Voimistelun eettiset periaatteet

Voimisteluliiton eettinen ohjeistus - voimistelun eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt ovat sitoutettu noudattamaan urheilun yhteisiä reilun pelin periaatteita ja voimistelun eettisiä periaatteita. 


 

Eettiset periaatteet muodostuvat kuudesta eri osa-alueesta:

1. Välitämme toisistamme ja itsestämme.
2. Toimimme avoimesti ja yhteisöllisesti.
3. Takaamme turvallisen toimintaympäristön.
4. Tuotamme hyvinvointia.
5. Luomme laatua, iloa ja innostusta.
6. Kunnioitamme ympäristöä. 

Välitämme toisistamme ja itsestämme
Sitoudumme YK:n ihmis- ja lastenoikeuksien julistukseen, toimimme puhtaan urheilun ja reilun urheiluhengen mukaisesti sekä noudatamme urheilun ja voimistelun eettisiä periaatteita. Kunnioittamalla toinen toisiamme otamme yhdessä vastuun arvostavan toimintakulttuurin luomisesta.  

Voimistelussa vastuu toisistamme ja itsestämme on toiminnan perusarvo.

Toimimme  avoimesti ja yhteisöllisesti 
Luottamuksen, rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja avoimen viestinnän kautta tuotamme vaikuttavaa ja osallistavaa toimintaa. Toimintamme perustuu lakien, asetusten ja sääntöjen noudattamiseen sekä hyvän hallinnon periaatteisiin. 

Yhdessä olemme enemmän.

Takaamme turvallisen toimintaympäristön 
Huomioimme voimistelussa jokaisen oikeuden psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Huolehdimme siitä, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Puutumme mahdollisiin epäkohtiin, ja käsitellemme ne selkeiden ja luotettavien toimintamenetelmien kautta. Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti. Hyväksymme jokaisen omana itsenään. Positiivinen ilmapiiri luo turvallisuuden kaikessa toiminnassa. 

Voimistelussa jokainen on arvokas

Tuotamme hyvinvointia
Huomioimme voimistelussa toiminnan vaikutukset terveyteen, tuemme yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä pyrimme ennaltaehkäisemään vammojen ja terveyshaittojen syntymistä. Toiminnallamme tuemme liikuntasuositusten mukaista elämää, lisäämme sosiaalista hyvinvointia ja mahdollistamme toimintakykyisemmän arjen. 

Voimistelu perusliikuntamuotona edistää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Luomme laatua, iloa ja innostusta

Tuotamme laadukasta voimistelu- ja seuratoimintaa osaavien ihmisten toimesta. Luomme kannustavaa ilmapiiriä ja kannamme kasvatuksellisen vastuumme. Tunnistamme oman vastuumme roolimalleina ja olemme luomassa positiivista vuorovaikutusta voimistelutoimintaan.

Vetovoimainen voimistelutoiminta sitouttaa ja antaa osallistumisen mahdollisuuksia koko elinkaaren ajan.

Kunnioitamme ympäristöä 
Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Tarjoamme mahdollisuuden lähiliikuntaan, kannustamme kierrätykseen, energiatehokkuuteen ja kestäviin kulkutapoihin sekä edistämme tapahtumien, hankintojen sekä liikuntapaikkojen ympäristöystävällisyyttä. Teemme osuutemme ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Voimistelussa kannamme vastuumme ympäristöstä.