Muut asiantuntijapalvelut on tarkoitettu kaikille Voimisteluliiton jäsenseuroille. Kohderyhmänä erityisesti seuran luottamusjohto (hallitus) ja palkattu johto sekä muut seuratoimijat (vapaaehtoiset ja työntekijät), ohjaajat ja valmentajat ja joissakin tapauksissa yksittäiset seuran jäsenet.

 

Tarjoamme räätälöityä asiantuntijapalvelua liiton muiden seurapalvelujen lisäksi. Tukea tarjotaan täsmällisesti seuran käsillä olevaan haasteeseen, kehittämistarpeeseen tai ajankohtaiseen askarruttavaan asiaan. 
  

Tarjoamme seuroille syvempää, perehtyneempää ja laajempaa asiantuntijaosaamista mm. seuraavilta osa-alueilta:
*Vaikuttaminen (esim. kuntavaikuttaminen, verkostoituminen) 
*Vastuullisuus (esim. ennaltaehkäisevä työ ja neuvonta epäsiallinen käytöksen tilanteissa) 
*Viestintä ja markkinointi (esim. seuran tavoitteita tukeva viestintä ja markkinointi, viestintästrategia ja –suunnittelu, materiaalit)  
*Olosuhdetyö (esim. erilaiset olosuhderatkaisut ja rahoitusmallit)
*Talous ja yhdistyslaki (muissa lakiasioissa ohjaamme useimmiten eteenpäin muille asiantuntijoille)

 

Palvelujen tarkoitus on vahvistaa liiton muita seurapalveluja ja tarjota räätälöityä asiantuntijapalveluita seuran omaan tarpeeseen. Asiantuntijapalvelu voi olla myös seuran ohjaamista eteenpäin oikean asiantuntijatahon luokse. Lisäksi tavoitteena on tukea seuran kehittymistä sparrauksen ja konsultoinnin kautta ja siten mahdollistaa laajempi perspektiivi ja asiantuntijaosaaminen seuran tilanteeseen ja päätöksentekoon. Asiantuntijapalveluiden kautta vastaamme seurojen erityistarpeisiin ja pystymme palvelemaan seuroja yksilöllisesti. Jäsenseurat saavat liitossa olevaa asiantuntijaosaamista oman seuransa resurssiksi. Palvelukokonaisuuksia seurataan vuosittain ja toimintoja kehitetään saadun palautteen ja strategisten tavoitteiden ja painopisteiden suuntaisesti. 


Palveluita ovat toteuttamassa liiton toimihenkilöt ja/tai luottamushenkilöt sekä heidän ryhmittymänsä, ja lisäksi alueelliset vaikuttajaverkostot ja mahdolliset erikseen nimetyt ulkopuoliset asiantuntijat. Palveluiden toteutuksessa hyödynnetään lähi-, etä ja hybriditoteutuksia palveluiden saavutettavuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja palveluista: 
Vaikuttaminen / olosuhdetyö: Maria Laakso maria.laakso(a)voimistelu.fi
Vastuullisuus: Heli Pekkala heli.pekkala(a)voimistelu.fi, p. 0400 303 077 
Viestintä ja markkinointi: Riikka Hopiavaara riikka.hopiavaara(a)voimistelu.fi, p. 044 359 3082
Talous: Sanna Heikkilä sanna.heikkila(a)voimistelu.fi, p. 040 564 8387