Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Voimistelun kilpalajit » Naisten telinevoimistelu » Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmä LAR

Kehittämisryhmä
LAR 2021-2023

Puheenjohtaja, vastuullisuus: Jonna Salonen
Kilpailutoiminta: Merja Mettänen-Raunio
Tuomaritoiminta: Lotte Seeck
Osaamisen kehittäminen: Pirkko Haapala
Lasten voimistelu: Anne Rouvinen
Valmennus : Tiina Vilenius
Hallituksen jäsen: Marja Räisänen
Esittelijä: Satu Murtonen

LAR:rit ovat velvollisia kutsumaan liiton urheilijavaliokunnasta lajin urheilijajäsenen Annika Urvikko Tampereen Voimistelijat valintansa mukaan vähintään yhteen joko kehittämisryhmän tai valmennuksen johtoryhmän kokoukseen. Urheilijavaliokunnan edustajalla on silloin puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Tärkeitä linkkejä

LAR tiedottaa

Valmennuksen johtoryhmä JORY

Muut työryhmät

Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmän tehtävät

 • Lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja strategian linjan mukaisesti toimiminen, lajin vetovoimaisuuden kehittäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen lisääminen
 • Voimistelun näkyvyyden ja vaikuttavuuden kasvattaminen
 • LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
 • Valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa
 • Edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
 • Kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa ja huolehtia siitä, että Suomessa on riittävästi eri tasojen tuomareita
 • Vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle tarpeen mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin vuosittain ja seurakokouksiin hallituksen mandaattipaikan edustajan valintaa ja lajin kehittämisryhmän valintaa varten vaalivuosina sekä luottamusryhmien vaihtuessa.
 • Lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun kehittäminen ja markkinointi
 • Tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen mukaan saamista
 • Huolehtia siitä, että vastuullisuusasiat on huomioitu lajin koulutuksissa ja seurata, miten vastuullisuus toteutuu valmennus- ja tuomarityön arjessa seuroissa, leireillä, kisoissa ja tapahtumissa
 • Huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippu-urheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa

Ryhmän päätösesitykset

 • Esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
 • Esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut)
 • Esittää tarvittaessa VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset

Ryhmän päätösvalta

 • Päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet
 • Päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
 • Päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt 
 • Valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella
 • Valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot lajin arvokilpailuihin
 • Mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä
 • Päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset)
 • Päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
 • Valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi
 • Päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa

Haku