Hyppää sisältöön
Home » Harrastustoiminta » Harrastus lapsille ja nuorille » Voimistelukoulu – lasten voimistelun strategia

Voimistelukoulu lasten liikunnan strategiana

Voimisteluliiton strategian mukaan kaikki alle 12-vuotaiden toiminta kuuluu voimistelukoulu-käsitteen alle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa alle 12-vuotiaiden voimistelussa ja liikunnassa lapsi on aina keskiössä, oli kyse yhdeksän voimistelulajin lapsuusvaiheen voimistelusta tai ninjagymin ja kepparitanssin kaltaisesta harrastamisesta.

Perusliikuntataitojen ja voimistelun alkeistaitojen oppiminen tapahtuu leikin kautta, laadukkaassa ohjauksessa tai valmennuksessa, panostaen lasten innostumiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Tavoitteena on saada lapsi tunnistamaan omat vahvuutensa, innostumaan liikunnasta, löytämään oman tapansa liikkua ja ponnistamaan Voimistelukoulusta juuri omannäköiselle liikkujan polulle voimistelun, tanssin tai muun lajin parissa.

Poikia ja tyttöjä leikkimässä

Laadukasta harrastamista

Lasten voimistelussa näkyy ILO eli innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä. Laadukkaassa lasten voimistelussa koulutettu valmentaja tai ohjaaja suunnittelee harjoitukset siten, että ne tukevat lapsen psyykkistä ja fyysistä kasvua sekä kehitystä. Voimisteluseurojen tunneilla tavoitteena on, että innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä toteutuvat jokaisella harjoituskerralla. Sen seurauksena lapsi omaksuu seurasta urheilullisen ja liikunnallisen elämäntavan sekä saa kipinän monipuoliseen, riittävään ja omaehtoiseen liikuntaan.

Valtaosa lapsen liikuntasuosituksesta koostuu monipuolisesta ja omaehtoisesta liikunnasta ja urheilusta päivän aikana. Kokonaisliikuntamäärää kuitenkin täydentää seurojen ohjattu liikunta. Ohjattu, laadukas harjoittelu ja kilpailu tukevat lapsen kasvua liikkujaksi ja urheilijaksi ja takaa näin ollen mahdollisuuden kehittyä kohti omaa potentiaalia.

Laadukkaan lasten voimistelun käsikirjaan voit tutustua tarkemmin tästä.

Lapsia leikkimässä Voimistelukoulun tunnilla

Liikunta tärkeänä osana jokaisen lapsen ja nuoren päivää

Päivittäinen liikunta lisää ja parantaa lasten ja nuorten elämänlaatua ja hyvinvointia. Se on terveen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edellytys. Liikuntamyönteinen ilmapiiri ja asenne vaikuttavat koko elämänkaarta tukevan liikuntaharrastuksen ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen. Voimistelukoulu-konsepti ja strateginen painopiste on luotu, jotta lapsille syntyisi voimistelun kautta juuri tällainen, elämän kestävä liikunnan kipinä.

Parhaimmillaan liikunta edistää lasten ja nuorten terveyttä parantamalla fyysistä kuntoa, ehkäisemällä sydän ja verisuonisairauksia, vahvistamalla tuki- ja liikuntaelimistöä sekä vähentämällä ahdistuksen ja masennuksen oireita. Voimisteluseuroissa tähdätään hyvinvointia edistävään liikuntaan. Monipuoliset liikuntakokemukset vahvistavat myös kasvavan lapsen ja nuoren perusliikuntataitoja sekä tukevat hermoston kehittymistä. Myönteisiä vaikutuksia on havaittu myös koulumenestyksessä, keskittymiskyvyssä ja sen myötä oppimisessa ja uuden omaksumisessa.

Elinympäristömme muutokset ovat muuttaneet perheiden ajankäyttöä, elintapoja ja fyysistä aktiivisuutta. Yhä useampaa lasta ja nuorta tulee tietoisesti kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen arkiliikunnan vähentyessä. Ohjatun toiminnan rooli on vahvistunut omatoimisuuden rinnalla.

 

Aloita voimisteluharrastus!

Tutustu tarkemmin voimistelun harrastusmahdollisuuksiin, ja löydä juuri sinulle sopiva tapa harrastaa.

Aloita harrastus

lapsi ja päälläseisonta.

Voimistelukoulun Stara-merkki

Kaikkien voimistelulajien yhteinen aloitusmerkki, Stara-merkki opettaa voimistelun alkeita ja innostaa lapsia liikkumaan.

Lue lisää

lapsi ryömii palan ali.

Voimistelukoulu Tähtiseuroille

Hei Tähtiseura! Voimistelukoulu on osa jokaisen lasten ja huippu-urheilun Tähtiseuran  perustoimintaa.

Lue lisää

Haku