Valmennusjärjestelmä

Suomen Voimisteluliiton naisten telinevoimistelun tavoitteena on valmennusjärjestelmä, joka kulkee jatkumona seuratasolta alue- ja liittotasolle. Valmennusjärjestelmän tavoitteena on taata samantasoinen toiminta liiton eri alueilla ja varmistaa voimistelijoiden ja valmentajien kulku seuratasolta lajin kansainväliselle huipulle.

Naisten telinevoimistelun valmennusjärjestelmään kuuluu alueellinen valmennustoiminta 8-12 -vuotiaille tytöille, valtakunnallinen maajoukkueen esivalmennustoiminta tytöille ja naisille sekä tyttöjen ja naisten A- ja B-maajoukkuetoiminta. 

Vastuullisuus voimistelussa, turvallinen toimintaympäristö

Tervetuloa maajoukkueeseen

Valmennusryhmävalintakriteerit

 

Maajoukkue A-naiset 

 

2021 naisten A-maajoukkuevalintaan oikeuttavat pisteet voi näyttää myös kesä-elokuun maajoukkuenäyttökilpailuissa!

Naisten A-maajoukkueeseen (16-vuotias ja vanhemmat) valitaan kuluvaksi leirivuodeksi 

-              Voimisteluliiton tukiurheilijat + seuraavaksi vuodeksi

-              NTV PM-, PEM-, EM-, MM- ja Universiadien edustusurheilijat + seuraavaksi vuodeksi

-              Kansallisissa karsintakilpailussa tai SM-/Joukkue-SM-kilpailuissa 48 pisteen tuloksen neliottelussa TAI vähintään kahdelta telineeltä hyppy (ensimmäisen ja toisen hypyn keskiarvo) 13,2 pistettä, nojapuut 13,2 pistettä, puomi 12,5 pistettä tai permanto 12,5 pistettä saaneet voimistelijat

 

Voimisteluliiton tukiurheilijat ja tuloskriteerit täyttävät urheilijat muodostavat naisten A-maajoukkueen ydinryhmän. Vain ydinryhmän voimistelijoilla on osallistumisoikeus maailmancupin kilpailuihin.

 

Naisten A-maajoukkueen ydinryhmä ja tuloskriteeri tarkistetaan vuosittain

-          Tukiurheilija TAI

-          Neliottelu 50 pistettä (SM, Joukkue-SM, PM, PEM, EM, MM, Universiaadit ja muut FIG kilpailut) TAI

-          Telinekohtainen piste määritetään vuosittain edellisen vuoden EM-kilpailujen mukaisesti:
2021 hyppy (ensimmäisen ja toisen hypyn keskiarvo) 13,7 pistettä, nojapuut 13,7 pistettä, puomi 13,0 pistettä tai permanto 13,0 pistettä

 

Valmennuksen johtoryhmä (JORY) käsittelee erityistapaukset, kuten loukkaantumiset ja varavoimistelijat aina tapauskohtaisesti.

 

-              Valmennusryhmätestistö 30.9.2019

-              Valmennusryhmien fyysiset testit 5.6.2020

-              Valmennusryhmien fyysiset testit på svenska täältä (lisätietoja karolina@idrott.fi)

 

Maajoukkue A-tytöt 

 

2021 tyttöjen A-maajoukkuevalintaan oikeuttavat pisteet voi näyttää myös kesä-elokuun maajoukkuenäyttökilpailuissa!

 

Tyttöjen A-maajoukkueeseen (13-15-vuotiaat) valitaan juniorivuosiksi

-              Voimisteluliiton tukiurheilijat + seuraavaksi vuodeksi naisten A-maajoukkueessa, jos tuki viimeisenä juniorivuotena

-              JPM-, PEM-, JEM-, EYOF-, JMM- ja Gymnasiaadien edustusurheilijat + seuraavaksi vuodeksi naisten A-maajoukkueessa, jos edustus viimeisenä juniorivuotena

-              Kansallisissa näyttökilpailussa tai SM-/Joukkue-SM-kilpailuissa 46 pisteen tuloksen neliottelussa saaneet voimistelijat

-              Viimeisenä juniorivuotena täytetty kriteeri kattaa myös ensimmäisen seniorivuoden kevään leirit: 46 pistettä saneet jatkavat harjoittelua tyttöjen Amj-ryhmän mukana, edustuspaikan saaneet ja ydinryhmän voimistelijat siirtyvät naisten Amj-leiritykseen.

