Turvallinen toimintaympäristö

Voimistelussa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toimintamme sekä olosuhteet harjoitteluun ja kilpailemiselle tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa. Turvallisuuden lisäksi toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

Lasten voimistelun linjaukset
Laadukas lasten voimistelu
Terve Voimistelija
Vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen -toimintaohje
Et ole yksin -palvelu
ILMOita urheilurikkomuksesta
Miten puutut epäasialliseen käytökseen
Mitä on epäasiallinen käytös ja miten puuttua siihen
Miten puuttua epäasialliseen käytökseen tuomaritoiminnassa
Näin toimimme leireillä ja kilpailuissa 

Lisää materiaaleja Voimisteluklubissa

Huomioi näin poikkeusaikoina myös Voimisteluliiton korona-ohjeistukset turvalliseen seura- ja voimistelutoimintaan, myös tapahtumissa ja kilpailuissa.

Vastuullisuus lasten voimistelussa


Lasten laadukas voimistelu on vastuullista urheilua ja liikuntaa, jossa tuetaan  kasvua ja panostetaan kolmeen teemaan;  innostuksen sytyttämiseen, harrastamisen laatuun ja onnistumisiin yhdessä. Vastuullisuus lasten voimistelussa on ihmisten kunnioittamista, yhteisöllisyyden rakentamista, syrjinnän estämistä, yhdenvertaisuutta ja positiivisen minäkuvan vahvistamista. Jotta nämä asiat toteutuvat arjen työssä, Voimisteluklubista löytyy paljon tukimateriaaleja ohjaus- ja valmennustyöhön. 

Lasten oikeudet voimistelussa
Voimistelijan keho ja turvataidot
Valmentajan valta ja vastuu
Tavoitteena parempi harjoitusilmapiiri
Askeleita arkaluontoisten asioiden puheeksiottamiseksi voimistelijoiden kanssa
Mitä on SOPU-toiminta ja miten kiusaaminen saadaan vähenemään?

 

Tutkimukset

Valmennuskulttuuri
Voimistelun valmennuskulttuuritutkimus toteutettiin vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Sen pohjalta kerätyt tulokset ovat auttaneet vastuullisuusohjelman rakentumisessa. Vastaavanlainen valmennuskulttuuritutkimus toteutetaan säännöllisin väliajoin.

Valmennuskulttuuritutkimus raportti, Taloustutkimus

Uutinen valmennuskulttuuritutkimuksen tuloksista, 13.2.2019

Tuomaritoiminta
Osana voimistelun vastuullisuutta ja lajikulttuurin muutosta Voimisteluliitto teki tuomareille kyselyn tuomaritoiminnasta ja sen kehittämisestä loppuvuodesta 2019. Kyselyssä nousivat esille tuomareihin kohdistuneet vaikuttamisyritykset ja epäasiallinen käytös. 

Uutinen tuomarikyselyn tuloksista 30.1.2020

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa 
Tämä osaraportti on tuotettu osana Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Häirintä kilpaurheilussa -tutkimushanketta vuonna 2020. Suomen Voimisteluliitto on osallistunut tutkimushankkeeseen, jonka vuoksi liitolle on koottu tämä lajikohtainen raportti kehittämistyön tueksi. 
Raportti
Uutinen SUEK ry:n Häirintä kilpaurheilussa -tutkimushankkeesta