Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Voimistelun kilpalajit » Joukkuevoimistelu » Joukkuevoimistelun kehittämisryhmä LAR

Kehittämisryhmä LAR 2024-2026

Puheenjohtaja: Jaana Widenius
Osaamisen kehittäminen: Viivi Ylönen
Tuomaritoiminta: Joanna Lervik
Lasten voimistelu: Mikaela Miilumäki
Kilpailutoiminta: Kristiina Viikari
Lajikulttuurin edistäminen: Anna-Elina Taskinen
Valmennus: Anne Salminen
Hallituksen jäsen: Salla Lintunen
Esittelijä: Laura Uimonen

Tärkeitä linkkejä

 
 
 
 

Joukkuevoimistelun kehittämisryhmän tehtävät:

 • lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja strategian linjan mukaisesti toimiminen, lajin vetovoimaisuuden kehittäminen
 • osaamisen kehittäminen
 • lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen lisääminen
 • voimistelun näkyvyyden ja vaikuttavuuden kasvattaminen
 • LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
 • valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa
 • edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
 • kehittää, tukea, valvoa sekä arvioida tuomaritoimintaa ja huolehtia siitä, että Suomessa on riittävästi eri tasojen tuomareita
 • vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle tarpeen mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin vuosittain ja seurakokouksiin hallituksen mandaattipaikan edustajan valintaa ja lajin kehittämisryhmän valintaa varten vaalivuosina sekä luottamusryhmien vaihtuessa
 • lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun kehittäminen ja markkinointi
 • tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen mukaan saamista
 • huolehtia siitä, että vastuullisuusasiat on huomioitu lajin koulutuksissa ja seurata, miten vastuullisuus toteutuu valmennus- ja tuomarityön arjessa seuroissa, leireillä, kisoissa ja tapahtumissa
 • huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippu-urheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa

Ryhmän päätösesitykset:

 • esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
 • esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut)
 • esittää tarvittaessa VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset

Ryhmän päätösvalta:

 • päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet
 • päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
 • päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt (esim. Cup-kilpailut, GP-kilpailut)
 • valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella
 • valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot lajin arvokilpailuihin
 • mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä
 • päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset)
 • päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
 • valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin
  • näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön/lajivastaavan päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi
 • päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa

Joukkueiden kokoonpanoja koskevat ikäpoikkeusluvat 

Lähtökohtaisesti joukkue kilpailee sarjassa, johon se sääntöjen mukaan voi osallistua. Ensisijaisesti voimistelijat ohjataan heidän ikänsä mukaisiin joukkueisiin. Mikäli voimistelijalle ei löydy joukkuetta tai sarjaa, jossa hän voisi sääntöjen mukaan kilpailla, joukkue voi hakea LAR:ilta poikkeuslupaa osallistua kilpailuun säännöistä poikkeavalla kokoonpanolla. Mahdollinen poikkeuslupa pyritään järjestämään siten, ettei joukkueelle synny poikkeusluvasta kilpailuetua muihin sääntöjen mukaisiin joukkueisiin nähden, esim. poikkeuslupa myönnetään mieluummin ylimääräiselle alaikäiselle kuin yli-ikäiselle voimistelijalle. Korkeimmalla sarjatasolla naisten ja nuorten ikäsarjoissa poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä. LAR edellyttää, että joukkueet suunnittelevat kilpailusarjat ja kokoonpanot siten, että voimistelijat voivat osallistua kilpailuihin sääntöjen mukaisesti.  

Joukkueen kokoonpanoa koskevia poikkeuslupia tulee hakea lajin kehittämisryhmältä hyvissä ajoin ennen kilpailua (suositus 2 kuukautta ennen ensimmäistä suunniteltua kilpailua). Poikkeusluvat myönnetään aina kilpailukohtaisesti. 

Poikkeusluvat käsitellään LAR:n kokouksissa, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Ikäpoikkeuslupalomake

 Poikkeusluvan käsittelypyyntöön on ilmoitettava seuraavat tiedot:  

 1. Seuran nimi 
 2. Joukkueen nimi 
 3. Joukkueen valmentajan/yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
 4. Joukkueen kilpailusarja, johon poikkeuslupaa haetaan  
 5. Kilpailut, johon joukkue hakee poikkeuslupaa (kilpailun nimi, kilpailun järjestävä seura ja ajankohta)
 6. Koko joukkueen voimistelijoiden nimet ja syntymävuodet 
 7. Voimistelijat, joille poikkeuslupaa haetaan 
 8. Perustelut, miksi joukkueen voimistelijalle tulisi myöntää poikkeuslupaa ja miksi joukkue ei osallistuisi ikäluokkaansa ylempään tai alempaan ikäsarjaan.

Poikkeusluvan myöntämisen jälkeen lajipäällikkö merkitsee joukkuetta koskevan poikkeusluvan Kisanetiin niihin kilpailuihin, joihin joukkue on ilmoittautunut. Tämän jälkeen joukkueen koko kokoonpano pystytään ilmoittamaan kilpailuun.  

Haku