Seurajohdon osaamisen kehittäminen

 

Seuratoiminnan osaamisen kehittämisen pohjana toimivat lajien yhteiset seuratoiminnan laatutekijät, jotka määrittelevät laadukkaan seuratoiminnan perustan. Seuratoimijoiden oppimista tuetaan monimuotoisin toimenpitein, joiden järjestäjinä toimivat sekä Voimisteluliitto että muut toimijat. 


Voimisteluliiton osaamisen kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat erilaisiin seuratoimijoihin kuten luottamusjohtoon ja seurojen työntekijöihin. Liiton järjestämistä verkostoista, tapaamisista, seminaareista, kohtaamisista, kehitysprosesseista jne. löytyy tietoa nettisivujen "seurat" -osiosta sekä kalenterista. Seurakonsultointia voidaan tehdä, yksittäisille seuroille, yhteistyössä lähiseuroille tai tietyn teeman ympärillä. Seurakonsultointeja tekevät sekä liiton työntekijät että seurakummit ja muut luottamushenkilöt. 

Seurajohdon peruskoulutusta järjestävät Liikunnan aluejärjestöt. Lisätietoa koulutuksista nettisivuilta