Kokonaisvaltainen valmennus

Kokonaisvaltaisen valmennuksen keskeinen ajatus on se, että toiminnan keskiössä on voimistelija, joka nähdään laajemmin kuin vain urheilijana. Jokaisella voimistelijalla on oma taustansa ja elämäntilanteensa sekä biologinen, psyykkinen ja sosiaalinen puolensa, jotka tulee huomioida valmennuksessa. 

Työkaluja ja muita materiaaleja kokonaisvaltaiseen valmennukseen

Urheilijan polun huippuvaihe: menestykseen vaikuttavat tekijät sekä tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntitoiminnan painopisteet 2013-2018, Asiantuntijatyö, Kihu

Suomalaisen valmennusosaamisen malli, Olympiakomitea

Loukkaantuneen urheilijan tukeminen