Hyppää sisältöön
Home » Kilpailutoiminta » Voimistelun kilpalajit » Rytminen voimistelu » Rytmisen voimistelun kehittämisryhmä LAR

Kehittämisryhmä LAR 2024-2026

Puheenjohtaja: Mira Koskinen

Osaamisen kehittäminen: Julia Romanyuk

Tuomaritoiminta: Saila Pitkänen

Lasten voimistelu: Nina Ahonen                                                                                                    Kilpailutoiminta: Susan Salmela                                                                                                  Valmennuksen vastuuhenkilö: Larisa Gryadunova 

Hallituksen jäsen: Alexandra Mavrakis

Esittelijä: Emma Tast, laijpäällikkö                                                                    

Tärkeitä linkkejä

 
 
 
 

Rytmisen voimistelun kehittämisryhmän tehtävät

Lajikehittämisryhmän tehtävät:
– kehittää lajia liiton strategian sekä lajin vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti
– huolehtii, että vastuullisuus ja lajikulttuurinmuutostyö on huomioitu lajissa ja, että ne toteutuvat kaikessa lajin toiminnassa
– lisää lajin vetovoimaisuutta ja kasvattaa harrastajien ja lisenssin ostavien määrää
– kehittää lajin koulutuksien ja osaamisen kokonaisuutta
– kehittää lajin lastenvoimistelua
– LAR jäsenet toimivat toimihenkilöiden asiantuntijatukena
– valitsee tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista ja hoitamista varten
– edistää liiton lajien keskinäistä yhteistyötä
– kehittää ja tukee sekä valvoo ja arvioi tuomaritoimintaa ja huolehtii, että Suomessa on
riittävästi eri tasojen tuomareita
– osallistaa lajin kaikki seurat mukaan toimintaan ja kutsuu lajin seurat koolle tarpeen
mukaan erilaisiin seurakohtaamisiin

Ryhmän päätösesitykset:
– esittää VARille aikuisten ja nuorten maajoukkueiden valintajärjestelmät ja kriteerit
– esittää VARille arvokilpailuvalintajärjestelmät (kansainvälisiä arvokilpailuja ovat olympia-, MM- ja EM-kilpailut sekä muut Olympiakomitean koordinoimat monilajikilpailut)
– esittää tarvittaessa VARille lajin tuomaritoiminnan valvonnan ja arvioinnin määräykset
– esittää halutessaan vuoden parasta valmentajaa VARille päätettäväksi

Ryhmän päätösvalta:
– päättää lajin kansallisista kilpailusäännöistä ja liiton yleisiä voimistelukilpailujen
järjestämisohjeita täydentävät lajin kilpailujen järjestämisohjeet
– päättää lajin kansallisesta kilpailujärjestelmästä ja määrittää niiden merkityksen
– päättää valintajärjestelmät ja valitsee voimistelijat, joukkueet, delegaatiot muihin kuin aikuisten ja nuorten arvokilpailuihin, joihin on maakiintiöt (esim. Cup-kilpailut, GPkilpailut)
– valitsee maajoukkueen jäsenet VARin hyväksymien kriteerien perusteella
– valitsee VARin hyväksymien kriteerien perusteella voimistelijat, joukkueet ja delegaatiot
lajin arvokilpailuihin (mikäli useammalle lajille on kansainvälisen järjestelmän mukaisesti tarjolla arvokilpailuun yksi yhteinen joukkueenjohtajan paikka, sen valitsee kyseisten
lajien lajipäälliköt yhteistyössä).
– päättää tuomareille asetettavat pätevyysvaatimukset
– päättää tuomaritoiminnan tuomariohjesäännön
– määrittää lajin kilpailujärjestelmässä olevien kilpailuiden tuomareiden valinnasta päättävät tahot
– valitsee tuomarit kansainvälisiin kilpailuihin, joihin on maakiintiöt sekä arvokilpailuihin. Näiden kilpailuiden osalta tuomarivalinnat voidaan lajipäällikön/lajivastaavan päätöksellä siirtää tarvittaessa VARin käsiteltäväksi
– päättää ulkomaan kansalaisten kilpailu- ja edustusoikeudet kansallisissa kilpailuissa
– huippu-urheilua koskevat päätösasiat on konsultoitava tai vähintäänkin vietävä huippuurheilusta vastaavan toimihenkilön tietoon ennen päätöksentekoa
– LARilla ei ole päätäntävaltaa lajin budjetista, talouteen vaikuttavissa päätöksissä on huomioitava liiton yhteiset linjaukset
– valitsee lajin vuoden parhaan voimistelijan/voimistelijat/joukkueen lajeissa, joissa
käydään kansainvälisiä arvokilpailuita

Haku