Hyppää sisältöön
Etusivu Kilpailutoiminta Voimistelun kilpalajit Rytminen voimistelu Rytmisen voimistelun merkkijärjestelmä

Merkkijärjestelmä

Merkkijärjestelmä on kilpailutyyppien rinnalle luotu kaikille voimistelulajeille yhteinen järjestelmä, jossa jokaisella lajilla on omat liikkeet ja tarkemmat ohjeet. Merkkijärjestelmän tavoitteena on lisätä laatua voimistelussa ja auttaa sekä valmentajia että voimistelijoita muun muassa keskittymään harjoittelemaan oikeita asioita oikeassa vaiheessa. Merkkisuoritusten avulla voidaan kannustaa ja motivoida sekä ohjata löytämään oikea omaa tasoa ja tavoitteita vastaava linja rytmisen voimistelun monipuolisessa kilpailujärjestelmässä. Merkkien liikkeitä on tarkoitus ottaa huomioon valmennuksen suunnittelussa ja sisällyttää harjoitusohjelmaan. Harjoittelu tapahtuu normaalin harjoittelun tavoin valmentajan kanssa. Pronssi-, hopea- ja kultamerkkiä suoritetaan seuroissa. Timanttimerkkitestit taas ovat Voimisteluliiton alaisia. Voimistelija palkitaan kyseisen tason merkillä, kun hän on suorittanut kussakin merkissä vaaditun määrän liikkeitä joko seuran järjestämissä testitilaisuuksissa tai Voimisteluliiton Timanttimerkkitesteissä. Kaikkia merkkiliikkeitä voi harjoitella ja suorittaa jo hyvissä ajoin ennen tiettyä luokkaa tai sarjaa, eli käytännössä merkkiliikkeitä voi suorittaa myös nuorempana tai alemmissa luokissa kuin vaatimus on.

 

Merkkien suorittaminen

Rytmisen voimistelun merkkijärjestelmän pilotointi aloitettiin vuonna 2019. Vuoden 2021 alusta alkaen merkkijärjestelmä on ollut osa rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää, ja merkkisuoritukset on tullut ja tulee jatkossa huomioida osana kilpailujärjestelmää. Tämä koskee yksilöitä sekä luokkakilpailuissa että ikäkausikilpailuissa. Tietyt merkkisuoritukset tulee olla suoritettuna aina kauden (kevät/syksy) alkaessa ennen kilpailuun ilmoittautumista, Kilpailu- ja merkkijärjestelmän kuvan mukaisesti.

Materiaalit:

Merkkijärjestelmän suoritusohjeet, testilomakkeet, kunniakirjapohjat ja videomateriaalit löytyvät täältä. (salasana: rv2018)

Pronssi, hopea ja kulta

Pronssimerkki, hopeamerkki ja kultamerkki suoritetaan seuroissa.

 • Pronssi- ja hopeamerkki tulee olla suoritettuna ennen 1. luokkaan osallistumista.
 • Kultamerkki tulee olla suoritettuna ennen 3. luokkaan osallistumista ja ennen ikäkausikilpailun 8-, 9- ja 10– vuotiaiden sarjaan osallistumista.

Suoritukset ilmoitetaan jatkossa Kisanetissä ilmoittautumisen yhteydessä.

Timanttimerkki

Timanttimerkki suoritetaan Voimisteluliiton alaisissa Timanttimerkkitesteissä. 

Seurat voivat hakea Timanttitestejä järjestettäväksi tämän linkin kautta. Seura järjestää testille salin ja vastuuhenkilön (joka organisoi testijärjestelyt). Testaajat testipaikalle ja heidän palkkiot hoidetaan Voimisteluliiton kautta.

Kevään sovitut testit:

Timanttitesti 13.2.2022

Timanttitesti 20.2.2022

Timanttitestien (live/zoom) osallistumismaksu on 20€ / voimistelija, poikkeuksena testitilaisuudet, joissa voi suorittaa vain 1-2 liikettä (voimistelijoille, joilla on vain 1-2 liikettä suorittamatta). Näiden testien hinta on 1-2 liikettä suorittavilta 10€ / voimistelija.

