Hyppää sisältöön

Tuomarointi

Rytmisen voimistelun kilpailusuorituksesta arvioidaan kahta osa-aluetta. Vaikeus eli D-osa-alue (difficulty) koostuu vartalovaikeusosista ja tanssiaskelsarjoista sekä heitoista, joiden alla tehdään dynaamisia pyöriviä liikkeitä ja vaikeista välineteknisistä liikkeistä. Suoritus eli E-osa-alue (execution) käsittää ohjelman musiikin ja koreografian taiteellisuuden sekä suorituspuhtauden perusvoimistelussa, vaikeusosissa ja välineen käsittelyssä.

Tuomarijärjestelmä

Rytmisen voimistelun kansallinen tuomarijärjestelmä on kolmitasoinen. Kouluttautuminen aloitetaan tasolta III, joka on jaettu kahteen osaan.

Taso III

1) Starttikurssi 1, osa- alue DB (vartalon vaikeus)

Alimman tason koulutuksessa keskitytään vartalon vaikeuden osa-alueen (DB eli difficulty of body) arviointiin. Koulutus on yksipäiväinen ja lisäksi siihen kuuluvat teoriakoe ja käytännön koe, jotka suoritetaan online – tilaisuudessa noin viikon kuluttua koulutuksesta.

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet III – tason Startti 1 – tuomarit voivat arvostella yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien DB – osa-aluetta (vartalon vaikeusosat, riskit, aallot), luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa. Tuomarin tulee olla vähintään 15 – vuotias.

Suositus on, että III – tason, Startti 1 – tuomari arvostelee kolme (3) kilpailua ennen osallistumista seuraavan tason (III – taso, Startti 2) tuomarikurssille. Yhden kilpailun voi korvata mahdollisella Voimisteluliiton järjestämällä rytmisen voimistelun tuomariseminaarilla. 

Huom! Startti 1 – tason tuomari voi osallistua Starttikurssille 2 ennen suositeltujen kilpailujen keräämistä ja saada III – tason Startti 2 -tuomarikortin. 

2) Starttikurssi 2, osa-alueet E (suoritus) sekä joukkueiden ja duojen/triojen DB (vartalon vaikeus)

Koulutuksessa keskitytään suorituksen osa-alueen (E eli execution) arviointiin sekä joukkueiden ja duojen/triojen osa-alueeseen DB. Koulutukseen voivat osallistua III – tason Startti 1 – tuomarit.

Koulutus on 1,5 päiväinen ja lisäksi siihen kuuluvat teoriakoe ja käytännön koe. Mahdollisuuksien mukaan koe järjestetään online – tilaisuutena noin viikon päästä koulutuksesta.

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet III – tason Startti 2 –tuomarit voivat arvostella kaikkien kilpailusarjojen DB & TE – osa – aluetta luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa.

Tuomarin tulee olla vähintään 15 – vuotias.

Tuomari voi osallistua seuraavan tason (Taso II) tuomarikurssille arvosteltuaan yhteensä kuusi (6) kilpailua (myös III – tason Startti 1 – kortilla kerätyt kilpailut lasketaan tähän). Tuomarilla tulee olla arvioituna vähintään yksi kilpailu Startti 1 – tuomarina ja yksi kilpailu Startti 2 – tuomarina. Kaksi kilpailua voi korvata mahdollisilla Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun tuomariseminaareilla. 

Taso II

Tason II tuomarit voivat arvostella kaikkia osa-alueita kaikissa kansallisissa kilpailuissa, lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja. Tuomarin tulee olla vähintään 15-vuotias. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuluu kirjallinen teoriakoe ja käytännön koe.

Ennen I-tason kurssille osallistumista tuomarin tulee toimia tuomarina vähintään 8 kilpailussa ja suorittaa 2 ns. varjoarviointia. Vaadituiksi kilpailuiksi lasketaan kilpailut, joissa tuomari on toiminut II-tason kokeen suorittamisen jälkeen.

