Hyppää sisältöön
Home » Uutiset » Valmennuskulttuurikysely antaa mahdollisuuden saada laajempaa käsitystä voimistelun lajikulttuurista
19.11.2022

Valmennuskulttuurikysely antaa mahdollisuuden saada laajempaa käsitystä voimistelun lajikulttuurista

Voimisteluliitto tekee parhaillaan seurantatutkimusta vuonna 2018 tehtyyn valmennuskulttuurikyselyyn. Tässä uutisessa on nostoja sekä kyselystä että liiton ja seurojen tekemästä vastuullisuustyöstä. 

Kyselylinkki on lähtenyt kaikille yli 12-vuotiaille A- ja B-lisenssiurheilijoille sekä heidän vanhemmilleen. Lisäksi erillinen kysely on laitettu kaikille valmentajalisenssin ostaneille valmentajille. Valmentajakyselyn linkki löytyy myös liiton nettisivuilta, joten siihen pääsevät vastaamaan myös ne valmentajat, joilla ei ole valmentajalisenssiä. Lue lisää >>

Olemme saaneet muutamia kysymyksiä liittyen kyselyyn:

 • Miksi kyselyä ei tehdä alle 12-vuotiaille?

Kysely on seurantakysely vuoden 2018 kyselylle ja vertailtavuuden vuoksi kyselyn kohderyhmä on pidetty samana. Lapsille tehtäviin kyselyihin liittyy myös sellaisia eettisiä näkökulmia, joiden vuoksi tämä kysely on rajattu yli 12-vuotiasiin.

 • Kyselyssä kysytään valmentajilta paljon taustatietoja. Pystyykö liitto niiden perusteella tunnistamaan yksittäisen vastaajan?

Kyselyn tulokset käsittelee ulkopuolinen tutkimuslaitos (TTL), eikä liitto saa nähtäväkseen yksittäisiä vastauksia. Saamme tulokset koosteena ja niitä käsitellään massana, ei yksittäisten henkilöiden vastauksina. Taustatietoja kysytään, jotta pystymme arvioimaan, miten hyvin vastaajat edustavat Voimisteluliiton koko valmentajakuntaa.

Kannustattehan urheilijoita, heidän vanhempiaan ja seuranne valmentajia vastaamaan kyselyyn, jotta saamme mahdollisimman kattavasti tietoa valmennuskulttuurin nykytilasta.

Liitto tekee laajamittaista vastuullisuustyötä

Voimisteluliitto on tehnyt laajamittaista vastuullisuustyötä vuodesta 2018 alkaen. Vastuullisuustyön tavoitteena on luoda voimistelumaailmaa, jossa jokainen toimija, urheilija ja liikkuja voi hyvin ja kokee olevansa arvokas osa yhteisöä omana itsenään. Toiminnassa arvostetaan sekä mukana olevia ihmisiä että ympäristöä ja noudatetaan hyvän hallinnon käytäntöjä.

Voimisteluliiton vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö sekä antidoping. Turvallisen toimintaympäristön osalta keskeistä on ennaltaehkäisevä työ sekä keinot ja prosessit epäkohtiin puuttumiseksi.

