Hyppää sisältöön

Käytännön ohjeita kilpailujen järjestäjille

Kilpailujen myöntämisen jälkeen kilpailulle nimetään/valitaan järjestelytoimikunta, kilpailun johtaja ja hänen tuekseen tarvittava määrä vastuuhenkilöitä, joista jokaisella on oma vastuualueensa.  Kilpailuille tulee laatia erillinen budjetti.

Tärkeitä toimijoita ovat esimerkiksi: kilpailun johtaja, vastuuhenkilöt tuomareille, markkinoinnille, viestinnälle, tulospalvelulle, telineille, tekniikalle, ruokailulle, majoitukselle, ensiavulle.

Vastuualueita voi olla yhdellä henkilöllä useampi kuin yksi riippuen tapahtuman tai kilpailun laajuudesta. Kilpailun järjestelyjen avainasemassa olevien henkilöiden suositellaan/edellytetään osallistuvan edelliseen vastaavaan kilpailutapahtumaan ja seuraavan järjestelyjä kokonaiskäsityksen saamiseksi. Kilpailuun liittyvät sopimukset kannattaa tehdä kirjallisena. Jokaiselle kilpailulle on hyvä suunnitella tarkempi aikataulu, mikä auttaa järjestäjiä hahmottamaan tarvittavat toimenpiteet. Tulospalvelusta vastaavalle henkilölle vahva suositus osallistua Kisanet ja/tai SES -tulosohjelmien käyttökoulutukseen.

Kilpailupäivä koostuu esim. seuraavanlaisesti:

  • Kilpailupaikan rakennus, somistus, opasteet

  • Kilpailupaikan avaus kilpailijoille

  • Kilpailukanslian/infon osallistumisen vahvistus

  • Mahdolliset harjoitukset / kokeilut

  • Tuomarikokous

  • Kilpailujen avaaminen, kilpailusuoritukset

  • Tulosten julkaisu päivän aikana

  • Palkintojenjako

  • Kilpailukanslian/infon sulkeminen

  • Kilpailupaikan purku, siivous ja ovien sulkeminen

Voimisteluliitto on laatinut kaikkien lajien yhteiset katsomon pelisäännöt, joita noudatetaan kaikissa kilpailuissa. Järjestäjän tulee huomioida nämä esimerkiksi kuulutuksissa ja sosiaalisen median julkaisuissa. Pelisääntöjä voi tuoda esille myös kilpailupaikan aulassa, pukuhuoneissa, katsomotiloissa jne. Tulostettavan version pelisäännöistä (myös eng ja rus versiot) löytää materiaalipankista.

Ohjeita kilpailujen järjestämiseen

Haku