Hyppää sisältöön
Home » Voimisteluliitto » Vastuullisuus » Epäasiallisen käytöksen tilanteet

Epäasiallisen käytöksen tilanteiden yhteydenotot ja käsittely Voimisteluliitossa

Painopiste epäasiallisen käytöksen tilanteiden osalta on ennaltaehkäisevässä työssä. Tätä työtä tehdään mm. lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta epäasiallisesta käytöksesta, lisäämällä eri toimijoiden osaamista esimerkiksi kouluttamalla, luomalla työkaluja ja toimintamalleja (mm. SOPU-malli kiusaamisen ehkäisyyn) ja tukemalla seuroja ja toimijoita omien toimintamallien kehittämisessä (mm. seurojen omat vastuullisuusohjelmat).

Seurassa tapahtuneita epäasiallisen käytöksen tilanteita pyritään ratkomaan ensisijaisesti seuran sisällä. Jokaisella jäsenseuralla tulisi olla toimintamalli tilanteiden käsittelyyn ja liitto antaa tarvittaessa tukea seuralle neuvonnan muodossa. Mikäli seuralla ei ole nimettyä vastuullisuuden/epäasiallisen käytöksen tilanteiden yhteyshenkilöä, voi asiasta olla yhteydessä joko seuran operatiiviseen johtoon (toiminnanjohtaja tai vastaava) tai seuran puheenjohtajaan.

Liittoon tulleet yhteydenotot käsitellään alla olevan prosessikuvauksen mukaisesti:

Prosessikuvaus epäasiallisen käytöksen tilanteiden käsittelyyn

Ilmoitukset liittoon tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen tietojen perusteella arvioidaan, millaisilla toimenpiteillä asian selvittämistä ja ratkaisemista pystytään parhaiten edistämään. Liiton toiminta perustuu ensisijaisesti neuvontaan, eri tahojen kontaktointiin ja asioiden selvittämisen tukemiseen. Liitolla ei ole erillistä tutkivaan elintä tai henkilöitä (vrt. viranomaiset). Halutessa yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse tai sähköpostilla (yhteyshenkilö Heli Pekkala).

Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen myös tilanteista, jotka tapahtuvat seuran ulkopuolisessa voimistelutoiminnassa kuten kilpailuissa tai joissa epäasiallisesti käyttäytyy joku muu kuin seuran oma toimija.

Epäasiallisen käytöksen tilanteet on mahdollista viedä myös Voimisteluliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn, mikäli tilanteessa on rikottu kilpailu- ja kurinpitosääntöjä. Kurinpitoprosessin käynnistämisessä neuvontaa saa kurinpitovaliokunnan sihteeriltä Heli Pekkalalta (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi).

Keskusteluapua tilanteisiin saa Et ole yksin -palvelusta.

Ilmoituksen asiasta voi tehdä myös SUEK:n ILMO-palveluun. Voimisteluliitto ja SUEK tekevät yhteistyötä ilmoitusten osalta ja SUEK voi siirtää heille tehdyn ilmoituksen liiton käsiteltäväksi.

 

Haku