Hyppää sisältöön

Tuomarointi

TeamGymissä tuomaripaneeleja on kaksi. 

CD-tuomaristo (Composition and Difficulty) arvioi suoritusten sommittelua ja vaikeutta.

E-tuomaristo (Execution) arvioi suoritustekniikkaa, yhdenaikaisuutta ja tekee virhevähennyksiä.

TeamGym tuomarit

Vapaaohjelmassa

C-pisteet (sommittelu) koskevat ohjelman koreografiaa mm. liikkeiden soveltumista musiikkiin, siirtymistä kuviosta toiseen, alueen käyttöä ja joukkueena voimistelemista.

D-pisteet (vaikeus) määräytyvät joukkueen suorittamien liikkeiden vaikeusarvon mukaan. Joukkue saa pisteitä silloin kun se onnistuu suorittamaan vaikeusosia hyväksytysti.

E-pisteet (suoritus) kertovat suorituksen siisteydestä. Tuomarit tarkkailevat mm. suorituksen yhdenaikaisuutta, taiteellisuutta ja hyvää tekniikkaa.

D-, E- ja C-pisteet yhteenlaskettuna muodostavat joukkueen vapaaohjelman loppupisteet.

Volttiradalla ja trampetilla

C-pisteet (sommittelu) koskevat telinekohtaisia vaatimuksia ja liikkeiden esittämistä oikealla kierroksella ja oikeassa järjestyksessä. Liikesarjojen tulisi vaikeutua kierrosten sisällä ja liikevalintojen olla monipuolisia.

D-pisteet (vaikeus) määräytyvät joukkueen suorittamien liikkeiden vaikeusarvon mukaan. Hyväksytysti suoritetut liikkeet kerryttävät joukkueen vaikeuspisteitä.

E-pisteet (suoritus) kertovat suorituksen siisteydestä. Suorituksista arvioidaan liiketekniikkaa, tyyliä, vartalon asentoja, hyppyjen alastuloja ja tasapainoisuutta sekä virran tasaisuutta. Suorituksen tulee antaa vaikutelma keskeytymättömästä kokonaisuudesta.

D-, E- ja C-pisteet yhteenlaskettuna muodostavat joukkueen kunkin telineen loppupisteet.

Haku