Hyppää sisältöön
Home » Ohjaajille ja valmentajille » Tietoa ohjaamisesta ja valmentamisesta » Ohjaajana ja valmentajana kehittyminen

Ohjaajana ja valmentajana kehittyminen

Ohjaajana ja valmentajana ei ole koskaan täysin valmis, vaan kehittyminen on mahdollista kaikissa ohjaajan ja valmentajan polun vaihessa. Jatkuva oman osaamisen kehittäminen onkin osa ohjaajana ja valmentajana toimimista.

Kehittymisessä tärkeintä on oma halu ja into. Toinen lähtökohta kehittymiseen on oman toiminnan arviointi. Arviointia on tärkeää tehdä itse joko jollakin työkalulla tai vapaasti esim. ajatuksiaan ylös kirjaten, mutta myös ulkopuolista apua arviointiin on hyvä aina ajoittain käyttää. Arvioimaan voi tällöin pyytää esim. ohjaaja- tai valmentajakaverin, seuran edustajan tai vaikkapa ulkopuolisen mentorin.

Valtaosa kehittymisestä tapahtuu normaalissa ohjaajan ja valmentajan työssä toiminnassa oppimisen kautta. Tämä oppiminen jää kuitenkin helposti tunnistamatta ilman reflektoivaa otetta omaan toimintaan. Reflektointia kannattaakin tehdä säännöllisesti, vaikka joka harjoituksen jälkeen tai esim. viikottain.

Omaa kehittymistä voi edistää myös monin muin keinoin. Keskustelu kollegoiden kanssa, yhteinen sparraaminen, muiden toiminnan seuraaminen, itsenäinen opiskelu ja verkostoituminen ovat toimenpiteitä, joita on helppoa kytkeä omaan arkeen.

Ohjaajille ja valmentajille on myös tarjolla erilaisia organisoituja keinoja oman kehittymisen tukemiseen. Koulutukset, tutor- ja mentortoiminta, leiritoiminta ja erilaisten työkalujen hyödyntäminen ovat erinomaisia keinoja oman kehittymisen vauhdittamiseen.

Lisätietoja osaamisen kehittämisestä löydät omasta osiostaan.

Nainen avustaa akrobatiaa

 

Haku