Hyppää sisältöön
Home » Voimisteluliitto » Vastuullisuus

Vastuullinen voimistelu

Vastuullisessa voimistelussa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.
Voimistelun Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Voimisteluliiton eettinen ohjeistus – voimistelun eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt ovat sitoutettu noudattamaan urheilun yhteisiä reilun pelin periaatteita ja voimistelun eettisiä periaatteita. 

Lue lisää

Turvallinen toimintaympäristö

Voimistelussa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toiminnan sekä harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa.

Lue lisää 

Hyvä hallinto

Voimistelutoiminnan tulee olla hyvän hallintotavan mukaista läpinäkyvää, avointa ja jäsenistöään osallistavaa toimintaa. Voimisteluseuroja velvoittaa Yhdistyslaki.

Lue lisää

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Voimistelun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön johtoajatuksena toimii jokaisen tasavertainen mahdollisuus voimisteluun. Haluamme mahdollistaa voimistelun kaikille ja edistää tasa-arvoa liikunnan ja urheilun parissa. Voimisteluyhteisössä jokainen on arvokas omana itsenään.

Lue lisää

Ympäristö

Voimistelussa kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Suosimme lähiliikuntaa, kiinnitämme huomiota materiaalikulttuuriin sekä huomioimme tapahtumissa ja kilpailuissa syntyvät ympäristövaikutukset.

Lue lisää

Antidoping

Voimisteluliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa ja puhtaassa urheilussa kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. 

Lue lisää

Vastuullisuus­askeleet

Vastuullisuustyön tekemiseen on kehitetty seuroille työkalu, Vastuullisuusaskeleet. Askeleita seuraamalla seurat saavat helposti ja hallitusti käytyä läpi kaikki tarvittavat vastuullisuusteemat ja materiaalit, ja rakennettua vastuullista voimistelukulttuuria omaan seuraansa.

Lue lisää

Turvallinen toimintaympäristö

Terve Voimistelija

Terve Voimistelija -maailman päätavoitteena on lisätä lasten ja nuorten valmentajien osaamista terveyttä tukevasta harjoittelusta ja juurruttaa se pysyväksi käytänteeksi heidän valmennukseen.

Lue lisää

Eija Nevanpää Valmentajapäivillä

Tutkimukset

Voimisteluliitto tuottaa ja on mukana tutkimuksissa, jotka edistävät vastuullista kulttuuria niin voimistelussa kuin suomalaisessa urheilussa. 

Lue lisää

Haku