Mitä kaikkea on osaamisen kehittäminen?

Osaamisen kehittäminen tarkoittaa monenlaisia oppimisen muotoja: muun muassa asiantuntijoiden pitämiä koulutuksia, omaehtoista oppimista, vertaisoppimista ja -opettamista, toiminnassa oppimista sekä kokemuksien jakamista. Voimistelu tarjoaa tilaisuuden osaamisen kehittämiseen kaikille pitkäaikaisista voimisteluaktiiveista muiden lajien parissa toimiville, aloitteleville tai ammattilaisille.

Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa

Osaamisen kehittämisen keskeisimmässä osassa ovat urheilija tai liikkuja sekä valmentaja tai ohjaaja.

Seuroissa avainasemassa ovat

 • Laatuseuraprosessit ja seuran kehittämissuunnitelmat
 • Seurakohtaamiset, työpajat, verkostot ja seurapäivät
 • Oppimista tukevat toimintamallit ja työkalut seuroille

 

Tuemme ja kannustamme

 • Nuoria ammattivalmentajia urallaan
 • Huippuvalmentajia työssään
 • Osallistuvaa asiantuntijuutta
 • Maajoukkuetoimintaa
 • Kansainvälistä yhteistyötä
 • Työssä oppimista
 • Toimintaympäristöjen kehittämistä

 

Koulutuksissa panostamme

 • I-III-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen
 • Täydennyskoulutukseen
 • Yhteistyöhön ammatillisen opetuksen kanssa
 • Kansainväliseen valmentajakoulutukseen

 

Osaamisen kehittämisen tueksi tarvitaan teknologiaa...
Voimisteluklubi, Priima oppimisalusta, Silta, sosiaalinen media, muut harjoitepankit

...sekä vaivattomasti toteutettavia valmiita toimintamalleja asiantuntijuuden kehittymiseen:
koulutus, leiritys, mentorointi ja tutorointi, kehittämistyö, yhteistyö ja verkostoituminen

Kuva: Julia Meltoranta