Hyppää sisältöön
Home » Voimisteluliitto » Vastuullisuus » Vastuullisuusaskeleet

Vastuullisuusaskeleet

Vastuullisen voimistelukulttuurin luominen on koko voimisteluväen yhteinen urakka, jolla taataan kaikille turvallinen ja tasavertainen toimintaympäristö hyvässä seurassa, unohtamatta puhtaasti kilpailemista ja ympäristöä.
Henkilöt kokouksessa

Jokaisen Voimisteluliiton jäsenseuran on otettava vastuullisuustyöhön osaa ja sen työn tueksi on rakennettu seuran vastuullisuusaskeleet. Tavoitteena on saada vastuullisuus osaksi jokaisen seuran arkea: Kaikki erilaiset voimistelun toimijat tietävät oman roolinsa ja vaikutuksensa vastuullisuustyössä. He osaavat tunnistaa ja puuttua epäkohtiin sekä edistää vastuullista kulttuuria omilla toimillaan. Vastuullisuus näkyy ulospäin niin muille voimistelutoimijoille kuin perheille ja lajin ulkopuolisille tahoillekin. Voimisteluväki osaa vaatia vastuullisuutta myös muilta toimijoilta ja toimia esimerkkinä laji- ja toimialarajojen yli.

Askeleiden hyödyntäminen

Askelmerkkien avulla seurat työstävät ja seuraavat toimintansa vastuullisuutta. Askeleet koostuvat eri teemojen alle sijoitetuista toimenpiteistä, jotka seurojen tulee käydä läpi ja ottaa osaksi omaa toimintaansa.

Askeleista löytyy kolme tasoa, jotka on suunnattu erilaisille seuroille. Jokaiselle seuralle on määritelty oma vähimmäistaso, mutta mikään ei estä tähtäämästä ja kehittämästä omaa seuraa vaadittua korkeammalle tasolle. 

Askeleita seuraamalla seurat saavat helposti ja hallitusti käytyä läpi kaikki tarvittavat vastuullisuusteemat ja materiaalit. Vastuullisuustyö ei lopu vain yhteen hetkelliseen ponnisteluun, vaan vastuullisuusaskeliin tulee palata säännöllisin väliajoin, jotta voidaan jatkaa vastuullisen voimistelun kehittämistä ja taata sen muodostuminen osaksi seura- ja voimistelutoiminnan arkea

Poikia ja tyttöjä leikkimässä

Perustaso

Pienille ja keskisuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua sekä ryhmäliikuntaa

 

Siirry tasolle

Tähtitaso

Seuroille, jotka tarjoavat kilpailutoimintaa sekä suuret harrasteseurat, lasten ja aikuisten tähtiseurat.

Siirry tasolle

Pro-taso

Suurille kilpaseuroille ja Huippuvoimistelun tähtiseurat

 

Siirry tasolle

Vastuullisuustyön tekeminen

 
Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus/johtokunta ja vastuullisuusaskelien toteuttamisesta tulee kirjata läpikäydyt asiat ja päätökset pöytäkirjaan
 
 • Johtokunta määrittelee seuran tavoitteleman vastuullisuustason

 • Seuran kaikkien toimijoiden tulee olla tietoisia vastuullisuustyöstä ja seura voi ohjata vastuullisuustyön tehtäviä eri toimijoilleen

 • Vastuullisuusasiat tulee käydä säännöllisesti läpi, esimerkiksi vuosittain, jotta voidaan varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja, jotta vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.

Liisa valmentajapäivillä

Vastuullisuusaskeleet aloitetaan perustasolta, josta seurat etenevät vähintään omalle tasolleen saakka.

 • Perustaso on suunnattu pienille ja keskivuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua sekä ryhmäliikuntaa
 • Tähtitaso on tarkoitettu seuroille, jotka tarjoavat kilpailutoimintaa sekä suuret harrasteseurat, lasten ja aikuisten tähtiseurat. Tähtitason seurojen tulee käydä läpi myös perustason materiaalit.
 • Pro-taso on suunnattu suurille kilpaseuroille ja Huippuvoimistelun tähtiseuroille. Pro-tasolla seurojen tulee käydä läpi myös perus- ja tähtitason materiaalit.
 • Jos seura tähtää esimerkiksi tähtitasolle, voivat he myös työstää heti alusta alkaen tähtitasolla kuvattuja asioita, kunhan perustason toimet tulevat työskentelyn aikana toteutettua (eli työstön järjestyksellä ei ole väliä)

 

Vastuullisuustyöhön kannattaa virittäytyä katsomalla seuraavat videot. Pohtikaa sen jälkeen alla olevia kysymyksiä joko yksin tai yhdessä.

 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa minulle?

 • Mitä ajatuksia sanoista vastuullinen seura minulle tulee mieleen?

 • Mitä miellän kuuluvaksi seuraaviin teemoihin; hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, antidoping ja ympäristö

 • Miten vastuullisuus näkyy tai voisi näkyä minun seura-arjessani?

Naiset keskustelemassa koulutuksessa

Aloittakaa työstäminen valitsemalla yltä haluttu taso ja tutustukaa tasolla esiteltyihin materiaaleihin ja toimenpiteisiin.

Jokaisesta tasosta on ladattavissa PDF muotoinen versio, joka sisältää kaikki tasolla vaadittavat toimet aihealueittain. Toimet on esitelty PDF versiossa suppeasti. Tähtitason PDF versiolla on lueteltuna myös Perustasolla esitetyt toimet ja Pro-tasolla kaikkien tasojen toimet. Tätä listaa voi käyttää online-version sijasta tai tarkistuslistana kun halutaan seurata työn etenemistä. Vastuullisuusaskeleet on kokonaisuudessaan ladattavissa PDF muodossa tästä

Vastuullisuusaskeleet PDF

Haku