Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Voimistelun kilpalajit » Naisten telinevoimistelu » Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmä LAR

Kehittämisryhmä
LAR 2024-2026

Puheenjohtaja, vastuullisuus Jonna Salonen
Kilpailutoiminta Merja Mettänen-Raunio
Tuomaritoiminta Janita Karhu
Osaamisen kehittäminen Kaisa Isomäki
Lasten voimistelu Riitta Taipale
Lisäpaikka Anna Salmi
Valmennuksen vastuuhenkilö Tiina Vilenius
Hallituksen jäsen Marja Räisänen
Esittelijä Satu Murtonen

Lajin urheilijajäsen Annika Urvikko

Tärkeitä linkkejä

LAR tiedottaa

Valmennuksen johtoryhmä JORY

Muut työryhmät

Päätöksentekokaavio

Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmä (LAR) ja valmennuksen johtoryhmä (JORY)

Voimisteluliiton hallituksen hyväksymän toimintaohjesäännön mukaan liiton yhdeksälle lajille valitaan kolmen vuoden välein kullekin oma kehittämisryhmä. Hallitus nimittää kehittämisryhmät kunkin lajin seurakokouksen esityksestä. Nykyisen ryhmän toimikausi on 2024-2026.

Naisten telinevoimistelun (NTV) lajin kehittämisryhmään (LAR) kuuluu toimintaohjesäännön mukaan 5-6 luottamushenkilöä, lajipäällikkö ja valmennuksen vastuuhenkilö. LAR:n sisäinen työnjako ja jäsenten vastuualueet muodostuvat suoraan jäsenten ehdokkaaksi asettumisesta ja valinnasta tietyille vastuualueille: puheenjohtaja/vastuullisuus, kilpailutoiminta, tuomaritoiminta, osaamisen kehittäminen, lasten voimistelu ja lisäpaikka, jonka mandaatin LAR määrittelee. Valmennuksen vastuuhenkilön pitää olla mukana liittojohtoisessa valmennusjärjestelmässä palkattuna tai palkkatuettuna valmentajana ja hänet nimeää liiton hallitus huippu-urheilusta vastaavan toimihenkilön esityksestä.

Lajin kehittämisryhmän tulee kutsua kokouksiinsa hallituksen lajin mandaattipaikalla oleva jäsen (puhe- ja läsnäolo-oikeus).

Liiton urheilijavaliokunnan lajin urheilijajäsen tulee kutsua vähintään yhteen joko kehittämisryhmän tai valmennuksen johtoryhmän kokoukseen (puhe- ja läsnäolo-oikeus).

NTV LAR:n kokouksissa käsitellyistä asioista voi lukea täältä: https://www.voimistelu.fi/lajit/naisten-telinevoimistelu/lajin-kehittamisryhma/lar-tiedottaa/.

Toimintaohjesäännön mukaan liiton hallitus nimittää naisten telinevoimistelulle myös valmennuksen johtoryhmän (JORY), jonka toimikausi on kolme vuotta. Naisten telinevoimistelun valmennuksen johtoryhmä: https://www.voimistelu.fi/lajit/naisten-telinevoimistelu/lajin-kehittamisryhma/valmennuksen-johtoryhma/.

Linkki Voimisteluliiton sääntöjen verkkosivulle: https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/saannot/.

Voimisteluliiton hallitus: https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/yhteystiedot/hallitus/.

NTV kehittämisryhmän (LAR) tehtävät

Lajin kehittämisryhmän tehtävät on määritelty liiton hallituksen hyväksymässä toimintaohjesäännössä.

 • kehittää lajia liiton strategian sekä lajin vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti
 • huolehtii, että vastuullisuus ja lajikulttuurinmuutostyö on huomioitu lajissa ja, että ne toteutuvat kaikessa lajin toiminnassa
 • huolehtii siitä, että lasten voimistelun linjaukseen liittyvät LAR:lle osoitetut asiat on huomioitu ja ratkaistu
 • lisää lajin vetovoimaisuutta ja kasvattaa harrastajien ja lisenssin ostavien määrää
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää toimivaksi ja vetovoimaiseksi huomioiden lasten voimistelun linjaukset
 • kehittää lajin koulutuksien ja osaamisen kokonaisuutta
 • kehittää lajin lastenvoimistelua
 • LAR:n jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
 • valitsee tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten
 • edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
 • kehittää ja tukee sekä valvoo ja arvioi tuomaritoimintaa ja huolehtii, että Suomessa on riittävästi eri tasojen tuomareita
 • osallistaa lajin kaikki seurat mukaan toimintaan ja kutsuu lajin seurat koolle tarpeen mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin

Ryhmän päätösesitykset:

 • esittää huippuvoimistelun valmennuksen asiantuntijaryhmälle (VAR) aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
 • esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat olympia-, MM- ja EM-kilpailut sekä muut Olympiakomitean koordinoimat monilajikilpailut)
 • esittää tarvittaessa VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset
 • esittää halutessaan vuoden parasta valmentajaa VAR:lle päätettäväksi

Ryhmän päätösvalta:

 • päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita täydentävät lajikohtaiset kilpailujen järjestämisohjeet
 • päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
  • muutokset tulee käydä Voimisteluliiton kilpailutiimin kautta ennen päätöksiä, jotta lajien välinen yhdenvertaisuus järjestelmissä voidaan varmistaa
 • päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt (esim. Cup-kilpailut, GP-kilpailut)
 • valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella
 • valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot lajin arvokilpailuihin
  • mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä.
 • päättää tuomareille asetettavat pätevyysvaatimukset
 • päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
 • määrittää lajin kilpailujärjestelmässä olevien kilpailuiden tuomareiden valinnasta päättävät tahot
 • valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin.
  • Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi
 • päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa arvokilpailuissa
 • huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippu-urheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa
 • LAR:lla ei ole päätäntävaltaa lajin budjetista, maksuista ja korvauksista. Talouteen vaikuttavissa päätöksissä on huomioitava liiton yhteiset linjaukset
 • valitsee lajin vuoden parhaan voimistelijan/voimistelijat/joukkueen lajeissa, joissa käydään kansainvälisiä arvokilpailuita

Huippuvoimistelun valmennuksen asiantuntijaryhmä (VAR) ja muut liiton luottamusryhmät: https://www.voimistelu.fi/voimisteluliitto/yhteystiedot/luottamus-ja-asiantuntijaryhmat/

Voimisteluliiton naisten telinevoimistelun muut työryhmät: https://www.voimistelu.fi/lajit/naisten-telinevoimistelu/lajin-kehittamisryhma/muut-tyoryhmat/.

Haku