Hyppää sisältöön

Tuomarointi

Akrobatiavoimistelussa on kolme tuomaripaneelia: 

Vaikeustuomaristo (Difficulty, D-pisteet) arvioi ohjelman nosto-, heitto- ja yksilöelementit.

Suoritustuomaristo (Execution, E-pisteet) arvioi suorituksen onnistumista ja puhtautta.

Taiteellisuustuomaristo (Artistry, A-pisteet) arvioi koreografian omaperäisyyttä ja monipuolisuutta, ilmaisua, kokoonpanon keskinäistä yhteyttä sekä musiikin käyttöä.

Tuomarit rivissä

Tuomaristo

Akrobatiavoimistelun täysi tuomaristo koostuu 11 tuomarista:

1 ylituomari
2 vaikeustuomaria
4 taiteellisuustuomaria
4 suoritustuomaria

Vähimmäismäärä tuomareita on:

1 ylituomari
1 vaikeustuomari
3 taiteellisuustuomaria
3 suoritustuomaria

Luokassa 1 ja akropuissa tuomaristo koostuu vain yhdestä ylituomarista, yhdestä vaikeustuomarista (tarvittaessa sama henkilö) ja kolmesta suoritustuomarista.

Ylituomari tarkistaa kaikkien muiden antamat pisteet ja huolehtii, että tuomariston linja säilyy samana läpi kilpailun. Ylituomari ei itse anna pisteitä. Ylituomarin vastuulla on tarvittaessa tehdä ylituomarivähennykset esimerkiksi sääntöjen vastaisesta kilpailuasusta tai kilpailumusiikin sopimattomista sanoituksista. Nämä merkitään pisteisiin erikseen vähennyksinä (P = penalty). Ylituomarilla saattaa olla myös tuplarooleja, jolloin hän toimii myös taiteellisuus-, suoritus- tai vaikeustuomarina, mikäli paneeliin ei saada riittävästi oikean tason tuomareita.

Vaikeustuomareilla on käytössään kisakortti eli lista liikkeistä, jotka voimistelijoiden on tarkoitus ohjelmassa suorittaa. Jokaisella liikkeellä on oma vaikeusarvonsa ja tämän vaikeusarvon saa, mikäli suorittaa liikkeen hyväksyttävästi. Hyväksyttävän suorituksen ei tarvitse olla täydellisen puhdas ja onnistunut, mutta sen tulee täyttää tietyt vaatimukset. Toisinaan liike saattaa näyttää maallikon silmään onnistuneelta, vaikka se ei täytä sääntöihin kirjattuja vaatimuksia ja siksi hylätään.

Vaikeustuomarit myös kellottavat nosto- ja tasapainoelementit. Nostojen tulee pysyä 3 sekuntia ja yksilötasapainojen 2 sekuntia. Jokaisesta puuttuvasta sekunnista tulee 0,3 pisteen aikavirhe. Aikavirheet merkitään pisteissä vähennyksiin.

Suoritustuomaristo tekee suoritusvähennyksiä virheistä ja epäpuhtauksista. Näitä ei merkitä pisteissä erillisinä vähennyksinä vaan ne on huomioitu suorituspisteissä. Suoritustuomaristo arvioi myös kaatumiset ja kompuroinnin koreografiassa, ja vähentää niistä.

Suorituksen pistelasku alkaa täydestä kympistä ja jokaisesta pienestäkin virheestä ja epäpuhtaudesta pisteet putoavat hieman. Kaikkein suurin virhe on kaatuminen tai putoaminen, josta vähennetään kokonainen piste. Pieniä virheitä ovat esimerkiksi puutteelliset ojennukset. Hyvin pienistä virheistä vähennys on pisteen kymmenys. Keskikokoiset virheet sitten tästä väliltä.

Jokainen suoritustuomari antaa omat pisteensä. Tämän jälkeen alin ja ylin pistemäärä putoaa pois. Kahden keskimmäisen keskiarvo jää voimaan. Lopullisiin pisteisiin tämä keskiarvo vielä kerrotaan kahdella.

Taiteellisuustuomaristo arvioi koreografiaa viiden osa-alueen perusteella. Nämä ovat:

  1. Omaperäisyys ja mielenkiintoisuus
  2. Monipuolisuus, liikelaajuus, yhdenaikaisuus ja yhtenäisyys
  3. Ilmaisu ja tunnelman välittyminen
  4. Voimistelijoiden keskinäinen yhteys
  5. Musiikin käyttö

Pisteet

Vaikeuspisteet

Luokassa 6 vaikeuspisteet riippuvat ikäluokasta: jun 12-18 v. max. 0,8, sen 13-19 v. ja yli 15 v. ei maksimia.

Luokissa 4 ja 5 täydet vaikeuspisteet ovat 0,5.  

Luokissa 2 ja 3 täydet vaikeuspisteet ovat 9.

Luokassa 1 täydet vaikeuspisteet ovat 10.

Akropuiden luokissa 1-3 ei ole vaikeuspisteitä.

Akropuiden luokassa 4 vaikeuspisteillä ei ole maksimiarvoa. Käytännössä korkeimmat vaikeuspisteet ovat kolmen pisteen tuntumassa.

Akroshow’ssa vaikeuspisteiden maksimi on 10 pistettä.

Suorituspisteet

Kaikissa sarjoissa tuomareiden antamien suorituspisteiden maksimi on 10 pistettä. Luokissa 2-6 se kerrotaan kahdella eli tuloksissa suorituksen maksimipistemäärä on 20.

Taiteellisuuspisteet

Taiteellisuuspisteiden maksimi on 10 kaikissa niissä sarjoissa, joissa taiteellisuus arvostellaan.

Akroshow’ssa taiteellisuuden tilalta arvioidaan ohjelman elämyksellisyyttä.

Haku