Vastuullisuus voimistelussa

Vastuullisuus voimistelussa tarkoittaa sitä, että jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. Voimistelun vastuullisuustyön tavoitteena on, että voimistelutoiminta on laadukasta ja yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa. Vastuullisuusohjelma pohjautuu Voimisteluliiton arvoihin sekä urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin

Kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan koko voimistelutoiminnalle yhteistä eettistä ohjeistusta - voimistelun eettisiä periaatteita (hyväksytty kevätkokouksessa 6.6.2020). Voimisteluliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma heijastuu vahvasti vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin.

Koko urheiluyhteisöä sitoo Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet. Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin.

 

Mitä vastuullisuus tarkoittaa seuratoiminnassa?

Vastullisuustyö on tärkeä osa jokaisen voimisteluseuran toimintaa. Voimisteluliitto velvoittaa jäsenseurat vastuullisen toiminnan toteuttamiseen. Tältä sivulta löydät aihealueittain materiaaleja, jotka tukevat seuran arjen työtä. Vastuullisuusasiat tulee huomioida niin seuran hallinnossa, tapahtumien järjestämisessä kuin päivittäisessä ohjaus- ja valmennustyössä. Vastuullisuustyöhön syventymisen voi aloittaa esimerkiksi tutustumalla voimistelun eettiseen ohjeistukseen - eettisiin periaatteisiin sekä vastuullisuusohjelmaan. Liitto rytmittää vastuullisuusteemoja seuratoiminnan sekä voimistelutoiminnan vuosikellojen mukaisesti. 

Vastuullisuustyön tekemiseen on kehitetty seuroille työkalu, Vastuullisuusaskeleet. Askeleita seuraamalla seurat saavat helposti ja hallitusti käytyä läpi kaikki tarvittavat vastuullisuusteemat ja materiaalit, ja rakennettua vastuullista voimistelukulttuuria omaan seuraansa.  Askeleet koostuvat eri teemojen alle sijoitetuista toimenpiteistä, jotka seurojen tulee käydä läpi ja ottaa osaksi omaa toimintaansa.Tutustu askeleisiin täällä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Vastuullisuustyön aloittamiseksi vuonna 2021 aloitetaan Vastuullisuusaskeleet -klinikat, joissa seuroja autetaan pääsemään alkuun vastuullisuustyön kanssa. Lue klinikoista ja askelista lisää täältä.

Vastuullisuusmateriaalit

Voimisteluliitolla on paljon vastuullisuuteen liittyvää materiaalia. Kaiken tämän materiaalin löydät Voimisteluklubista ja aiheisiin voi tutustua tarkemmin vasemman puoleisen valikon kautta.

Vastuullisuusmateriaalit Voimisteluklubissa

Vastuullisuussarjakuva ohjeistaa kuinka toimia - Lue ja lataa seurasi käyttöön

Tutkimukset

Valmennuskulttuuri
Voimistelun valmennuskulttuuritutkimus toteutettiin vuosien 2018 ja 2019 vaihteessa. Sen pohjalta kerätyt tulokset ovat auttaneet vastuullisuusohjelman rakentumisessa. Vastaavanlainen valmennuskulttuuritutkimus toteutetaan säännöllisin väliajoin.

Valmennuskulttuuritutkimus raportti, Taloustutkimus

Uutinen valmennuskulttuuritutkimuksen tuloksista, 13.2.2019

Tuomaritoiminta
Osana voimistelun vastuullisuutta ja lajikulttuurin muutosta Voimisteluliitto teki tuomareille kyselyn tuomaritoiminnasta ja sen kehittämisestä loppuvuodesta 2019. Kyselyssä nousivat esille tuomareihin kohdistuneet vaikuttamisyritykset ja epäasiallinen käytös. 

Uutinen tuomarikyselyn tuloksista 30.1.2020

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa 
Tämä osaraportti on tuotettu osana Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Häirintä kilpaurheilussa -tutkimushanketta vuonna 2020. Suomen Voimisteluliitto on osallistunut tutkimushankkeeseen, jonka vuoksi liitolle on koottu tämä lajikohtainen raportti kehittämistyön tueksi. 
Raportti
Uutinen SUEK ry:n Häirintä kilpaurheilussa -tutkimushankkeesta