Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Voimistelun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön johtoajatuksena toimii jokaisen tasavertainen mahdollisuus voimisteluun. Haluamme mahdollistaa voimistelun kaikille ja edistää tasa-arvoa liikunnan ja urheilun parissa. Voimisteluyhteisössä jokainen on arvokas omana itsenään.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo huoneentaulu
Olympiakomitean yhdenvertaisuusmateriaalit (mm. yhdenvertaisuuskysely ja -suunnittelu, vinkit asian arviointiin ja kehittämiseen)