokous on 21.1. maanantaina. LAR:n ja valmennuksen JORY:n yhteinen toiminnansuunnitteluviikonloppu on 7.-8.9.19.
 • LAR kiittää kaikkia toimijoita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivottaa hyvää joulua!

Marraskuu 2018 

 • Todettiin, että Dohan MM-kisoissa tehtiin uusi ennätys sijoituksessa, kun Sani Mäkelä oli hypyssä 15. Suomen joukkue sai MM-kisaosallistujien parissa paljon myönteisiä arvioita. Joukkueen sijoitus oli 32. https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2544?Return=164
 • Ada Hautala sijouttui nuorten olympialaisissa (YOG) Buenos Airesissa upeasti sijalle 9. https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2509?ArticlesCategories=15&Return=102
 • Voimisteluliitto on mukana Väestöliiton koordinoimassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää kaikenlaista häirintää, syrjintää ja kiusaamista liikunnassa ja urheilussa. #etoleyksin - http://suomen-voimisteluliitto.voimistelu.fi/a/s/19318599-d844f11665dd40353098020de2b0c6fd/2480118. Tietoa hankkeesta tuodaan kaikille valmennusryhmille, urheilijoille ja heidän perheilleen eri kanavia myöten. Satu Murtoselta saa lisätietoa tarvittaessa.
 • UEG:n henkisen ja fyysisen valmennuksen koulutus järjestetään Opatija-Rijekassa, Kroatiassa 8.-10.3.2019. Kouluttajina ovat Saksan naisten maajoukkueen päävalmentaja Ulla Koch ja Suomessakin vieraillut ja paljon pidetty Nick Ruddock. Marja Räisänen on mukana UEG:n puolesta yhtenä järjestäjistä. Koulutukseen voi hakea 30.11. asti. https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2508?ArticlesCategories=15&Return=102
 • Merkkiliikkeet:
  • Timanttimerkin spagaatin ohjeistusta tarkennettiin: sivuspagaattia ei jatkossa vaadita ylispagaattina.
  • Pronssi-, hopea- ja kultamerkkien videot ja ohjeet ovat viimeistelyä vaille.
  • Muihin merkkiliikkeisiin ja niiden ohjeisiin palataan joulukuun kokouksessa.
 • Esitys ensi vuoden tuomaritehtävistä käsitellään joulukuun kokouksessa.
 • Nykyisille kv. tuomareille ja vähintään toista sykliä TK4-tuomareina toimiville tuomareille on lähetetty kysely, jolla kartoitetaan heidän jatkosuunnitelmiaan ja mahdollisuuksia toimia eri kansallisissa tuomaritehtävissä, kuten kouluttajina, materiaalien tuottamisessa sekä testaajina. Kyselyn vastauksia käytetään kansallisen tuomaritoiminnan suunnittelussa.
 • Kilpalinjan pakollisten sarjojen videot olleet käytössä syksyn kilpailujen tuomarineuvotteluissa ja ovat saaneet kiitosta. Osa videoista tullaan laittamaan verkkoon tuomareiden omatoimista harjoittelua varten. Jatkossa suunnitellaan myös muiden sarjojen kuvaamista tuomareiden täydennyskoulutuksen tueksi.
 • 2019 kilpailujen järjestämisoikeudet on myönnetty sähköpostipäätöksellä. Kisat ovat nähtävillä Kisapalvelussa.
 • 2019 JSM-karsinnan ohjeet on hyväksytty sähköpostipäätöksellä ja julkaistu verkkosivuilla: https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Uutishuone/Artikkeli/ArticleId/2553?Return=164.
 • SM-säännöt 2019 hyväksyttiin.
 • E-luokan nuorempien ikäryhmän kilpailuissa osallistujamäärät ovat nykyään erittäin suuret. Tämän vuoksi kilpailut ovat olleet pitkiä ja raskaita. Ohjataan keväällä 2019 kisajärjestäjiä järjestämään kilpailut tarvittaessa kahdessa erässä. LAR kokoontuu alkuvuonna 2019 keskustelemaan kilpailujärjestelmästä ja kilpailujen järjestämiseen liittyvistä asioista laajemmin. Samassa yhteydessä tarkistetaan JunnuGym ja Joukkue-SM-kilpailun 2019 säännöt.
 • Seuraava kokous on 4.12.2018.ja sitä ennen tapaamisia myös syysliittokokouksen yhteydessä 17.11. lauantaina Helsingissä.

