Hyppää sisältöön

Huippu-urheilun seuraverkosto ja Tähtiseurat

Voimisteluliitossa toimii huippu-urheilun seuraverkosto, johon on hakemusten perusteella valittu 11 seuraa. Verkoston toimintakausi on 2 vuotta (alk. 2021 syksyllä).

Verkoston tavoitteena on seurojen toiminnan ja osaamisen kehittäminen, hyvien toimintamallien jakaminen yli seura- ja lajirajojen sekä voimistelun huippu-urheilun yhteisen suunnan työstäminen. Huippu-urheilun seuraverkoston toiminta tapahtuu pääosin noin 4krt/vuodessa toteutettavien verkostotilaisuuksien kautta. 

Valinnat verkostoon on tehty Voimisteluliiton nettisivuilla julkaistujen kriteerien perusteella liiton huippu-urheilun, voimistelu- ja seuratoiminnan asiantuntijoista koostuvassa toimihenkilöryhmässä.

Huippu-urheilun seuraverkoston seurat voivat hakea huippu-urheilun Tähtiseuraksi, mikäli ne täyttävät lajikohtaiset kriteerit kansainvälisen kilpailutoiminnan tulosten osalta. Huippu-urheilun Tähtiseuraksi voi päästä kun on läpäissyt Olympiakomitean ja Voimistelun auditoinnin ja täyttänyt vaaditut kriteerit. Voimisteluliitto kutsuu auditointivaiheeseen seurat seuraverkoston hakemusten perusteella.

Huippu-urheilun Tähtiseura

Voimisteluliitto on työstänyt huippu-urheilun laatukriteereitä yhteistyössä Olympiakomitean kanssa vuoden 2021 aikana. Tähtiseura-auditointiin liitto kutsuu seurat, jotka huippu-urheilun seuraverkoston kriteerien lisäksi täyttänyt kriteerit kansainvälisen menestyksen osalta yleisesti sekä tarkennetusti lajikohtaisesti. Tämän jälkeen seura voi aloittaa itsearvioinnin Tähtiseura-verkkopalvelussa ja valmistautua auditointiin.

Hyväksytysti auditoidut huippu-urheilun Tähtiseurat voivat käyttää huippu-urheilun laatutunnusta sekä ovat oikeutettuja Voimisteluliiton määrittelemiin etuihin/tukiin. Auditointivaiheeseen seurat kutsutaan mukaan lajeittain.

Huippu-urheilun Tähtiseura-statuksen saanut seura on oikeutettu saamaan Voimisteluliiton etuja mm.
* seuran kehittämisprosessi asiantuntijoiden tukemana
* huippu-urheilun seuraverkoston toiminnan sisältäen koulutuksellisia sisältöjä (esim. opintomatkat, seuravierailut, ulkopuolisten asiantuntijoiden koulutukset)
* koulutuslisenssi
* vuosittain kilpailujen järjestämisoikeuksia Tähtimerkki-lajissa erikseen neuvoteltuna (haku normaalin hakuprosessin mukaisesti)
* seurakohtaiset rahalliset tuet laadukkaan huippuvalmennuksen varmistamiseksi (erikseen neuvoteltavat, painopistelajit huomioiden)

Voimistelun huippu-urheilun seuraverkoston kriteerit ja huippu-urheilun Tähtiseurojen peruskriteerit

Huippu-urheilun seuraverkoston yhteyshenkilö Tiina Koljander. Katso yhteystiedot tästä. 

Haku