Nostoja tehdyistä vastuullisuustoimenpiteistä

 • Kaikkeen voimisteluliiton ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen sisältyy vastuullisuusosiot (pääpaino turvallisessa toimintaympäristössä ja valmentajan vastuussa); näillä tavoitetaan vuosittain n. 3000-4000 valmentajaa ja ohjaajaa
 • Voimisteluliiton erillisiin vastuullisuuskoulutuksiin ja työpajoihin on vuosina 2020-2022 osallistunut lähes 600 henkilöä. Koulutuksia on suunnattu eri kohderyhmille kuten maajoukkue- ja leirivalmentajille, kouluttajille, luottamushenkilöille ja seuratoimijoille. Koulutuksia on pidetty myös englanninkielisenä ja tulkattuna venäjäksi.
 • Leiritoimintaan sisältyy vastuullisuusosioita sekä urheilijoille että valmentajille (mm. SOPU-malli, Et ole yksin verkkokoulutukset)
 • Tuomareille on luotu oma verkkokoulutus Vastuullisesti tuomarina, joka kuuluu pakollisena kaikkien tuomareiden koulutuspolkuun
 • Terve voimistelija -toiminta, jonka kautta kehitetään mm. valmennuksen asiantuntijaverkostojen (mm. fysioterapeutit, ravitsemusasiantuntijat) toimintaa
 • Voimisteluliitto on luonut laajan materiaali- ja työkalupankin vastuullisuusasioihin. Kaikki materiaali löytyy avoimesti verkosta (Voimisteluklubi ja liiton nettisivujen materiaalipankki ). Nostoja materiaalista:
 • Voimisteluliitto on laatinut laadukkaan lasten voimistelun periaatteet, joita on jalkautettu mm. Reima lasten kiertueella
 • Voimisteluliitto tekee laajaa yhteistyötä vastuullisuusasioissa eri toimijoiden kanssa ja on ollut mm. mukana perustamassa Et ole yksin -palvelua
 • Seuroille on luotu omat vastuullisuusaskeleet  ja tavoitteena on, että vuoden 2024 lopussa jokaisella seuralla on oma vastuullisuusohjelma
 • Meidän voimistelu -hanke lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille valmennuskulttuurin kehittämiseksi

Kaikki saadut ilmoitukset epäasiallisesta käytöksestä käsitellään

Voimisteluliitto käsittelee kaikki liittoon tulevat epäasiallisen käytöksen yhteydenotot. Tapaukset käsitellään oheisessa kuvassa esitellyn prosessin mukaisesti.

Lisää käsittelyprosessista voit lukea nettisivuilta >>

Seurat ovat merkittävässä roolissa vastuullisuustyössä

Voimistelu- ja liikuntatoiminta tapahtuu pääosin seuroissa. Liiton ja seuran vastuullisuustoimenpiteet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joilla rakennetaan turvallista ja vastuullista voimistelua.

Seura voi tarkastella omaa tilannettaan vastuullisuuden osalta mm. seuraavista näkökulmista:

 • Millaisilla toimenpiteillä seurassa ennaltaehkäistään epäasiallisen käytöksen tilanteita?

Esimerkiksi tietoisuuden lisääminen, turvataitojen opettaminen, positiivisen ilmapiirin ja vuorovaikutuksen rakentaminen ja rikosrekisteriotteiden tarkistaminen ovat kaikki epäasiallista käytöstä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

 • Onko seuralla olemassa yhteyshenkilö ja prosessi epäasiallisen käytöksen tilanteiden käsittelyyn? Onko yhteyshenkilön tiedot ja seuran toimintamalli löydettävissä nettisivuilta?

Mikäli prosessia ei vielä ole löytyy tähän malleja Et ole yksin -sivustolta  ja Turvallisesti voimistelussa -materiaalista. 

 • Löytyykö nettisivuilta linkki Et ole yksin -palveluun? 
 • Onko seuran ohjaajilla, valmentajilla ja tuomareilla riittävä osaaminen myös vastuullisuuden näkökulmasta?

Liiton koulutuksista saa hyvän pohjan, jota kannattaa täydentää erillisillä, maksuttomilla vastuullisuuskoulutuksilla:

Liitosta saa apua ja neuvontaa kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Järjestämme vastuullisuuskoulutuksia ja moniin seurajohdon tilaisuuksiin on sisällytetty vastuullisuusosioita. Koulutukset löydät nettisivujen koulutushaun kautta. Konsultoimme ja neuvomme seuroja myös henkilökohtaisesti esimerkiksi ongelmallisten tilanteiden ratkaisuissa. Konsultointia tekee asiasta riippuen useampi toimihenkilö, epäasiallisen käytöksen tilanteissa yhteyshenkilönä toimii kehitysjohtaja Heli Pekkala (heli.pekkala@voimistelu.fi, puhelin 0400 303077).

 

Haku