Tuomarointi

Akrobatiavoimistelun kilpailuohjelmia arvostelevat vaikeus-, suoritus- ja taiteellisuustuomarit. Tuomaripaneelia johtaa ylituomari. Ohjelman vaikeuspisteet (D-pisteet) koostuvat nostojen, heittojen ja yksilöliikkeiden vaikeusarvoista. Suorituspisteet (E-pisteet) muodostuvat sen perusteella, kuinka puhtaasti vaikeusliikkeet suoritetaan. Ohjelman taiteellisuuspisteisiin (A-pisteet) taas vaikuttavat kokoonpanon keskinäinen kumppanuus, koreografian omaperäisyys, ilmaisu, voimistelun puhtaus ja musiikin käyttö.

Ylituomarin vähennykset otetaan pois loppupisteistä. Näitä ovat mm. pukuvirheet, rajan ylitykset ja liian suuri pituusero.

Suorituspisteiden maksimipistemäärä on 20 ja taiteellisuuspisteiden 10. Vaikeuspisteiden maksimi riippuu sarjasta.

Korkeimmat yhteispisteet saanut kokoonpano voittaa kilpailun.

Tuomarikoulutus

    Tuomarikoulutus taso 1: pätevyys tuomaroida 1-luokkaa ja akropuita

    Tuomarikoulutus taso 2: pätevyys tuomaroida 2-luokkaa

    Tuomarikoulutus taso 3: pätevyys tuomaroida luokkia 3, 4 ja AG0

    Tuomarikoulutus taso 4: pätevyys tuomaroida luokkia AG1, AG2, AG3, seniorit