Turvallinen toimintaympäristö

Voimistelussa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toimintamme sekä olosuhteet harjoitteluun ja kilpailemiselle tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa. Turvallisuuden lisäksi toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

Lasten voimistelun linjaukset
Laadukas lasten voimistelu
Terve Voimistelija
Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen -toimintaohje
Et ole yksin -palvelu
ILMOita urheilurikkomuksesta

Turvallisesti voimistelussa - epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Miten puuttua epäasialliseen käytökseen tuomaritoiminnassa
Näin toimimme leireillä ja kilpailuissa 

Katsomon pelisäännöt

Lisää materiaaleja Voimisteluklubissa

Huomioi näin poikkeusaikoina myös Voimisteluliiton korona-ohjeistukset turvalliseen seura- ja voimistelutoimintaan, myös tapahtumissa ja kilpailuissa.

Vastuullisuus lasten voimistelussa


 

Lasten laadukas voimistelu on vastuullista urheilua ja liikuntaa, jossa tuetaan  kasvua ja panostetaan kolmeen teemaan;  innostuksen sytyttämiseen, harrastamisen laatuun ja onnistumisiin yhdessä. Vastuullisuus lasten voimistelussa on ihmisten kunnioittamista, yhteisöllisyyden rakentamista, syrjinnän estämistä, yhdenvertaisuutta ja positiivisen minäkuvan vahvistamista. Jotta nämä asiat toteutuvat arjen työssä, Voimisteluklubista löytyy paljon tukimateriaaleja ohjaus- ja valmennustyöhön. 

Lasten oikeudet voimistelussa
Voimistelijan keho ja turvataidot
Valmentajan valta ja vastuu
Tavoitteena parempi harjoitusilmapiiri
Askeleita arkaluontoisten asioiden puheeksiottamiseksi voimistelijoiden kanssa
Mitä on SOPU-toiminta ja miten kiusaaminen saadaan vähenemään?