Valmentajan osaamisen kehittäminen

On monta tapaa tulla hyväksi valmentajaksi. Oppiminen alkaa jo ennen valmennusuran alkamista, eikä se pääty koskaan. Valmentajaidentiteetti kehittyy arjessa kokemuksen ja kohtaamisten kautta - vuorovaikutuksessa urheilijoiden, valmentajien, seuratoimijoiden, kouluttajien, vanhempien ja muiden ihmisten kanssa. Oppimista tapahtuu myös kaukana voimistelumaailmasta.

Polku voi alkaa vaikkapa apuvalmentajana tai harrasteryhmän ohjaajana. Aloitteleva valmentaja hyödyntää aikaisemmin lajin parissa oppimaansa, soveltaa kokemaansa ja näkemäänsä sekä arvioi onnistumistaan. Valmentajakoulutusten myötä avautuu uusia näkökulmia. Verkosto, tieto ja taito kasvavat.

Kiinnostunut ja motivoitunut valmentaja ottaa itse selvää, kysyy, lukee valmennukseen liittyviä kirjoja ja lehtiä, seuraa muita. Hän tekee valintoja ja perustelee niitä itselleen tai muille, ottaa vastaan neuvoja, nauttii onnistumisista ja ottaa opiksi virheistään. Tarvittavat oppimisen työkalut kirjojen lukemisesta sosiaaliseen mediaan ja itsearviointiin ovat valmentajan käsissä, ja Voimisteluliiton valmentajakoulutuksen tehtävänä on olla oppimisprosessin tuki.

Jokaisen valmentajan polku on erilainen, mutta valmennustyössään hän jatkuvasti määrittelee, millainen valmentaja hän on, kenen neuvoja noudattaa, mitä toimintatapoja toteuttaa ja millainen osa hän on urheilijoidensa elämässä. Voimisteluliiton tarjoaman valmentajakoulutuksen sekä jatkuvan omaehtoisen oppimisen ja yhteistyön avulla sitoutuneelle valmentajalle avautuu tie kohti lajinsa huippua.

Joukkuevoimistelun valmentaja- ja tuomarikoulutukset löydät kalenterista tai koulutushaun avulla.

Joukkuevoimistelun tuomarikoulutus

Joukkuevoimistelun tuomarikoulutukseen kuuluu neljä tuomarikurssia sekä lajitaidon peruskoulutus. Vuosittain järjestetään myös tuomariseminaari.


Kurssit 1 ja 2 järjestetään Voimisteluliiton alueilla. Kurssi 1 keskittyy suorituksen arviointiin kaikissa sarjoissa. 2. kurssilla keskitytään puolestaan taiteellisen ja teknisen osa-alueen tuomarointiin kaikissa muissa sarjoissa paitsi yli 14-vuotiaiden SM-sarjoissa, joihin perehdytään 3. tuomarikurssilla. 3. kurssin käyminen oikeuttaa tuomaroimiseen liiton mestaruuskilpailuissa ja SM-kilpailuissa. Ylituomarina voi toimia 4. kurssin pätevöitymisen jälken.


Lajitaidon peruskoulutus on osa alueilla järjestettävää I-tason valmentajakoulutusta, ja se on myös pakollinen osa tuomarikoulutusjärjestelmää.


Kurssi

Kesto

Taso

Tuomarivaltuudet

1 Suorituksen tuomarointi (EXE), kaikki sarjat

2 pv

3

Suoritus (EXE), kaikki sarjat alue- ja seurakilpailuissa

2 AV ja TV tuomarointi, kaikki muut sarjat paitsi yli 14 v SM

2 pv

3

Suoritus (EXE), taiteellinen (AV) ja tekninen (TV), kaikki sarjat alue- ja seurakilpailuissa

Lajitaidon peruskoulutus

2 pv

3


3 AV ja TV tuomarointi, yli 14 v SM-sarjat

EXE tuomaroinnin syventäminen

2 pv

2

Liiton mestaruuskilpailut, SM-kilpailut

4 Ylituomariksi pätevöityminen

½ pv

1

Ylituomarina toimiminen

Tuomariseminaari vuosittain


2–1Tuomarikortin voimassaolo vuodesta 2021 alkaen
 
Tuomarikortti päivitetään joka 4. vuosi eli olympiadin vaihtuessa. Tuomarikortit on päivitetty kaikkien tuomareiden osalta tuomarikortin päivityskokeella tammikuussa 2021. 
 
Jotta tuomarikortti pysyy voimassa, tuomarin on tuomaroitava vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Poikkeuksena on vanhempainvapaa, pitkä sairausloma, asuminen ulkomailla tai vastaava erikoistilanne, jolloin tuomarin tulee olla yhteydessä lajipäällikköön pitääkseen tuomarikortin voimassa. Mikäli tuomari ei ole suorittanut kahta tuomarointia/ vuosi, hänen tulee tehdä selvitys lajipäällikölle, onko hän esimerkiksi ollut aktiivinen leireillä tms. Tällöin tuomarilta vaaditaan vähintään yksi varjotuomarointi seuraavalla kisakaudella ennen varsinaiseen paneeliin pääsyä.
 
Tuomarin tulee osallistua tuomariseminaariin joka toinen vuosi. Tuomariseminaari voi olla joko valtakunnallinen seminaari, alueellinen miniseminaari tai etäseminaari. Mikäli säännöt päivitetään ja arvioinnin perusteet muuttuvat kesken olympiadin, niin silloin tuomarin tulee osallistua koulutukseen (esim. seminaari) ja uusia koe, vaikka olisi juuri olympiadin vaihtuessa päivittänyt kortin.
 
3E-tuomarin tulee edetä kahden vuoden kuluessa ensimmäisen tuomarikurssin suorittamisesta vähintään seuraavalle tasolle eli 3. luokan tuomariksi. Jos tuomari ei nosta 3E-tasoa kahden vuoden sisällä, menettää tuomari pätevyytensä tuomarointiin. Muilla kuin 3E-tuomareilla ei ole vaatimusta kortin tason nostamisesta, vaan tuomarikortin voi halutessaan säilyttää samalla tasolla päivittämällä korttinsa neljän vuoden välein edellä kuvatulla tavalla. Huom! Nyt kortin päivittävillä 3 E -tuomareilla on kaksi (2) vuotta aikaa nousta seuraavalle tasolle.