Hyppää sisältöön
Home » Seuroille » Seuratoiminnan kehittäminen » Verkostot ja tilaisuudet

Verkostot ja tilaisuudet

Voimisteluliitto tarjoaa seuroille mahdollisuuksia toistensa kohtaamiseen. Tilaisuuksia järjestetään erilaisille ja erikokoisille seuroille, ajankohtaisten aiheiden ympärille ja seuroilta tulleiden toiveiden mukaan. 

Liiton tukemia verkostoja ovat mm. alueelliset seuraverkostot, harrastevoimistelun seurojen verkosto (HAR-verkosto), huippu-urheilun seuraverkosto, seurojen päätoimisten työntekijöiden verkosto, vapaaehtoisvoimin toimivien seurojen verkosto ja soveltavan voimistelun verkosto. Lisäksi seuroja kutsutaan kokoon tietyn teeman ympärille tai esim. seuran koon mukaan.

Verkostojen tavoitteena on saattaa seuroja yhteen sparraamaan toinen toisiaan ja sopimaan yhteisistä vaikuttamisen keinoista niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Verkostotapaamisissa on myös koulutuksellista sisältöä sekä mahdollisuus tuoda viestejä myös liiton suuntaan. Yhdessä kehitetään mm. voimistelun näkyvyyttä, tapahtumia, vaikuttamista ja olosuhteita paremmiksi.

Alueellisten seuraverkostojen tapaamisia järjestetään kaikilla liiton kuudella  maantieteellisellä alueella: Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa, Savo-Karjalassa ja Sydän-Suomessa. Tapaamisia järjestetään niin etäyhteyksin kuin lähitilaisuuksina. Liiton luottamushenkilöryhmistä vaikuttajaverkostolla on tärkeä rooli alueellisten tapaamisten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Seuraverkostojen yhteyshenkilöt

Alueelliset seuraverkostot:
Etelä-Suomi / Sini Mattila 
Länsi-Suomi ja Savo-Karjala / Klara Westerlund 
Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi / Tiina Saulila 
Sydän-Suomi / Tiina Koljander

HAR-verkosto:
Liisa Lappalainen 

Huippu-urheilun seuraverkosto:
Tiina Koljander 

Seurojen päätoimisten työntekijöiden verkosto:
Tiina Saulila 

Soveltavan voimistelun verkosto:
Sini Mattila

Vapaaehtoisvoimin toimivien seurojen verkosto:
Sini Mattila ja Klara Westerlund

Katso yhteystiedot tästä linkistä.

Haku