Seuran ja seuratoimijoiden osaamisen kehittämiset palvelut on tarkoitettu kaikille Voimisteluliiton jäsenseuroille. Kohderyhmänä erityisesti seuran luottamusjohto (hallitus) ja palkattu johto sekä muut seuratoimijat (vapaaehtoiset ja työntekijät).  

 

Voimisteluliiton tavoitteena on varmistaa voimisteluseurojen elinvoimaisuus paikkakunnallaan ja seuratoimijoiden osaamisen kehittyminen. Voimistelun strategian mukaisesti haluamme luoda edellytykset, jotta jokaiselle löytyy laadukas seura. Autamme seuroja sekä perusarjen toteuttamisessa että toiminnan kehittämisessä. Seurakehityksen kivijalkana Voimisteluliitossa on Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteinen Tähtiseura-ohjelma. Toteutamme erilaisia seuraverkostoja ja autamme hyvien toimintamallien ja tiedon jakamisessa sekä tiedon siirtymisestä myös liittoon. 

  

Tarjoamme seuroille:  

Tähtiseura-ohjelma ja seurakehitys  

Seuratoimijoiden koulutukset 

Neuvonta & sparraus 

* Verkostot ja tilaisuudet  

Materiaaleja seuratoiminnan tueksi 

 

Tavoitteena on kohdentaa eri osaamisen kehittämisen palveluja seuran tarpeiden, koon, maantieteellisen sijainnin ja seuran strategisten valintojen (esim. kilpa/harrasteseura) mukaisesti.  

 

Seurojen ja seuratoimijoiden osaamisen kehittämisen palveluja ovat toteuttamassa seurakehityksen tiimi ja Tähtiseura-kehittäjien luottamushenkilöverkosto. Lisäksi palveluja ovat toteuttamassa aihealueesta riippuen myös liiton muut toimihenkilöt.  

 

Palvelujen toteutuksessa hyödynnetään lähi-, etä- ja hybriditoteutuksia, joten palvelujen saavutettavuus huomioidaan entistä paremmin. Lisäksi materiaalipankkia, nettisivuja ja muita tiedotuskanavia kehitetään jatkuvasti.