Lasten, nuorten ja lajien I-taso

Uudistunut I-taso rakentuu ohjaajan/valmentajan omien tavoitteiden ja toimintaympäristön mukaiseksi kokonaisuudeksi, jossa koulutuksesta, seurassa tapahtuvasta oppimisen tukemisesta sekä ohjaaja-/valmentajakokemuksesta muodostuu osaamispohja ohjaajana/valmentajana toimimiselle sekä innostus kehittää omaa osaamista eteenpäin.

 

Koulutukset

Kouluttautuminen aloitetaan kaikille ohjaajille ja valmentajille yhteisestä Voimisteluohjaajan startti -koulutuksesta. Tämän jälkeen ohjaajat ja valmentajat täydentävät osaamistaan omiin tavoitteisiinsa ja toimintaympäristöönsä parhaiten sopivilla koulutuksilla.

Suositeltavia koulutuspolkuja Voimisteluohjaajan startin jälkeen: 

Lasten ohjaajat ja valmentajat:

-          Voimistelukoulu
-          Monipuolista harjoittelua
-          täydentävä koulutus oman kiinnostuksen mukaan

Nuorten ohjaajat:

-          Freegym ja/tai tanssikoulutukset
-         
Monipuolista harjoittelua ja/tai Fyysisen valmennuksen peruskoulutus
-          täydentävä koulutus esim. ideapäivät ja Conventionit

Lajivalmentajat:

-          mikäli valmentaa lapsia: Voimistelukoulu ja Monipuolista harjoittelua
-          Lajitaidon peruskoulutus
-          Fyysisen valmennuksen peruskoulutus
-          Valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutus
-          II-tasolle hakeutuvat valmentajat: ylläolevien lisäksi lajikohtaisesti suoritettava lisäpäivä ja oman lajin tuomarikoulutus

II-tasolle hakeutuville valmentajille pakollisia koulutuksia ovat: Voimisteluohjaajan startti, Lajitaidon peruskoulutus, Fyysisen valmennuksen peruskoulutus, Valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutus, lajikohtainen lisäpäivä sekä oman lajin tuomarikoulutus.

Seura oppimisen tukijana

Seura tukee ohjaajan/valmentajan oppimista koko I-tason ajan. Kaikki ohjaajat/valmentajat keräävät seurassa suorituksia I-tason oppimispassiin ja passin täyttäminen on minimipanos tämän tasotodistusvaatimuksen täyttymiseen. Oppimispassi sisältää erilaisia ohjaajana ja valmentajana kehittymiseen liittyviä tehtäviä kuten muiden ohjaajien/valmentajien toiminnan seuraamista, oman vastuun kasvamista ohjaajana/valmentajana, oman kehittymisen arviointia ja keskustelua seuran keskeisten toimijoiden kanssa. Suorituksia passiin kerätään koko I-tason ajan.

Oppimispassin lisäksi suosittelemme seuroja käyttämään myös muita oppimista tukevia järjestelmiä esim. liiton Opitaan yhdessä! toimintamallia tai jotakin seuran omaa järjestelmää kuten tutor-/mentortoimintaa, ohjaajakerhoja tai ohjaaja-/valmentajapareja. Seurassa tapahtuvaa oppimista voi suorittaa myös toisessa seurassa, mikäli tämä edesauttaa oppimistavoitteiden saavuttamista. Ohjaajien ja valmentajien oppimisen tukeminen tarjoaa seuroille myös hyvän mahdollisuuden yhteistyön tekemiseen. Esimerkiksi ohjaajavaihto tai vierailu lähiseuraan saattavat tuoda uudenlaisia näkökulmia seuran toimintaan.

Oppimispassi

Tasotodistukset

Ohjaaja/valmentaja voi hakea tasotodistusta, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

I-TASO

I-tason tasotodistus: Voimisteluohjaajan startti, vähintään 40 h muita koulutuksia, oppimista tukeva järjestelmä seurassa (vähintään I-tason oppimispassi) sekä yhden vuoden ohjaaja-/valmentajakokemus.

 II-TASO

II-tason tasotodistus: Voimisteluvalmentajien jatkokoulutus ja yhden vuoden ohjaaja-/valmentajakokemus. Voimisteluvalmentajien jatkokoulutukseen voi osallistua, kun suoritettuna on seuraavat I-tason opinnot: Voimisteluohjaajan startti, Lajitaidon peruskoulutus, Fyysisen valmennuksen peruskoulutus, Valmennuksen suunnittelun ja seurannan peruskoulutus, lajikohtaisesti suoritettava lisäpäivä ja oman lajin tuomarikoulutus. I-tason opinnot voivat korvautua muulla tavoin hankitulla osaamisella.

III-TASO

III-tason tutkinto: Lajitutkinto ja min. 2 vuoden ohjaaja-/valmentajakokemus. Valmentajille suunnattuun lajitutkintoon voi hakea, kun suoritettuna on I- ja II-tason tasotodistukset tai muulla tavoin hankittu vastaava osaaminen.

 

Yleisimmät korvaavuudet ja hyväksiluennat

 

Siirtyminen vanhasta koulutusjärjestelmästä uuteen järjestelmään

Suoritettu koulutus vanhassa järjestelmässä

Korvautuvat koulutukset uudessa järjestelmässä

Jumppakoulu osa 1

Voimisteluohjaajan startti

Jumppakoulu osat 1 ja 2

Voimisteluohjaajan startti ja Voimistelukoulu

Jumppakoulu osat 1-3

Voimisteluohjaajan startti, Voimistelukoulu ja Monipuolista harjoittelua

Muut vanhan I-tason koulutukset

Korvaavat vastaavan koulutuksen uudessa järjestelmässä

 

Liikunnan ammattikoulutukset

Liikunnan ja opetusalan ammattikoulutukset korvaavat joko yksittäisiä I-tason koulutuksia tai koko koulutusjärjestelmän I-tason. Arviointi korvaavuuksista tehdään aina tapauskohtaisesti arvioiden ammattikoulutuksen lisäksi muuta osaamista ja kokemusta.

 

Muiden tahojen järjestämät ohjaaja- ja valmentajakoulutukset

Liikunnan aluejärjestöjen koulutus ei suoraan korvaa Voimisteluliiton koulutusjärjestelmän koulutuksia. Mikäli suoritettuna on useita aluejärjestöjen koulutuksia arvioidaan korvaavuus tapauskohtaisesti.

Muiden ohjaaja- ja valmentajakoulutusten (esim. muiden lajien ohjaaja-/valmentajakoulutus tai jossakin muussa maassa suoritettu koulutus) hyväksiluenta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tiedustelut korvaavuuksista: heli.pekkala@voimistelu.fi