Hyppää sisältöön
Home » Seuroille » Kiltatoiminta

Kiltatoiminta

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Kilta toimii voimisteluseuran alla omana jaostona.

Onko kiltatoiminta sinulle tuttua? Toimiiko seurassanne jo Uskollisuuden Kilta tai kiinnostaako sellaisen perustaminen? Ota yhteys oman alueen kilta-asiantuntijaan eli kiltatyöryhmän jäseneen. Tutustu tältä sivulta myös kiltatiedotteeseen.

Uskollisuuden Kilta toimii 114 seurassa ja lisää kiltoja syntyy vuosittain. Kiltojen koko vaihtelee kymmenestä jopa sataan jäseneen; kaiken kaikkiaan kiltalaisia ​​on noin 3500. Ensimmäinen kilta perustettu Helsingin Naisvoimistelijoihin vuonna 1950.

Kiltatyön asiantuntijaryhmä muodostuu kuuden eri alueiden kiltavastaavista. Voimisteluliiton Kiltavastaavana toimii Eija Ojala.

Kiltatyön asiantuntijaryhmä

Kuntoviikon kiltaosallistujat

Mitä Killassa tehdään?

Killassa toteutetaan kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. omat tapaamiset, liikunta, retket ja esitelmät. Valtakunnallinen Kuntoviikko, sekä Kiltapäivä ja muut alueelliset tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja esim. oman seuran toiminnasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Kaikki kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten  elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kuuluu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.

Kiltalaisia kuntoviikolla ulkoilemassa

Killan perustaminen

Killan voi perustaa kymmenen vuotta voimistelutoimintaa harjoittanut seura. Seuran johtokunta tekee aloitteen Uskollisuuden Killan perustamisesta kutsumalla perustajajäseniksi halutulla kiinnostuksella ja seuran työssä ansioituneita jäseniä. Killan perustamiskokouksessa tulee olla yksi jonkun toisen killan jäsen tai alueen kiltavastaava, yhteystiedot löytyvät Kiltatiedotteesta.

logo

Kiltatiedote

Kiltatiedotteesta löydät uusimmat kiltatoimintaa koskevat ajankohtaiset aiheet. Kiltatiedote ilmestyy 4 kertaa kertaa. Kiltatiedotteesta löydät myös kiltatyöryhmän yhteystiedot.

Lue kiltatiedote

Uskollisuuden killat

Haku