Vastuullisuus voimistelussa

Vastuullisuus voimistelussa tarkoittaa sitä, että jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. Voimistelun vastuullisuustyön tavoitteena on, että voimistelutoiminta on laadukasta ja yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa. Vastuullisuusohjelma pohjautuu Voimisteluliiton arvoihin sekä urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin

Kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan koko voimistelutoiminnalle yhteistä eettistä ohjeistusta - voimistelun eettisiä periaatteita (hyväksytty kevätkokouksessa 6.6.2020). Voimisteluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma heijastuu vahvasti vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin.

Koko urheiluyhteisöä sitoo Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin.

 

Mitä vastuullisuus tarkoittaa seuratoiminnassa?

Vastullisuustyö on tärkeä osa jokaisen voimisteluseuran toimintaa. Voimisteluliitto velvoittaa jäsenseurat vastuullisen toiminnan toteuttamiseen. Tältä sivulta löydät aihealueittain materiaaleja, jotka tukevat seuran arjen työtä. Vastuullisuusasiat tulee huomioida niin seuran hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä kuin päivittäisessä ohjaus- ja valmennustyössä. Vastuullisuustyöhön syventymisen voi aloittaa esimerkiksi tutustumalla voimistelun eettiseen ohjeistukseen - eettisiin periaatteisiin sekä vastuullisuusohjelmaan. Liitto rytmittää vastuullisuusteemoja seuratoiminnan sekä voimistelutoiminnan vuosikellojen mukaisesti. Vastuullisuusteemaa käsitellään vuonna 2020 myös voimistelun Tähtiseura-kahveilla.

Vastuullisuusmateriaalit

Voimisteluliitolla on paljon vastuullisuuteen liittyvää materiaalia. Kaiken tämän materiaalin löydät Voimisteluklubista ja aiheisiin voi tutustua tarkemmin vasemman puoleisen valikon kautta.

Vastuullisuusmateriaalit Voimisteluklubissa