Et ole yksin

Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä, seksuaalista tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa. Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai päihteiden käyttöön. Et ole yksin -palvelu tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille, valmentajille, huoltajille sekä seurojen ja lajiliittojen työntekijöille. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömästi.

Voimisteluliitto yhdessä Väestöliiton ja suurimpien urheilun lajiliittojen kanssa on rakentanut palvelua ja sen materiaaleja yhdessä vuodesta 2017 lähtien. Tutustu Et ole yksin -palvelun seuroille suunnattuun kattavaan materiaalipankkiin.

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy urheiluseuroissa askel askeleelta

Toimintaohje epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseen

 

Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti kohtelevan henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekin turvalliselle aikuiselle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua.
- Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös.
- Ota yhteys seurasi johtoon.
- Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys Voimisteluliiton toimihenkilöihin (esimerkiksi lajipäällikkö, voimistelutoimen johtaja tai pääsihteeri) ja tarvittaessa poliisiin.
- Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa.

 

Miten seurana toimia epäasiallisen käytöksen tapauksien käsittelyssä?

Seuralla on hyvä olla ongelmanratkaisupolku, johon on avattu, kuinka seurassa toimitaan ongelmien ilmetessä. Tätä kautta seuran harrastajilla ja heidän vanhemmillaan on selvillä, kuinka toimia ja keneen ottaa yhteyttä esimerkiksi epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Tähän on listattuna tiivistetysti, kuinka epäasiallisen käytöksen tapauksia kannattaa seurassa käsitellä. Kattavamman ohjeen löydät Et ole yksin -palvelun materiaalipankista.

- Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja hänen ilmaiseman huolen vakavasti.
- Kuuntelija kirjaa asian ylös tai vastaavasti pyytää asianomaiselta valituksen kirjallisena.
- Yhteydenotossa kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran.
- Seurassa päätetään kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilöt, jotka käsittelevät valitukset ensisijaisesti (esim. hallituksen jäsen, valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja). Mikäli seuralla ei ole itsellään keinoja tapauksen käsittelyyn, voi apua pyytää Voimisteluliitosta alue- tai lajipäälliköiltä, voimistelutoimen johtajalta/päälliköltä tai vastaavasti ottaa yhteyttä toimisto@voimistelu.fi josta asia ohjataan oikealle henkilölle. Myös Et ole yksin -palvelusta seurat voivat pyytää apua. 
- Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus vai voiko seura selvittää itse tapauksen.
- Asiasta kuullaan asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, annetaan heidän vanhemmille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee aina informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin ollaan ryhdytty.
- Osapuolten kuulemisten jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran johtokuntaa.
- Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä.

Et ole yksin -palvelusta löydät materiaalipankin ja kattavat toimintaohjeet seuroille epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn. Sivusto tarjoaa myös materiaaleja kiusaamiseen, seksuaaliseen häirintään ja seksuaaliväkivaltaan puuttumiseen sekä näiden ennaltaehkäisyyn