Naisten telinevoimistelun lajiasiantuntijaryhmä 2018-2020


Ryhmän kokoonpano: 4 luottamushenkilöä, lajipäällikkö ja tarvittaessa valmennuksen asiantuntija

Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa vuodessa

Toimiaika: 3 vuotta

Ryhmän nimittäjä: Hallitus nimeää seurakokouksen esityksestä

Esittelijä/sihteeri: Lajipäällikkö Satu Murtonen

Lajiasiantuntijaryhmät ovat velvollisia kutsumaan liiton hallituksessa lajimandaatilla istuvan henkilön, Lisbet Heino, Turun Urheiluliitto ry., kokouksiinsa. Äänioikeus on hallituksen nimeämillä edustajilla ja lajipäälliköllä.

Lajiasiantuntijaryhmän sisäinen työnjako ja jäsenten vastuualueet muodostuvat suoraan jäsenten ehdokkaaksi asettumisesta ja valinnasta tietylle vastuualueille

- ilmiö: puheenjohtaja (viestintä ja markkinointi) Jonna Salonen, Kotkan Telinevoimistelijat ry

- osaaminen: koulutustoiminta, lajin kehittäminen Pirkko Haapala, Voimisteluseura Keski-Uusimaa ry, Tuusula

- osaaminen: kilpailu- ja tuomaritoiminta Marja Räisänen, Vaasan Telinetaiturit ry

- olosuhde: seura- ja harrastetoiminta Marikki Pennanen, Voimisteluseura Kieppi ry, Helsinki

- valmennustoiminta (henkilö, joka on mukana liittojohtoisessa valmennusjärjestelmässä palkattuna/palkkatuettuna valmentajana, hallitus nimeää/valitsee, ei haettava paikka) Tiina Vilenius

- Lajit, joissa on valmennustoiminnan vastuuhenkilö, toimii myös valmennuksen johtoryhmä, jonka tehtävä on huippuvoimistelu ja sen valmennusjärjestelmän kehittäminen. Valmennustoiminnan vastuuhenkilön tehtävänä on tuoda valmennuksen johtoryhmän asiat lajiasiantuntijaryhmälle tiedoksi.

NTV valmennuksen johtoryhmä: 

  • Tiina Vilenius, LAR valmennusvastaava ja NTV valmennuskoordinaattori
  • Lyova Harutyunyan, vastuuvalmentaja, A-maajoukkue
  • Tigran Melkonyan, vastuuvalmentaja, naisten A-maajoukkkue (2019-)
  • Siru Lehmuskallio, vastuuvalmentaja, B-maajoukkue ja Bemarit
  • Vilma Luoma-aho, vastuuvalmentaja, tyttöjen A-maajoukkue (2019-) ja Minorit
  • Jonna Salonen, LAR puheenjohtaja
  • Satu Murtonen, lajipäällikkö
  • Liisa Ahlqvist-Lehkosuo, voimistelutoimen johtaja

Lajiasiantuntijaryhmän tehtävänä on:

- lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja Voimisteluliiton tulevaisuuskuvan linjan mukaisesti toimiminen

- osaamisen kehittäminen

- lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen lisääminen

- voimistelun ilmiön kasvattaminen

- LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena

- valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa

- edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä

- kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa

- vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle vähintään kerran vuodessa

- lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun sekä huippuvoimistelun kehittäminen ja markkinointi

- tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen mukaan saamista

Ryhmän velvollisuudet:

- kurinpitomenettelyn käynnistäminen tarvittaessa

Ryhmän päätösesitykset:

- esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit

- esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut)

- esittää VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset

Ryhmän päätösvalta:

- päättää lajin kilpailusäännöt ja lajin kilpailujen järjestämisohjeet

- päättää lajin kotimaisista muista kilpailuista ja määrittää niiden merkityksen

- päättää muiden kuin aikuisten ja nuorten kansainvälisten arvokilpailujen valintajärjestelmät

- valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella

- valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat lajin MM- ja EM- kilpailuihin UEG, FIG ja IFAGG cup-kilpailuihin sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt

- mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa

- päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset)

- päättää tuomaritoiminnan toimintaohjesäännön

- valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi

- päättää seurasiirrot kesken lisenssikauden yli 18v urheilijoiden kohdalla

- päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa