Hyppää sisältöön

Trampoliinivoimistelun tuomarointi

Trampoliinivoimistelun tuomaristo koostuu ylituomarista, neljästä arvostelutuomarista, vaikeusastetuomarista ja aluetuomarista. Yksilötrampoliinissa on lisäksi lentoaikaa mittaava tekninen avustaja. Synkrokilpailua tuomaroivat ylituomari, neljä arvostelutuomaria, kaksi aluetuomaria ja vaikeusastetuomaria, ylituomarin avustaja ja synkrotuomari. Jokaisella tuomarillaan on oma roolinsa, johon he arvioinnissa keskittyvät

  • Arvostelutuomari arvioi liikkeiden suoritustapaa, korkeuden säilymistä ja voimistelijan pysymistä trampoliinin keskialueella.
  • Vaikeusastetuomari antaa pisteitä valituista hypyistä vartalon asennon, volttien ja kierteiden mukaan.
  • HD-tuomari (horizontal displacement) arvioi voimistelijan liikkumista verkolla erikseen ja antaa pisteet siitä.
  • Lentoaika (ToF) mitataan, sen tekee tekninen avustaja, joka valvoo lentoaikakonetta. Lentoaikakoneen tekemien mittausten avulla pisteytetään voimistelijoiden ilmassa viettämää aikaa.
  • Synkrotrampoliinissa synkrotuomari arvioi voimistelijoiden samanaikaisuutta trampoliiniverkolle laskeutumisessa. Useissa kilpailuissa synkronisuutta arvioi tuomarin sijasta tietokone.

Nykyinen pistelaskujärjestelmä

  Yksilökilpailut Synkrokilpailut
Arvostelupisteet x2 (max. 20,00) x1 (max 10,00)
HD-pisteet x1 (max 10,00) x 1 (max 10,00)
toF-pisteet x1 (ei max)
Vaikeuspisteet x1 (ei max) x1 (ei max)
Synkropisteet x2 (max 20,00)
  lentoaika ja arvostelupisteet painottuvat loppupisteissä synkronisaatiopisteet painottuvat loppupisteissä

 

Haku