Eettiset periaatteet

Voimisteluliiton eettinen ohjeistus - voimistelun eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Kaikki voimistelutoiminnassa mukana olevat henkilöt ovat sitoutettu noudattamaan urheilun yhteisiä reilun pelin periaatteita ja voimistelun eettisiä periaatteita.