Kuva: Milla Vahtila

Innostava ja monipuolinen harrastus!

Voimisteluseuroissa ympäri maan harrastetaan terveyttä edistävää liikuntaa. Voimistelutunnit sisältävät monipuolisia harjoitteita, jotka kehittävät niin kuntotekijöitä kuin motorisia perustaitoja. Lasten ja nuorten voimistelutunnit antavat hyvän pohjan myös muiden urheilulajien harrastamiseen. 

Voimistelun kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada elinikäinen kiintymys liikuntaan sekä innostua erilaisista liikuntatapahtumista. Voimistelutunnit tarjoavat liikettä ja energiaa, ”uuden maailman” koulun ja arjen rinnalle sekä paikan kuulua ryhmään. 

Oma tapa liikkua löytyy rohkeasti kokeilemalla – voimistelu tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja. Harrastusmahdollisuuksia löytyy mm. tavoitteellisesta telinevoimistelusta Freegymiin, rytmisestä voimistelusta trampoliinihyppyihin ja luovasta tanssista kilpa-aerobiciin.

Lisätietoa lasten voimistelutunneista löydät tämän linkin kautta.

Löydä seura tämän linkin kautta, joka tarjoaa haluamiasi tunteja - lähellä ja edullisesti.

 

Lasten voimistelun linjaukset

Laadukkaassa lasten voimistelussa voimistelija on aina keskiössä. Valmentaja ja ohjaaja suunnittelee harjoitukset siten, että ne tukevat lapsen psyykkistä ja fyysistä kasvua sekä kehitystä. Voimistelusaleissa lapsi kokee innostumisen liikuntaan, saa laadukasta ohjausta ja valmennusta sekä kokee onnistumisia yhdessä ryhmänsä kanssa. 

Tutustu käsikirjaan: ”Laadukas lasten voimistelu” -tämän linkin kautta.

 

Voimisteleva  lapsi omaksuu seurasta urheilullisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä saa kipinän monipuoliseen, riittävään ja omaehtoiseen liikuntaan. Valtaosa lapsen liikuntasuosituksesta koostuukiin juuri monipuolisesta ja omaehtoisesta liikunnasta ja urheilusta. Ohjattu laadukas harjoittelu ja kilpailu tukevat lapsen kasvua liikkujaksi ja urheilijaksi. Lue lisää lasten voimistelun linjauksista tämän linkin kautta!

Liikunta on tärkeä osa jokaisen lapsen ja nuoren päivää

 

Päivittäinen liikunta lisää ja parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua ja hyvinvointia. Se on terveen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edellytys. Liikuntamyönteinen ilmapiiri ja asenne vaikuttavat koko elämänkaarta tukevan liikuntaharrastuksen ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen.

Liikunta on lapsen normaalin kasvun ja kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta välttämätöntä. Monet liikkumistaidot ja kuntotekijät harjaantuvat kuin huomaamatta arkielämässä, leikeissä ja ulkoiltaessa.

Parhaimmillaan liikunta edistää lasten ja nuorten terveyttä parantamalla fyysistä kuntoa, ehkäisemällä sydän ja verisuonisairauksia, vahvistamalla tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vähentämällä ahdistuksen ja masennuksen oireita. Monipuoliset liikuntakokemukset vahvistavat myös kasvavan lapsen ja nuoren motorisia perustaitoja sekä tukevat hermoston kehittymistä. Myönteisiä vaikutuksia on havaittu myös koulumenestyksessä, keskittymiskyvyssä ja sen myötä oppimisessa ja uuden omaksumisessa.

Ohjattu liikunta auttaa saavuttamaan liikuntasuositusmäärät 


Fyysisen aktiivisuuden perussuositus alle kouluikäisille on yli kolme tuntia päivässä ja 7 - 18-vuotiaille kaksi tuntia päivässä. Liikunnan tulee olla monipuolista ja ikään soveltuvaa. 

Elinympäristömme muutokset ovat muuttaneet perheiden ajankäyttöä, elintapoja ja fyysistä aktiivisuutta. Yhä useampaa lasta ja nuorta tulee tietoisesti kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen arkiliikunnan vähentyessä. Ohjatun toiminnan rooli on vahvistunut omatoimisuuden rinnalla.

Lähteet:

Syväoja, Kantomaa, Laine, Jaakkola, Pyhältö & Tammelin 2012, 5-6.