Vammojen ennaltaehkäisy ja monipuolinen harjoittelu

Monipuolinen harjoittelu kehittää laaja-alaisesti lapsen ja nuoren liikunnallisia perustaitoja sekä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Sen tarkoituksena on kuormittaa elimistöä ja tukea kehitystä tasapainoisesti. Monipuolisen harjoittelun tavoitteena on varmistaa harjoittelun hauskuus ja vaihtelevuus, jolloin se tukee myös voimistelijan motivaation säilymistä. 

Ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla tavoitellaan terveyttä ja vammattomuutta. Valmennuksellisilla keinoilla (suunnittelu, toteutus, arviointi) voidaan merkittävästi vaikuttaa voimistelijan terveyteen sekä vammojen ehkäisyyn. Mikäli voimistelija kuitenkin loukkaantuu, tulee valmentajan tukea voimistelijaa tilanteessa sekä edistää vammasta toipumista erilaisilla toimenpiteillä.  Vastuullinen liikkuvuusharjoittelu