-              Nuorimman ikäluokan voimistelijoista tyttöjen A-maajoukkueeseen valitaan MJL 3.luokasta luokkanousuun oikeuttavat 50 pistettä neliottelutuloksen saaneet voimistelijat. Kilpailuoikeus tulee saavuttaa viimeistään kalenterivuoden aikana, jolloin voimistelija täyttää 13 vuotta (2008-syntyneet vuonna 2021). 

 

Voimisteluliiton tukiurheilijat ja tuloskriteerit täyttävät urheilijat muodostavat tyttöjen A-maajoukkueen ydinryhmän.

 

Tyttöjen A-maajoukkueen ydinryhmä ja tuloskriteerit tarkistetaan vuosittain

-          CR 2,0 jokaisella telineellä JA

-          Neliottelu 48 pistettä (JSM, Joukkue-SM, JPM, PEM, JEM, EYOF, JMM, Gymnasiaadit ja muut FIG kilpailut) TAI

-          Telinekohtainen piste määritetään vuosittain edellisen vuoden EYOF/JEM/JMM-kilpailujen mukaisesti:
2021 hyppy (ensimmäisen ja toisen hypyn keskiarvo) 13,2 pistettä, nojapuut 12,7 pistettä, puomi 12,7 pistettä tai permanto 12,7 pistettä 

 

Valmennuksen johtoryhmä (JORY) käsittelee erityistapaukset, kuten loukkaantumiset ja varavoimistelijat aina tapauskohtaisesti.

 

-              Valmennusryhmätestistö 30.9.2019

-              Valmennusryhmien fyysiset testit 5.6.2020

-              Valmennusryhmien fyysiset testit på svenska täältä (lisätietoja karolina@idrott.fi

 

Maajoukkue B-naiset ja B-tytöt

 

Voimistelijat nimetään SM-neliottelun, SM-telinefinaalin tai näyttökilpailujen perusteella.  

 

2021 B-maajoukkuevalintaan oikeuttavat pisteet voi näyttää myös kesä-elokuun maajoukkuenäyttökilpailuissa!

 

Naisten B-maajoukkueeseen (16-vuotias ja vanhemmat) valitaan

-               Kansallisissa näyttökilpailussa tai SM-/Joukkue-SM-kilpailuissa 44 pisteen tuloksen neliottelussa TAI vähintään kahdelta telineeltä hyppy (ensimmäisen ja toisen hypyn keskiarvo) 12,7 pistettä, nojapuut 12,7 pistettä, puomi 12,0 pistettä tai permanto 12,0 pistettä saaneet voimistelijat

 

Tyttöjen B-maajoukkueeseen (13-15-vuotiaat) valitaan 

-               Kansallisissa näyttökilpailussa tai SM-/Joukkue-SM-kilpailuissa 42 pisteen tuloksen neliottelussa saaneet voimistelijat

 

Valmennuksen johtoryhmä (JORY) käsittelee erityistapaukset, kuten loukkaantumiset ja varavoimistelijat aina tapauskohtaisesti.

 

-              Valmennusryhmätestistö 30.9.2019

-              Valmennusryhmien fyysiset testit 5.6.2020

-              Valmennusryhmien fyysiset testit på svenska täältä (lisätietoja karolina@idrott.fi)

 

Maajoukkueen esivalmennusryhmä Bemarit (13v ja vanhemmat)

 

Bemariryhmään valitaan Timanttimerkin suorittaneita vähintään 13-vuotiaita maajoukkuelinjan tai kilpalinjan F-G-luokan voimistelijoita testileirillä pidettävien liike-, voima- ja liikkuvuustestien perusteella. 

