Hyppää sisältöön

Tutkittua tietoa voimistelusta

Tälle sivulle on koottu linkkejä voimistelusta tehtyihin tutkimuksiin. Sivu täydentyy säännöllisesti, kun uutta tutkimusaineistoa saadaan.

Voimisteluliiton teettämiä selvityksiä ja tutkimuksia

Lajikulttuuritutkimus 2018

Liikkuvuusharjoittelu – tutkittua tietoa harjoittelusta

Ravitsemus voimistelussa 

Pro gradu-tutkimuksia ja opinnäytetöitä:

VUOSI 2023

Hietanen Kimmo, 2023: Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hyppynarutempaus, jonka avulla sateenkaariperheitä innostettiin mukaan voimistelukulttuuriin. Kehittämisessä olivat mukana voimisteluliitto, sateenkaariperheet sekä Manse Pride ja Helsinki Pride -tapahtumat. Opinnäytetyön viitekehyksenä toimi sosiokulttuurisen innostamisen teoria, jossa painotetaan iloa, luovuutta, osallisuutta ja innostamista sekä toiminnan viemistä sinne, missä ihmiset jo ovat.

JUMP IN – Sateenkaariperheet mukaan voimistelun perheliikuntaan: hyppynarutempauksen kehittäminen Helsinki Pride tapahtumaan. 

Lamponen Nelli, 2023: Opinnäytetyö käsittelee suomalaisia voimistelun kenttäohjelmia aineettomana kulttuuriperintönä. Työssä käydään läpi suomalaisen naisvoimistelun, kenttäohjelmaperinteen ja suomalaisten voimistelun suurtapahtumien historiaa. 

Suomalaiset voimistelun kenttäohjelmat aineettomana kulttuuriperintönä

Lipasti Venla ja Mäkinen Tuuli, 2023: Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uusimpaan tutkimustietoon perustuen, millaista on monipuolinen harjoittelu 8—10-vuotiailla lapsilla, ja miten sen avulla voidaan tukea taitojen oppimista joukkuevoimistelussa. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota kirjallisuudesta ja tutkimustiedosta opas, jota valmentajat voivat hyödyntää harjoitusten muokkaamisessa monipuolisiksi ja yksilöllistä kehitystä tukeviksi.

Monipuolisen taitoharjoittelun tukeminen joukkuevoimistelussa 8-10-vuotiailla: opas valmentajille. 

Oppaan löydät täältä. 

VUOSI 2021

Koivisto Erika ja Isopoussu Laura, 2021:Alaselän rasitusvammojen ennaltaehkäisy voimistelun lattialajeissa; harjoitteluvideoita valmentajille

Lue uutinen tutkimuksesta. Opinnäytetyöhän kuuluvat harjoitteluvideot ja niiden ohjeistukset löydät täältä.

Kuronen, Venla, 2021:
”OLE ILOINEN JA TEE ILOISEKSI!”
Kulttuurianalyyttinen tutkimus naisvoimistelun ohjaaja- ja valmennuskoulutuksen luonteesta, muutoksesta ja merkityksestä 1900-luvun alusta nykypäivään.

Rinta-Koski Petra, 2021:  Voimistelijoiden kokemuksia autonomiaa tukevasta valmennuksesta ja psyykkisesti turvallisesta ilmapiiristä

Lue uutinen tutkimuksesta tai koko tutkimus yllä olevasta linkistä.

VUOSI 2020

Launonen Ella, 2020: Joukkuevoimistelun eriytyminen suomalaisesta naisvoimistelusta kansainväliseksi kilpaurheiluksi

 

Tutkimustietoa voimistelusta

Tutustu voimistelun tutkimustietoihin tarkemmin alla olevien dokumenttien kautta.

Haku