Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Kilpailun järjestäjälle » Kilpailujen hakeminen

Kilpailujen hakeminen

Voimisteluliiton alaisia kilpailuja voivat järjestää liiton jäsenseurat, jotka ovat suorittaneet säännöissä mainitut velvoitteet.

Yleistä kilpailujen hakemisesta

Voimisteluliiton alaisia kilpailuja voivat järjestää Voimisteluliiton jäsenseurat, jotka ovat suorittaneet Voimisteluliiton säännöissä mainitut velvoitteet. Lisäksi seuralla tulee olla oma vastuullisuusohjelma, joka on julkaistu seuran www-sivuilla (kevään 2024 hakuprosessin aikana vastuullisuusohjelma tulee olla vähintään aloitettuna). Kilpailuja voidaan myöntää seuroille, joilla on kyseisen lajin toimintaa toiminnassaan.

Kilpailun järjestäjän tulee varmistaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit kilpailun järjestämiselle ennen kilpailujen hakemista. Kilpailujen järjestävät seurat sitoutuvat noudattamaan Voimisteluliiton yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä, Voimisteluliiton kaikkien lajien yhteisiä järjestämisohjeita sekä lajikohtaisia sääntöjä ja ohjeita kilpailujen järjestelyjen osalta.

Voimisteluliitto määrittelee Voimisteluliiton kilpailujen ajankohdat ja myöntää kilpailut seurojen tai seurayhtymien järjestettäväksi. Kansainväliset arvokilpailut ja tason 1 kilpailut järjestetään yhteistyössä Voimisteluliiton kanssa.  

Seuroja pyydetään huolellisesti arvioimaan, mitä kilpailuja ne voivat järjestää. Ei ole tarkoituksenmukaista hakea kaikkia kilpailuja, vaan niitä mitkä on oikeasti paikkakunnalla mahdollista ko. ajankohtana ja riittävissä olosuhteissa järjestää. Mikäli seurassa on useita kilpailulajeja, toivomme, että seura tekee yhteistyötä seuran sisällä hakuprosessin osalta, ettei esim. usean lajin kilpailuja haeta samaan seuraan samalle viikonlopulle. Seuran on hyvä hakemuksessaan myös mainita mikäli haluaa priorisoida tietyn lajin kilpailut järjestettäväkseen. 

Kilpailuja on avoinna ja haettavissa vuosittain huhtikuussa ja täydennyshaku järjestetään syyskuussa. Pääsääntöisesti kilpailut on tavoitteena myöntää järjestäjille vuotta ennen kilpailun ajankohtaa. Lajien yhteisiä SM-kilpailuja ja Voimistelupäiviä haetaan vähintään kaksi vuotta ennen kilpailutapahtumaa.  

Haettavat kilpailut ilmoitetaan seuroille Voimisteluliiton tiedotteissa ja/tai KisanetissäHakemus tulee täyttää Kisanetissä ohjeiden mukaisesti määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kansainvälisten liittojen kilpailujen ja tapahtumien hakeminen 

Kansainvälisistä kilpailuista ja tapahtumista sekä niiden hakumenettelystä vastaa Voimisteluliitto. Kansainvälisten kilpailujen jaottelu suuriin ja pieniin perustuu tapahtuman laajuuteen, näkyvyyteen ja kansainväliseen merkitykseen. 

Kansainvälisiä suuria tapahtumia ovat mm. EM- ja MM-kilpailut, maailmancupit sekä FIG:n World Gymnaestrada ja World Gym for Life ja UEG:n Golden Age, Eurogym ja European Gym for Life. 

Aikataulut, myöntämisperusteet ja hakuprosessi

Voimisteluliiton hallitus myöntää kansainvälisten arvokilpailujen, kansallisten suurtapahtumien sekä yhteisten Voimistelun SM-kilpailujen ja Voimistelupäivien järjestämisoikeudet seuralle tai muulle paikalliselle järjestäjälle hakemusten tai muun määritetyn toimintatavan perusteella. Kilpailujen myöntämisen jälkeen Voimisteluliitto ja kilpailujen järjestäjä allekirjoittavat hallituksen myöntämistä kilpailuista erillisen järjestämissopimuksen. 

Muiden kilpailujen ja tapahtumien järjestelyoikeudet myöntää liiton operatiivinen kilpailutiimi yhteistyössä kunkin lajin lajipäällikön / lajivastaavan kanssa. Haku näihin on auki kaksi kertaa vuodessa (varsinainen haku huhtikuussa ja täydennyshaku syyskuussa) ja järjestelyoikeudet myönnetään (toukokuu ja lokakuu) seurojen jättämien hakemusten perusteella.

Järjestämisoikeutta myönnettäessä valinta tehdään voimistelijoiden etua ajatellen ja voimistelua sekä voimistelutapahtumien kehittymistä edistäen. Kilpailuja myönnetään määräaikaan jätettyjen hakemusten perusteella huomioiden alueellisuus, vuoroperusteisuus, olosuhteet ja kokonaisuus kaikkien lajien näkökulmasta. Voimisteluliitto on sitoutunut tukemaan huippuvoimistelua myöntämällä huippu-urheilun Tähtiseuroille kilpailuja säännöllisesti vuosittain (min. 1-2 kilpailua/vuosi/huippulaji, lisätietoja alla). Uutena 1.1.2024 voimaan tulevana myöntämiskriteerinä on järjestävän seuran vastuullisuusohjelma, joka tulee olla tehtynä ja löytyä seuran www-sivuilta. 

Lisätietoja kilpailujen hakuprosessista ja myöntämisperusteista Tiina Koljander. Katso yhteystiedot tästä linkistä.

Lajikohtaiset kilpailujen myöntämiskriteerit

Haku