Lokakuu 2018

 • 13.9.18 seurakokouksessa oli edustettuna viisi seuraa. Lajipäällikkö Satu Murtonen esitteli kokouksessa 2018 toimintaa ja 2019 suunnitelmia. Kokouksen yksimielinen ehdokas lajin edustajaksi hallitukseen oli Marja Räisänen.
 • NTV-voimistelijat saavuttivat Szombathelyn maailmancupissa 21.-23.9.18 kaksi finaalipaikkaa: Rosanna Ojala oli 5. nojapuilla ja Sani Mäkelä 7. hypyssä.
 • Nuorten olympialaisissa (YOG) Buenos Airesissa kilpailee Ada Hautala ja valmentaja on Pauliina Savola.
 • Liiton valmennusryhmät
  • Hyvä Leiri -toimintatapaa noudatetaan kaikilla liiton NTV-valmennusryhmien leireillä.
  • A-maajoukkueessa on tällä hetkellä yhteensä 29 voimistelijaa.
  • B-maajoukkueessa ja Bemareissa on nyt yhteensä 44 voimistelijaa.
  • Minoriryhmässä on tällä hetkellä 63 voimistelijaa.
 • NTV merkkijärjestelmän päivitys jatkuu:
  • Pronssi-, hopea- ja kultamerkkien videoinnit on tehty ja editointi aloitettu.
  • Tarkasteltiin pronssimerkkiä edeltävän merkin ja kilpalinjalle tarkoitetun kultamerkistä seuraavan merkin valmistelutilannetta. Työ on hyvässä vauhdissa ja se jatkuu suunnitellusti.
  • Todettiin, että FSG on kääntänyt merkkiliikkeiden ohjeet ruotsiksi ja tiedottanut omia seurojaan merkkijärjestelmästä.
  • Timanttimerkkitestejä järjestään syksyn aikana muutamia. Testitilaisuudet ovat Voimisteluliiton kalenterissa: https://www.voimistelu.fi/fi/Kalenteri.
 • Tulevia valmentajakoulutuksia ovat mm. Valmentajapäivät 4.-5.10.18 Vierumäellä, Lajitutkinto (III taso ja VAT) sekä Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus (II taso), jonka startti on 22.-24.11.19.
 • Tarkistettiin loppuvuoden tuomaritehtävät. Vuoden 2019 tuomarinimeämiset tehdään, kun kilpailukalenteri vahvistuu.
 • Vuoden 2019 alusta liitto nimeää katsastuksiin neljä tuomaria ja osallistuville seuroille tulee tuomarivelvoite.
 • Tuomarikurssit:
  • Ylivieskassa pidettiin 15.9. TK1, kouluttajana Raila Kosonen. Ylivieskan TK2 peruttiin vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi.
  • Porissa järjestettiin 8.9. TK1, kouluttajana Lisbet Heino. Porin TK2 ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
  • 2.-3.3.2019 Helsingissä järjestetään TK1- ja TK2-koulutus, kouluttajana Raila Kosonen.
  • 11.-13.1.2019 Espoossa järjestetään TK3- & TK4-koulutus, kouluttajina Marja Räisänen ja Jonna Salonen.
 • Otto Lindqvist ja Kari Vehmanen ovat kuvanneet kilpalinjan sarjoja. Videoista editoidaan materiaalia esim. tuomarineuvotteluihin. Kiitos Otolle, Karille sekä mukana olleille voimistelijoille ja heidän seuroilleen!
 • Todettiin, että maajoukkuelinjan pakollisten sarjojen arvosteluohjeet on päivitetty ja niihin liittyvät kysymykset ja vastaukset on julkaistu verkkosivuilla.
 • 2019 telinevoimistelukilpailujen haku on käynnistynyt. Kisoja voi hakea 15.10.18 asti.
 • Vuoden 2019 alusta lähtien Stara-tapahtuman (NTV) voi järjestää seuran sisällä eikä sen tarvitse olla vähintään kahden seuran tilaisuus. Voimistelijan pitää osallistua edelleen Stara-tapahtumaan ainakin kerran voidakseen osallistua B-luokan kilpailuihin.
 • Seuraavat LAR:n kokoukset ovat 7.11.18 ja 4.12.18.
 • Syysliittokokous ja LAR:ien yhteiskokous on 17.11.2018 Helsingissä

Kesäkuu 2018

NTV lajiasiantuntijaryhmä pitää kuukausittain kokouksen etäyhteydellä. Kesäkuun kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Suomi Gymnaestradassa/Voimistelupäivillä oli upeat 950 NTV-osallistujaa.  oli 950. Moni NTV-voimistelija osallistui tapahtumaan useamman päivän ajan ja NTV näkyi tapahtumassa laajalti muuallakin kuin kilpailuissa. Seuraava Suomi Gymnaestrada järjestetään neljän vuoden kuluttua.
 • Tuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan.
 • Tuomarikursseja:
  • TK1 ja TK2 syksyllä Ylivieskassa
  • TK1 8.9. Porissa ja tarvittaessa 9.9. TK2
  • Keväällä/alkuvuonna 2019 sekä TK3 että TK4
 • Kokouksia:
  • Alueminoritoiminnan suunnittelupäivät 7.-8.8.18 Kuortaneella, paikalla olevat valmentajat saavat osallistua omakustanteisesti
  • NTV LAR:n ja valmennuksen johtoryhmän toiminnansuunnittelu 2019 1.-2.9.2018 Kisakalliossa
  • Seurakokous 13.9.2018 klo 18.00 Helsingissä Voimisteluliiton toimistossa
  • Syysliittokokous ja LAR:ien yhteiskokous la 17.11.2018 Helsingissä https://www.voimistelu.fi/fi/Yhteystiedot/Vuosikokoukset