Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Voimistelun kilpalajit » Joukkuevoimistelu » Joukkuevoimistelun merkkijärjestelmä

Joukkuevoimistelun merkkijärjestelmä

Merkkijärjestelmän tavoitteena on lajissa tarvittavien ominaisuuksien kehittäminen sekä olla tukipakettina ohjaajille ja valmentajille. Merkkijärjestelmä tukee laadukasta ja kehittyvää harjoittelua kaikilla sarjatasoilla.

Merkit on tarkoitettu kaikille joukkuevoimistelun harrastajille: heille, jotka haluavat haastaa itseään harrastamisessa ja taitojen kehittämisessä ja heille, jotka haluavat edistyä kohti kilpailijan polkua. Harraste- ja kilparyhmissä merkkijärjestelmällä voidaan varmistaa harjoittelun tavoitteellista etenemistä ja sitoutumista harjoitteluun. Kilpailupuolella suositellaan merkkien suorittamista sarjaan nousun yhteydessä. Merkkien suorittamisen voi aloittaa Voimisteluliiton kaikkien lajien yhteisestä Stara-merkistä. Merkkien suorittamiselle ei ole ikärajaa. 

Joukkuevoimistelun kilpailujärjestelmässä suositellaan, että voimistelijat tekevät merkkisuorituksen ennen siirtymistä kilpailusarjoihin. Jo aiemmin kilpailleet voimistelijat voivat suorittaa merkin, jota suositellaan heidän nykyiseen kilpailusarjaansa. Uusille voimistelijoille suositus on, että kilpailu aloitetaan Stara-tapahtumasta tai Stara-merkin suorittamisesta. Joukkuevoimistelun kilpailujärjestelmässä ei velvoiteta merkin suoritusta. 

Suositukset merkkien suorittamisesta

 • Stara-merkki: Stara-tapahtuma 
 • Pronssi-merkki: 8-10 sarja 
 • Hopea-merkki: 10-12 sarja
 • Kulta- ja timanttimerkki: yli 12-vuotiaat

 

Harjoitusvideot ja merkkien suoritusvihkot

Stara-, pronssi- ja hopeamerkkeihin on tehty perustreenit, joihin on koottu harjoitteita, jotka tukevat merkkiliikkeiden harjoittelua.

Merkkien suoritusvihkot ja harjoitusvideot löytyvät täältä. 

 

Testauksen ohjeet ja säännöt

 • Merkkien suoritukset tapahtuvat seurojen järjestämissä merkkisuoritustilaisuuksissa. Seura voi järjestää tilaisuuden oman seuran kesken ja/tai kutsua mukaan suorittajia muista seuroista, esimerkiksi lähialueilta. 
 • Suorituksen vastaanottajana ei voi toimia oma valmentaja, mutta seuran toinen valmentaja voi ottaa merkkisuorituksen vastaan. Merkkisuorituksen vastaanottavan valmentajan suositellaan olevan vähintään Voimisteluliiton 1-tason valmentajakoulutuksen käynyt. Mikäli suorituksen vastaanottaja on joukkuevoimistelun tuomari, suositeltava tuomariluokka on vähintään 3.  
 • Merkkisuoritustilaisuudet ovat osaamisen näyttämistä, ei harjoittelu- tai kokeilutilaisuuksia eli tarkoituksena on suorittaa liikkeitä, joita jo osataan. 
 • Jokainen voimistelija kuljettaa omaa merkkisuoritustaulukkoa mukanaan. Merkkisuorituksen vastaanottaja merkitsee taulukkoon hyväksytysti suoritetut liikkeet (päivämäärä ja kuittaus). Oma valmentaja voi kerätä taulukot merkkisuorituksen jälkeen tai pyytää voimistelijaa säilyttämään sen itse (lasten ikä huomioiden). 
 • Koko merkki on suoritettava yhdellä testikerralla.
 • Suoritus tehdään yksi kerrallaan ja jokaista liikettä saa yrittää kolme kertaa. 
 • Valinnaisista liikkeistä tulee suorittaa neljä liikettä.
 • Seura valitsee valmentajistaan merkkisuoritusten vastaanottajat ja kouluttaa vähintään yhden, joka perehdyttää muut. Keskustelu kriteereistä seuran valmentajien kesken ennen ja jälkeen merkkisuoritustilaisuuksien on suositeltavaa. 
 • Seurojen tulee kirjata merkkien suorittaneet ylös valitun tavan mukaan esim. nettisivuille, tiedostoon, oman hallin seinälle tms. huomioiden tietosuoja-asetukset (GDPR). Lisäksi Voimisteluliitto seuraa merkkien suorittaneiden määrää. Merkkisuoritustilaisuuden järjestänyt seura tai suorituksen vastaanottanut valmentaja/tuomari ilmoittaa lomakkeella hyväksymiensä merkkisuoritusten määrän, ajan ja paikan.

Merkkisuoritusten ilmoituslomake

 • Kun pronssi-, hopea- tai kultamerkki on suoritettu seura voi palkita voimistelijan esim. Voimisteluliiton pinssillä, vapaavalintaisella tarralla suoritusvihkoon tai muulla palkinnolla. Pinssien käyttö on vapaaehtoista. 
 • Voimistelija tai seura voi halutessaan tilata pinssin tai timanttimerkin riipuksen merkkisuorituksen tunnukseksi. Merkit ovat Voimisteluliiton kaikille lajeille yhteisiä. Lajiliiketaitojen osaamisen tunnus on liiton virallisesta logosta rakennettu merkki ilman erillisiä lajitunnuksia. Merkkien käyttö on vapaaehtoista.

  Merkit tilataan merkkikeskuksesta:
  Suomen Merkkikeskus Oy
  kimmo.kumpulainen@merkkikeskus.fi
  puh. 0400 505 108

  Kuvat ja hinnat löytyvät täältä.

Ohjeet merkkisuositustilaisuuden järjestämiseen 

 • Seura voi halutessaan järjestää merkkisuoritustilaisuuden, joka on avoin kaikille joukkuevoimistelijoille.  
 • Merkkisuoritustilaisuuden järjestävä seura voi laskuttaa erillisen merkkisuoritusmaksun (max. 20€ per voimistelija). 
 • Merkkisuoritustilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa liittoon. 
 • Merkkisuoritustilaisuudessa noudatetaan kunkin merkin kriteereitä ja testauksen sääntöjä ja ohjeita. 

Haku