Voimisteluliiton tapahtumat

Esiinny, kouluttaudu, kilpaile, tutustu, vaikuta! Voimisteluliitto järjestää käsi kädessä jäsenseurojensa kanssa tapahtumia, joissa tähän kaikkeen on mahdollisuus. Vuosittain järjestetään monia paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia ja kampanjoita lajien kilpailujen sekä koulutusten lisäksi.

Voimistelun tapahtumat ovat urheilijoiden, harrastajien, seuratyöntekijöiden ja -toimijoiden, tuomareiden, vapaaehtoisten ja liiton yhteisen työn tulos. Tapahtumia voi etsiä kalenterista esimerkiksi lajin, tapahtumatyypin (kilpailu, koulutus, kansainvälinen tapahtuma...) ja maantieteellisen sijainnin perusteella.

Mitä tapahtuu Voimistelupäivillä? Keitä varten Convention ja Stara-tapahtuma ovat? Tutustu urheilijoiden, harrastajien ja ohjaajien tapahtumiin Tapahtumat ja kilpailut -sivuilla.

Tapahtumia ja kohtaamisia seuroille

Tarkista lähestyvien seuratapahtumien ajankohdat tapahtumakalenterista!

Seurakäynnit

Mitä?
Aluepäällikkö, liiton muu toimihenkilö, seurakummi tai liiton luottamushenkilö vierailee seurassa keskustelemassa seuratoiminnan tilanteesta ja antamassa neuvoja ja ehdotuksia.
Miksi?
Jos seura kaipaa neuvoja ja tukea toimintansa pyörittämiseen, ongelmatilanteisiin tai seuran kehittämiseen. Liiton aloitteesta silloin, jos jotakin tiettyä painopistettä halutaan edistää yleisesti jäsenseurojen toiminnassa.
Miten?
Seurasta otetaan yhteyttä aluepäällikköön tai alueen luottamushenkilöön tai tilataan seurakäynti nettilomakkeella. Liitosta voidaan ottaa myös yhteyttä seuraan.

Seurapäivät ja seurakohtaamiset

Mitä?
Ympäri Suomen järjestettäviä useamman seuran säännöllisiä tapaamisia, joissa on mahdollista saada ajankohtaista tietoa seuratoiminnan tueksi, tavata muuta voimisteluväkeä ja verkostoitua. Seurapäiviä järjestetään syksyisin koko alueen laajuisina, seurakohtaamisia taas keväällä pienemmässä mittakaavassa.
Miksi?
Jotta eri paikkakuntien seuratoimijoilla olisi mahdollisuus tavata säännöllisesti sekä saada tukea liitolta ja toisiltaan.
Miten?
Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujen tapahtumakalenterin kautta.

Seuratyöntekijän päivä

Mitä?
Tapahtuma voimisteluseurojen työntekijöille, kuten toiminnanjohtajille, seura- tai toimistosihteereille, toiminnan kehittäjille tai koordinaattoreille sekä valmennus- ja projektipäälliköille.
Miksi?
Seuratyöntekijän päivässä on tavoitteena verkostoitua muiden päätoimisesti seuroissa työskentelevien kanssa, oppia muilta, jakaa informaatiota ja saada uusia virikkeitä työn tekemiseen.
Miten?
Tilaisuudesta tiedotetaan liiton nettisivuilla, Voimisteluseurojen päätoimiset työntekijät -facebookryhmässä sekä henkilökohtaisella kutsulla. Seuratyöntekijät ilmoittautuvat päivään annettujen ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.

Lajien seurakokoukset

Mitä?
Lajikohtaisia kokouksia, joita järjestetään jokaisessa Voimisteluliiton kahdeksassa kilpailulajissa vähintään joka toinen vuosi.
Miten?
Seuralla on osallistumisoikeus ilman äänioikeutta niiden kilpailulajien seurakokouksiin, joita seurassa harrastetaan. Äänioikeus (1 ääni) seuralla on niiden lajien seurakokouksissa, joissa seuralla on ollut edellisenä kilpailukautena kilpailulisenssejä tai seura on osallistunut lajin kilpailutoimintaan tai seura muuten todistaa lajin harrastamisen seurassa. Lisäksi äänioikeus seurakokouksissa edellyttää, että seura on hoitanut jäsenvelvoitteensa sääntöjen mukaan.

Seuraseminaarit

Mitä?
Jonkin teeman tai ajankohtaisten aiheiden ympärille rakentuva tapahtuma, joka järjestetään yleensä vuosikokousten yhteydessä.
Miksi?
Seminaarien tavoitteena on verkostoitua, jakaa hyviä toimintamalleja, välittää tietoa ajankohtaisista asioista sekä keskustella ja kehittää seuratoimintaa. 
Miten?
Seuraseminaareista tiedotetaan nettisivuilla sekä seuratiedotteessa. Mikäli seminaari vaatii ennakkoilmoittaumisen, ilmoittautumisohjeet annetaan muun tiedotuksen yhteydessä.

Tähtiseura-päivät

Mitä?
Olympiakomitean järjestämä tapahtuma kaikkien lajien laatuseuroille eli Tähtiseuroille. Tapahtumassa on aina myös oma osionsa voimisteluseuroille.
Miksi?
Tavoitteena on tarjota laatuseuroille mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen, verkostoitumiseen ja ideoiden ja ajatusten vaihtoon. 
Miten?
Tähtiseura-päivistä tiedotetaan nettisivuilla sekä tarvittaessa suoraan seuroille. Ilmoittautumisohjeet annetaan tiedottamisen yhteydessä.