Hyppää sisältöön

Leikin merkitys lasten voimistelussa

Liikuntakasvatuksen yhtenä päätavoitteena on positiivisen sosiaalisen käyttäytymisen edistäminen ja voimistelutunneilla leikkiminen edistää jokaisen liikkuvan lapsen kehityksen mukaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Leikki antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua voimisteluharrastukseen seurassa. 

Liikkumistaitoja ja taidon oppimista

Liikkuminen leikin kautta antaa lapselle uusia mahdollisuuksia oppia monia asioita ja oppiminen heijastuu lapsen pätevyyden kokemiseen ja oman itsetunnon kehittymiseen. Hyvä liikuntaleikki voimistelutunnilla voi kehittää lapsen fyysisiä ominaisuuksia sekä perusliikuntataitoja. Lapsi ja nuori oppii liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja, reaktio- ja yhdistelykykyä. Hyvä leikki on sosiaalista ja kannustaa yhteistoimintaan ja toisten huomiointiin. 

Liikuntaleikkien kautta lapsi oppii havainnoimaan toimintaympäristöä, tunnistamaan muotoja, värejä ja ääniä sekä ottamaan vastuuta. Voimistelukoulun tunneilla leikkien kautta opitaan sääntöjen noudattamista ja toisten kunnioittamista, voidaan haastaa muistia tai keskittyä ongelmanratkaisuun. 

Monipuolisessa lasten liikunnassa, voimistelussa ja tanssissa leikin avulla voidaan myös kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä, hermostoa ja hengitys- ja verenkiertoelimistöä. 

 

Miksi harraste- ja lajitoiminnassa leikitään?

  • Leikki on lapselle luonnollinen ja motivoiva tapa oppia, leikkiin voi olla helpompi liittyä mukaan kuin suoraan lajitoimintaan
  • Leikit kehittävät erilaisia taitoja ja asenteita
  • Leikin kautta voimme kasvattaa fyysistä kuntoa ja tarjota mahdollisuuksia osallisuuden kokemukseen
  • Voidaan ruokkia luovuutta ja mielikuvitusta sekä yhteistyötaitoja
  • Se tuottaa iloa ja onnistumisen kokemukset vahvistavat lapsen itsetuntoa
  • Mahdollistaa kehokokemukset: Saako koskea? Miten ja mihin kosketaan? Miltä hengästyminen meistä tuntuu tai mitä tuntuu voimakas vetäminen?
  • Taitojen ohella myös valmiudet erottaa todellisuus ja mielikuvitus kehittyvät, mikä on yhteydessä lapsen tunne-elämän kehitykseen
  • Leikin avulla voidaan opetella tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista sekä se mahdollistaa empatian kokemukset
  • Leikkiin osallistuminen vaatii sitoutumista ja sääntöjen mukaan toimimista. Tämä vaatii lapselta sosiaalista sisäistä halua ja innostusta osallistua yhteiseen toimintaan.

 

Haku