 • Timanttimerkki tulee olla suoritettuna ennen 5. luokkaan osallistumista ja ennen Ikäkausikilpailun 11-vuotiaiden sarjaan osallistumista.

Katso Timanttimerkin suorittaneet voimistelijat täältä.

Ikäkausikilpailut 2022

 • Vuonna 2010 syntyneiden tulee olla suorittanut Timanttimerkki kilpaillakseen 12-vuotiaiden sarjassa vuonna 2022.
 • Vuonna 2011 syntyneiden tulee olla suorittanut Timanttimerkki kilpaillakseen 11-vuotiaiden sarjassa vuonna 2022. Voimistelijalla tulee olla Timanttimerkki edelleen vuonna 2023, jotta hän voi kilpailla 12-vuotiaiden sarjassa. 
 • Vuonna 2008 tai aiemmin syntyneiden ei tarvitse suoritttaa Timanttimerkkiä kilpaillakseen Ikäkausikilpailuissa, mutta sitä suositellaan. 

Luokkakilpailut 2021 (samalla logiikalla myös 2022 kevät)

 • Jos voimistelija kilpailee syksyllä 2020 luokassa 4 ja nousee luokkakilpailun tulosten perusteella luokkaan 5, hänen tulee suorittaa Timanttimerkki ennen 5. luokan kilpailuun osallistumista keväällä 2021. Timanttimerkin liikkeiden harjoittelun ja suorittamisen voi aloittaa valmentajan harkinnan mukaan voimistelijakohtaisesti jo esimerkiksi luokassa 3. eli hyvissä ajoin ennen mahdollista luokkanousua. Vaihtoehtoja 5.luokan kilpailulle ovat Välinekilpailut, duo/trio – kilpailut ja joukkueessa kilpaileminen.
 • Merkkisuoritukset on hyvä hoitaa kuntoon viimeistään syksyn 2020 aikana Voimisteluliiton Timanttitesteissä.

Merkkejä ei tarvitse suorittaa takautuvasti, eli jos luokkanousu tai vaadittu ikä on ohitettu jo ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa (ennen 1.1.2020). Merkkisuorituksia kuitenkin suositellaan suoritettavaksi myös näissä tapauksissa. Suoritukset ohjaavat oikean kilpailumuodon valinnassa.

 • Esimerkki 1: Voimistelijoiden, jotka ovat nousseet luokkaan 5 jo ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa eli vuoden 2019 aikana tai aiemmin, ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä, mutta sitä suositellaan.
 • Esimerkki 2:  Voimistelija on jo noussut kilpailemaan syksyllä 2020 luokassa 6. Osallistuakseen 6. luokan kilpailuun hänen ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä. Sama koskee ylempiä luokkia, sillä 5.luokka on ohitettu jo ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa. 
 • Esimerkki 3: Yksilöiden ikäkausikilpailut. Voimistelija on syntynyt vuonna 2008. Hänen ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä kilpaillakseen 13-vuotiaiden sarjassa vuonna 2021, mutta sitä suositellaan. Myös välinekilpailun puolelle siirtyminen on mahdollista. Myöskään esimerkiksi vuonna 2006 syntyneiden ei tarvitse suorittaa Timanttimerkkiä, koska he ovat jo edenneet nuorten sarjaan ennen merkkijärjestelmän käyttöönottoa.

Voimisteluliitto suosittelee merkkisuorituksia myös joukkue-, duo/trioissa- ja välinekilpailuissa kilpaileville, mutta seurat valitsevat käytännöistä. Esimerkiksi joukkueen sisällä voi suorittaa eri tason merkkiliikkeitä ja välinekilpailuihin osallistuvien voimistelijoiden kanssa voi valita, mitä merkkiä milloinkin suoritetaan.

Katso myös kaikkien lajien yhteisen Stara-merkin materiaalit ja ota käyttöön halutessasi.

Haku