Naisten telinevoimistelun kehittämisryhmä 2021-2023


Ryhmän kokoonpano: 5 luottamushenkilöä, lajipäällikkö ja valmennuksen vastuuhenkilö

Ryhmän kokoontuminen: 4-6 kertaa vuodessa, pääasiassa etäkokouksia

Toimiaika: 3 vuotta

Ryhmän nimittäjä: Hallitus nimeää seurakokouksen esityksestä

Esittelijä/sihteeri: Lajipäällikkö Satu Murtonen

LAR:rit ovat velvollisia kutsumaan liiton hallituksessa lajimandaatilla olevan henkilön Marja Räisänen Vaasan Telinetaiturit kokouksiinsa. Hänellä on LAR kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

LAR:rit ovat velvollisia kutsumaan liiton urheilijavaliokunnasta lajin urheilijajäsenen Annika Urvikko Tampereen Voimistelijat valintansa mukaan vähintään yhteen joko kehittämisryhmän tai valmennuksen johtoryhmän kokoukseen. Urheilijavaliokunnan edustajalla on silloin puhe-ja läsnäolo-oikeus.

Äänioikeus on hallituksen nimeämillä LAR edustajilla ja lajipäälliköllä.

Lajin kehittämisryhmän sisäinen työnjako ja jäsenten vastuualueet muodostuvat suoraan jäsenten ehdokkaaksi asettumisesta ja valinnasta tietylle vastuualueille

Puheenjohtaja, vastuullisuus: Jonna Salonen, Kotkan Telinevoimistelijat 

Kilpailutoiminta: Merja Mettänen, Vaasan Telinetaiturit 

Tuomaritoiminta: Lotte Seeck, Tampereen Voimistelijat

Osaamisen kehittäminen: Pirkko Haapala, Voimisteluseura Keski-Uusimaa, Tuusula

Lasten voimistelu: Anne Rouvinen, Voimisteluklubi Lohja

Valmennuksen vastuuhenkilö (henkilö, joka on mukana liittojohtoisessa valmennusjärjestelmässä palkattuna/palkkatuettuna valmentajana, hallitus nimeää/valitsee, ei haettava paikka) Tiina Vilenius. 


NTV valmennuksen johtoryhmä

Tehtävä on lajinsa huippuvoimistelun kehittäminen ja arviointi sekä lajin valmennusjärjestelmän eteenpäin vieminen. 

Valmennuksen vastuuhenkilön tehtävänä on tuoda valmennuksen johtoryhmän asiat lajikehittämisryhmälle tiedoksi.  

Johtoryhmään kuulu liiton nimeämä päävalmentaja tai vastuuvalmentaja, muut järjestelmään nimetyt valmentajat ja muu henkilöstö, liiton lajipäällikkö sekä mahdollisesti muita avain toimihenkilöitä ja valmentajia. Esittelijä nimetään operatiivisesti erikseen. Ryhmän kokoonpanon päättää lajipäällikkö edellä mainittujen linjausten mukaisesti.

 • Tiina Vilenius, LAR valmennuksen vastuuhenkilö ja NTV valmennuskoordinaattori
 • Pauliina Savola, A-maajoukkue (naiset)
 • Ryan Goen, A-maajoukkue (tytöt)
 • Jenni Lindroos, A-maajoukkue (tytöt)
 • Annukka Almenoksa, B-maajoukkue 
 • Merja Mettänen, Bemarit
 • Anna Santanen, Tulokkaiden maajoukkue ja Minorit
 • Iira Murtonen, Tulokkaiden maajoukkue ja Minorit
 • Annika Urvikko, urheilijavaliokunnan NTV jäsen
 • Jonna Salonen, LAR puheenjohtaja
 • Satu Murtonen, lajipäällikkö

Lajin kehittämisryhmän tehtävät

 • Lajin tulevaisuuden näkyjen visiointi ja strategian linjan mukaisesti toimiminen, lajin vetovoimaisuuden kehittäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Lajin olosuhteiden kehittäminen ja toimijoiden olosuhdeosaamisen lisääminen
 • Voimistelun näkyvyyden ja vaikuttavuuden kasvattaminen
 • LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
 • Valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten talousarvion puitteissa
 • Edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
 • Kehittää ja tukea sekä valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa ja huolehtia siitä, että Suomessa on riittävästi eri tasojen tuomareita
 • Vastata lajin seuraverkostosta, kutsua lajin seurat koolle tarpeen mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin vuosittain ja seurakokouksiin hallituksen mandaattipaikan edustajan valintaa ja lajin kehittämisryhmän valintaa varten vaalivuosina sekä luottamusryhmien vaihtuessa.
 • Lasten voimistelun ja lajin kilpa- ja harrastevoimistelun kehittäminen ja markkinointi
 • Tukea lajissa toimivien seurojen arkea sekä edistää uusien seurojen mukaan saamista
 • Huolehtia siitä, että vastuullisuusasiat on huomioitu lajin koulutuksissa ja seurata, miten vastuullisuus toteutuu valmennus- ja tuomarityön arjessa seuroissa, leireillä, kisoissa ja tapahtumissa
 • Huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippu-urheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa


Ryhmän päätösesitykset

 • Esittää VAR:lle aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
 • Esittää VAR:lle arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat: Olympia-, MM- ja EM-kilpailut)
 • Esittää tarvittaessa VAR:lle lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset


Ryhmän päätösvalta

 • Päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet
 • Päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
 • Päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt 
 • Valitsee maajoukkueen jäsenet VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella
 • Valitsee VAR:n hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot lajin arvokilpailuihin
 • Mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten lajien lajipäälliköt yhteistyössä
 • Päättää tuomareille asetettavat vaatimukset (pätevyysvaatimukset)
 • Päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
 • Valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön päätöksellä siirtää tarvittaessa VAR:n käsiteltäväksi
 • Päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa


Muut työryhmät

Tuomarityöryhmä
johon kuuluvat LAR:n FIG Brevet tuomarit, tuomarikoulutuksen vastuuhenkilöt, valmennusryhmien vastuutuomarit, FIG/EG WTC:n suomalainen jäsen, LAR:n  puheenjohtaja ja lajipäällikkö.

 • Lotte Seeck
 • Tiina Vilenius
 • Raila Kosonen
 • Lisbet Heino
 • Karolina Stenfors
 • Ida Laisi
 • Otto Lindqvist
 • Marja Räisänen
 • Jonna Salonen
 • Satu Murtonen


Alueminorityöryhmä 
johon kuuluu valmennusryhmien vastuuvalmentajat, LAR:n valmennuksen vastuuhenkilö, puheenjohtaja ja lajipäällikkö

Minorit / Bemarit ja B-maajoukkue / A-maajoukkue valmennusryhmien työryhmät
johon kuuluvat  ko. valmennusryhmän vastuuvalmentajat ja kouluttajat, LAR:n valmennuksen vastuuhenkilö, puheenjohtaja ja lajipäällikkö.