Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Voimisteluliitto on muuttanut kilpailu- ja kurinpitosääntöjään
01.06.2023

Voimisteluliitto on muuttanut kilpailu- ja kurinpitosääntöjään

Voimisteluliitto jatkaa aktiivisesti vastuullisuustyötä ja valmennuskulttuurimuutosta. Tämän vuoden näkyvimpinä toimina kilpailu- ja kurinpitosääntöjä on muutettu ja lasten voimistelun linjauksia on päivitetty. Lisäksi erityisesti ohjaajien ja valmentajien tueksi on laadittu konkreettiset ohjeet voimistelussa toimimiseen.  

Uudet kilpailu- ja kurinpitosäännöt hyväksyttiin Voimisteluliiton kevätkokouksessa. Uusissa säännöissä rikkomusten osa-alueet ovat selkeämmät. Lisäksi sääntöihin sisällytettiin selkeämmin rikkeeksi myös henkinen väkivalta. Viime vuoden lopulla Voimisteluliitto liittyi urheilun yhteiseen vakavien eettisten rikkomusten keskitettyyn kurinpitoon.

”Sääntöjen päivittäminen on liitossamme jatkuva prosessi, jossa huomioidaan asiantuntijoiden näkemykset ja käytännön toiminnan tuoma kokemus”, sanoo puheenjohtaja Kaisa Vikkula.

Ohjeet kertovat miten toimia

Voimisteluliitto on selkeyttänyt ohjeita, miten eri tilanteissa tulee toimia.

Liikkuvuusohjeet huomioivat tutkitun tiedon sekä nykyaikaisen valmennuskäsitteen. Ohjeistus neuvoo, miten voimistelijaa saa auttaa venyttämisessä. Ohjeet painottavat sitä, ettei venytteleminen saa koskaan sattua.

Kehorauhaohjeet kieltävät yksiselitteisesti voimistelijan kehon minkäänlaisen kommentoinnin ja ruokavalioon liittyvät ohjeet puolestaan takaavat voimistelijalle ruokarauhan. Ruoasta pitää pystyä puhumaan, mutta ulkopuolinen ei saa kommentoida toisen ruokavalintoja tai syömistä.

Ohjeistuksista on tehty blogikirjoitukset sekä voimistelusalin seinälle printattavat huoneentaulut. Niistä on myös viestitty somekanavissa ja seuratiedotteissa. Lisäksi jokaista aihetta on käsitelty asiantuntijoiden vetämissä webinaareissa. Terve voimistelija -sarja tulee jatkumaan syksyllä muun muassa mielenterveysteemalla.

Voimistelijoiden terveyteen liittyviä asioita on työstetty asiantuntijaverkostossa, johon kuuluu muun muassa Syömishäiriöliitto, Huippu-urheilun instituutti KIHU, Mieli ry sekä eri alan asiantuntijoita.

Rytmisessä voimistelussa toimintakäsikirja työn alla

Rytmisessä voimistelussa on perustettu muutostyöryhmä, jonka tehtävänä on rytmisen voimistelun lajikulttuurin muuttaminen. Muutostyöryhmä koostuu avoimen haun kautta valikoituneista muutosagenteista ja seurojen pääyhteyshenkilöistä, jotka toimivat työryhmän ja seuran välisenä linkkinä. Työryhmän linjaukset vaikuttavat näin suoraan seurojen arkeen.

Rytmisen voimistelun maajoukkuetoiminnassa on luotu uusi huippu-urheilun toimintatapa, josta työstetään toimintakäsikirja yhdessä Urhean ja Olympiakomitean kanssa. Toimintakäsikirjassa kuvataan suomalaisen rytmisen voimistelun huippu-urheilun arvoja, toimintatapoja, järjestelmää sekä valmennusta ja moniammatillista asiantuntijatoimintaa.

Myös muissa lajeissa on käsitelty viime vuonna toteutetun valmennuskulttuurikyselyn tuloksia, joiden perusteella on tehty lajikohtaisia toimenpiteitä kulttuurin muuttamiseksi.

Moni laji on pitänyt yhteisiä webinaareja. Joukkuevoimistelussa on esimerkiksi lähdetty kehittämään lajin tuomarointia yhdessä kansainväliseen menestykseen tähtäävien seurojen kanssa, videoiden käyttömahdollisuutta sekä huippu-urheilun toimintatapoja.

Kaikissa lajeissa tehdään toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan urheilu-urien pidentyminen sekä huippu-urheilijoiden hyvinvoinnin kehittyminen.  

Lasten voimistelun linjausten uudistus

Linjauksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista voimistelussa.

Lisäksi linjauksien kautta varmistetaan voimistelun eettisten periaatteiden ja voimistelun vastuullisuusohjelman eri osa-alueiden (turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ympäristövastuullisuus) toteutuminen lasten voimistelussa.

Hallitus hyväksyy lopullisen linjauksen kesäkuun kokouksessaan. 

Linjausten lisäksi on perustettu lasten laadukkaaseen voimisteluun stipendijärjestelmä, jossa tiettyjen vastuullisuuskriteerien perusteella seurat saavat hakea rahallista tukea.

Seurojen tukeminen

Tavoitteena on, että jokaisella seuralla on vastuullisuusohjelma vuoden 2024 loppuun mennessä. Seuroja tuetaan vastuullisuusohjelman teossa konsultoimalla ja erilaisissa koulutuksissa.

Valmennuskulttuurikyselyssä nousi esille valmentajien tuen tarve. Seurojen avuksi valmentajien tukemiseksi on järjestetty hyvinvoiva valmentaja -teemaisia työpajoja ja annettu käytännön vinkkejä, miten parantaa valmentajien työssä jaksamista.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Voimisteluliitto on jatkanut yhteistyötä useamman maan kanssa saadakseen tyttöjen ja naisten ikärajan nostettua poikien ja miesten vastaaviin. Lisäksi Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä, jotta voimistelukulttuuri huomioisi kehorauhan paremmin ja valmennus muuttuisi ihmislähtöisemmäksi.

Avoimuus auttaa muutoksessa

Vastuullisuus on ollut teemana jokaisessa voimistelun kohtaamisessa tämän vuoden aikana, niin ohjaajien ja valmentajien koulutuksissa, leireillä, työpajoissa, seurajohdon- ja työntekijöiden tilaisuuksissa, tuomaritapaamisissa kuin Tähtiseura-auditoinneissa. Tietoa ja hyviä malleja on levitetty liiton kaikissa viestintäkanavissa.

”Voimistelussa on paljon hienoa ja arvokasta toimintaa. Tuomme kulttuurinmuutostyössä esiin myös hyviä toimijoita sekä esimerkkejä. Avoin keskustelu sekä yhteinen tavoite auttavat muutostyössä”, Kaisa Vikkula kommentoi.

Voimisteluliiton hallitus sai kokouksessaan 31.5. laajan raportin liiton vastuullisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu alkuvuoden aikana. 

Lisätietoja

Vastuullinen voimistelu -sivusto >>

Voimisteluliiton yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt >>

Vinkkipankki seuroille valmentajien työhyvinvoinnin parantamiseksi >>

Toiminnanjohtaja Maria Laakso
puh. 050 562 6226
maria.laakso@voimistelu.fi

 

Haku