Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen on avain ohjaajana ja valmentajana kasvamiseen. Jatkuva oppiminen erilaisia osaamisen kehittämisen väyliä hyödyntäen on osa ohjaajana ja valmentajana toimimista.
Nainen lukee opasta

Osaamisen kehittämisen keinot

Osaamistaan voi kehittää monin erilaisin keinoin kuten koulutuksissa, tutoroinnin ja mentoroinnin avulla, verkostoissa, itseopiskelulla ja omaa toimintaansa arvioimalla. Keskeistä on halu ja into oppimiseen ja kehittymiseen.

Lue lisää

Kaksi valmentajaa keskustelee

Mentoripankki

Mentorointi, coaching ja työnohjaus ovat erinomaisia välineitä seuran toimijoiden osaamisen kehittämiseen ja esimerkiksi työssä jaksamisen tukemiseen. Mentoripankkiin on kasattu asiantuntijoita, joiden osaaminen vastaa voimisteluseurojen tarpeita ja jotka ovat kiinnostuneita omien palveluidensa tarjoamisesta seurojen toimijoille kuten valmentajille, seurojen työntekijöille ja seurajohdolle.

Lue lisää

Voimisteluliiton koulutustarjonta

Tutustu ohjaajille ja valmentajille suunnattuun monipuoliseen koulutustarjontaan koulutushaun kautta.

KoulutushakuKoulutusten hinta- ja peruutusehdot

Seura oppimisympäristönä

Seura on ohjaajille ja valmentajille merkittävä oppimisympäristö. Seura voi tukea ohjaajien ja valmentajien oppimista erilaisin keinoin kuten ohjaaja- ja valmentajakerhoilla, tutoroinnilla, apuvalmentajakäytännöillä ja sisäisillä koulutuksilla.

Lue lisää

Mentorointi ja tutorointi

Mentorointi ja tutorointi ovat erinomaisia väyliä oman osaamisen kehittämiseen. Voimisteluliitto koordinoi tutortoimintaa lapsuusvaiheen valmentajille ja ohjaajille, mutta tämän lisäksi seura voi itsenäisesti järjestää toimintaa omille ohjaajilleen ja valmentajilleen.

Lue lisää

Erilaiset tavat kouluttautua

Voimisteluliiton koulutuksia järjestetään kolmella tavalla: avoimina koulutuksina, tilauskoulutuksina sekä koulutuslisenssikoulutuksina omassa seurassa. Koulutuksia järjestetään myös verkko- ja etäkoulutuksina sekä erilaisina koulutusmuotojen yhdistelminä.

Lue lisää

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

HOPS ohjaa ohjaajan ja valmentajan kehittymistä ja tekee siitä suunnitelmallista. Liitolla on olemassa HOPS-pohja, jota voi käyttää joko sellaisenaan tai kehittää sen pohjalta oman version.

Lue lisää

Tasotodistuksen hakeminen

Kun 1-3 -tason kriteerit täyttyvät, voi halutessaan hakea tasotodistusta. Tasotodistusta haetaan sähköisellä lomakkeella.

Lue lisää

Muiden toimijoiden materiaaleja osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen

Tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen löytyy myös muiden toimijoiden kuten Olympiakomitean ja Sitran sivuilta.

Lue lisää

Materiaalit osaamisen kehittämiseen

Voimisteluliitolla on monipuolisia materiaaleja oman osaamisen kehittämisen tukemiseen. Materiaalit löydät liiton materiaalipankista.

Materiaalipankkiin

Haku