 

Edellisellä kaudella liiton valmennusryhmään kuulunut voimistelija voidaan erityistapauksissa, kuten sairaus- tai loukkaantumistilanteessa, valita ryhmään valmennuksen johtoryhmän valvoman erillisen testitilaisuuden perusteella tai suoraan ilman testiä. Uusien ryhmään pyrkivien voimistelijoiden pitää aina osallistua testileirille. 

 

-              Valmennusryhmätestistö 30.9.2019

-              Valmennusryhmien fyysiset testit 5.6.2020

-              Valmennusryhmien fyysiset testit på svenska täältä (lisätietoja karolina@idrott.fi)

-              Bemareiden 2021 testileirin liiketestit 24.4.2021

 

Maajoukkueen esivalmennusryhmä Minorit ja Tulokkaiden maajoukkue (10-12v)

 

Minoriryhmään valitaan Timanttimerkin suorittaneita 10-12-vuotiaita kilpalinjan D luokasta vähintään kategoria 5 saaneita voimistelijoita testileirillä pidettävien liike-, voima- ja liikkuvuustestien perusteella. 

 

Tulokkaiden maajoukkueeseen valitaan enintään 16 10-12 -vuotiasta voimistelijaa. Ryhmään valitaan ensisijaisesti MJL 3. luokan voimistelijoita (nousupisteet sekä MJL 1. luokan neliottelusta, vähintään 32 pistettä, että MJL 2. luokasta). Ryhmää täydennetään tarvittaessa Minoritestileirin tulosten mukaan. Kilpailuoikeus MJL 3. luokassa tulee saavuttaa ennen testileiriä. Tulokkaiden maajoukkueeseen valitaan vähintään 6 vanhimman ikäluokan (12-vuotiaat) voimistelijaa, joilla osallistumisoikeus Tulokkaiden maajoukkueen kv.kilpailuun.

 

Edellisellä kaudella liiton valmennusryhmään kuulunut voimistelija voidaan erityistapauksissa, kuten sairaus- tai loukkaantumistilanteessa, valita ryhmään valmennuksen johtoryhmän valvoman erillisen testitilaisuuden perusteella tai suoraan ilman testiä. Uusien ryhmään pyrkivien voimistelijoiden pitää aina osallistua testileirille. 

 

-              Valmennusryhmätestistö 30.9.2019

-              Valmennusryhmien fyysiset testit 5.6.2020

-              Valmennusryhmien fyysiset testit på svenska täältä (lisätietoja karolina@idrott.fi) 

-              Minorien 2021 testileirin liiketestit 24.4.2021

 

Alueelliset valmennusryhmät Alueminorit (8-12v)

 

Seurat esittävät SYKSY 2021 - KESÄ 2022 Alueminorileireille voimistelijoita (8-12v) seuraavasti

-              2009 syntyneet vähintään D luokassa (kat. 5) kilpailevat voimistelijat

-              2010 syntyneet vähintään C luokassa (kat. 6) / D luokassa (kat. 4) kilpailevat voimistelijat

-              2011 syntyneet vähintään C luokassa (kat. 6) / D luokassa (kat. 3) kilpailevat voimistelijat

-              2012 syntyneet vähintään B luokassa (kat. 6) / C luokassa (kat. 4) kilpailevat voimistelijat

-              2013 syntyneet vähintään B luokassa (kat. 6) / C luokassa (kat. 3) kilpailevat voimistelijat

 

Valinnat leirille tapahtuvat vaiheittain, kunnes leiri täyttyy:

1.       Voimistelija täyttää edellä olevat kriteerit (8 per seura)

2.       Voimistelija täyttää edellä olevat kriteerit (jonossa olevat voimistelijat > 8 per seura)

3.       Muut jonossa olevat voimistelijat

 

-              NTV Alueminorien fyysiset testit 5.6.2020

 

Huippuvoimistelijan urapolku

Naisten telinevoimistelun urapolku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi parhaimmillaan rakentaa. Polku kertoo konkreettisesti, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja harjoittelun painopisteitä kuuluu eri ikävaiheiden valmennukseen sekä miten toimintaympäristö voi tukea urheilijan kasvua. Lue lisää täältä.

 

Minorit leireilemässä. Kuva: Milla Vahtila