Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Kehorauha on jokaisen voimistelijan oikeus
14.03.2023

Kehorauha on jokaisen voimistelijan oikeus

Kehorauha kuuluu kaikille voimistelijoille

Jokaisen keho on arvokas juuri sellaisena kuin se on.

Jokaisella on oikeus nauttia omasta kehostaan ja olla tyytyväinen siihen miltä näyttää ilman, että kukaan kommentoi tai arvioi ulkonäköä tai kehoa.

Erityisen tärkeää tämä on kasvu- ja murrosikäiselle, jonka keho on nimensä mukaisesti murroksessa. Murrosiässä nuoret tulevat enemmän tietoiseksi omasta kehostaan ja tarkkailevat muutenkin siinä tapahtuvia muutoksia.

Myös kehu voi loukata

Myös kehuksi tarkoitettu kommentti voi saada aikaan erilaisen reaktion, kuin millaiseksi se oli ajateltu. Se voi tuntua myös loukkaavalta. Toisaalta taas kehuksi tarkoitettu kommentti voi laukaista ajatuksen, että kelpaan vain, koska näytän tältä.

Ryhmässä annetut vartaloon tai ulkonäköön viittaavat kehut voivat myös asettaa paineita muille ryhmän jäsenille ulkonäköään kohtaan.

Erityisesti lapsille ja nuorille kehon kommentointi voi olla kohtalokasta. Se voi johtaa syömishäiriöihin tai muihin mielenterveyden ongelmiin, itsetunnon laskuun tai haluun muokata omaa kehoaan.

Kommentti voi olla jollekin vain yksi sana, mutta pahimmillaan se voi olla jollekin se viimeinen, mikä laukaisee ongelmat.

Huippu-urheilijan kokonaishyvinvointi keskiössä

Voimisteluun mielletään herkästi tietynlainen kehonkuva, jonka ajatellaan olevan maksimaalista suorituskykyä tukeva.

Suorituskyvystä puhuttaessa on erittäin tärkeää erottaa huippu-urheilu lasten ja nuorten urheilusta, myös tavoitteellisesta ja huippu-urheiluun tähtäävästä, sekä harrastevoimistelusta.

Huippu-urheilijoiden ympärille rakennetun moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäsenet ottavat tarvittavat asiat esille urheilijan kokonaishyvinvoinnista.

Kehu voimistelijaa – älä kommentoi ulkonäköä

Voimistelulajeissa huipputasolle kuitenkin edetään tavallisesti jo hyvin nuorella iällä ja monissa voimistelulajeissa harjoitellaan tuntimääräisesti paljon jo nuoresta iästä alkaen.

Kasvun ollessa kiivaimmillaan nuoren urheilijan fyysinen kehittyminen on nopeaa, ja energiankulutus harjoitusmäärien takia yleensä suurta.

Urheilu-uran ohella voimistelijat kasvavat ja kehittyvät mieleltään ja vartaloltaan aikuisiksi ja he tarvitsevat siihen rauhaa ilman vahingoittavaa painopuhetta.

Valmentajan tehtävä ei ole missään olosuhteissa kommentoida voimistelijan kehoa tai ulkonäköä.

Seuraavan kerran jos mielesi tekee kommentoida toisen ulkonäköä, mieti mitä muuta hyvää hänessä voisit kommentoida.

Katso aiheeseen liittyvä webinaari:

Kehorauhaohjeistukset

Kehorauhaohjeistus on materiaalipankissa A4-kokoisena pdf:nä. Printtaa ja aseta esimerkiksi voimistelusalin seinälle tai jaa muulla tavalla seurassasi.

Lataa ohjeistukset

Haku