Hyppää sisältöön
Home » Voimisteluliitto » Kurinpito

Voimisteluliiton kurinpito

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on liitosta riippumaton elin, joka käyttää kurinpitovaltaa kilpailu- ja kurinpitosääntöjen rikkomuksia koskevissa asioissa.

Kurinpitovaliokunta 2024-2026:
Kimmo Suominen, puheenjohtaja
Mika Backman
Ida Laakkonen
Esa Schön
Iida Vuori

Kurinpitovaliokunnan jäsenet tekevät työtään luottamustyönä. Kurinpitovaliokunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii Heli Pekkala.

Kurinpitoprosessi

Kenellä tahansa on oikeus saattaa kurinpitoasia kurinpitovaliokunnan tietoon. Kuripitoilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus tulee tehdä 30 vuorokauden kuluessa asian esille tulosta. Rikkomuksen laadun koskiessa eettisiä asioista tulee se tehdä yhden vuoden ajan sisällä rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi ja viimeistään kun epäillystä rikkomuksesta on kulunut kolme (3) vuotta.

Kurinpitovaliokunta käsittelee asian liiton vastaanotettua 200€ kurinpitomaksun. Maksu maksetaan liiton tilille (tilinumero: FI93 1328 3000 4251 47). Kuitti tai muu tosite maksusta liitetään ilmoituslomakkeeseen. Maksu palautetaan, mikäli asia ratkaistaan ilmoituksen tekijän eduksi.

Ennen ilmoituksen tekemistä on tärkeää tutustua Voimisteluliiton yleisiin kilpailu- ja kurinpitosääntöihin.

Ohjeita ja neuvontaa prosessin osalta saa tarvittaessa kurinpitovaliokunnan sihteeriltä Heli Pekkalalta (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi)

Vakavat eettiset rikkomukset

Vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin tapauksiin sovelletaan liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä ja näissä tapauksissa kurinpitovaltaa käyttää urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta.

Haku