HUOM! Kilpailujen laskeminen: 1-päiväinen kilpailu = 1 kilpailu, 2-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi molempina päivinä, lasketaan kahdeksi kilpailuksi ja samoin 3-päiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi kaikkina päivinä lasketaan kolmeksi kilpailuksi

Taso I

Tason I tuomarit voivat arvostella kaikkia kansallisia kilpailuja mukaan lukien SM-kilpailut ja arvokilpailukarsinnat sekä niitä kansainvälisiä kilpailuja, joihin ei vaadita Brevet-tuomarikorttia. Lajin kehittämisryhmä (LAR) kutsuu tuomarit SM-kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuuluu sekä kirjallinen teoriakoe että käytännön koe. Tuomarin tulee olla vähintään 18-vuotias.

FIG:n kansainväliset tasot

Tason I tuomarit voivat edetä FIG:n kansainvälisille tuomarikursseille. FIG:n tuomarijärjestelmän tasot ovat Brevet IV-I. Kansainväliselle tuomarikurssille halukkaita tuomareita pyydetään ottamaan yhteyttä rytmisen voimistelun lajipäällikköön.

Lajiasiantuntijaryhmä nimeää brevet-tuomarit kansainvälisiin arvokilpailuihin ja PM – kilpailuun. WC/WCC-kilpailuihin lähetettävät tuomarit sovitaan lajipäällikön kanssa, maan etu huomioiden, korkeimmat brevet-tuomarit edellä. Muihin kansainvälisiin kilpailuihin lähetettävän tuomarin hankkiminen on seurojen vastuulla.

Tuomarikurssit ja koe

Tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan niin, että III-tason tuomarikursseja järjestetään 1-2 kertaa vuodessa, II-tason kurssi vuosittain ja I-tason kurssi 1-2 vuoden välein. Olympiadin vaihtuessa kursseja järjestetään tihennetysti. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10. Tuomareille järjestetään täydennyskoulutuksina seminaareja. Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan Voimisteluliiton nettisivuilla.


Jokaisen tuomarikurssin päätteeksi järjestetään koe. Kokeen voi uusia kerran. Uusintakoe on maksuton ja järjestetään noin kuukauden kuluttua kurssista aiemmin ilmoitettuna päivänä. Ulkomaalaiset tuomarit, jotka ovat viikoittaisessa työssä Suomessa, voivat alla olevan mukaan tulla suoraan tuomarikokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan lajipäällikölle. Tällaisia koetilaisuuksia järjestetään tuomarikurssien ja uusintakoetilaisuuksien yhteydessä. Mikäli tuomari saa uusintakokeestakin hylätyn, on seuraavaksi osallistuttava uudelleen kurssille.

Tuomarikurssien ja kokeiden kieli on suomi. Tuomarilla voi olla tulkki mukana kurssilla. Tulkin järjestämisestä ja kustannuksista vastaa ko. tuomari. Kirjallisessa kokeessa on jokaisella tuomarilla oltava henkilökohtainen tulkki.

Olympiadin vaihtuessa

Olympiadin vaihtuessa kaikkien tasojen tuomarit uusivat tuomarikorttinsa osallistumalla tuomarikurssille ja kokeeseen. Tuomari voi osallistua samalle tai yhtä tasoa korkeammalle kurssille kuin minkä on edellisen olympiadin aikana suorittanut, kuitenkin niin, että II-tason tuomareilla tulee olla vaadittu määrä kilpailuja arvioituna ennen osallistumista I-tason kurssille. III – tason koulutus tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu ennen II -tasolle osallistumista (Startti 1 ja Startti 2). Tuomari voi tauon jälkeen palata tuomaritoimintaan osallistumalla joko saman tason tuomarikoulutukseen (joka ennen taukoa on suoritettu) tai yhtä tasoa alempaan tuomarikoulutukseen. Brevet – kortti oikeuttaa arvostelemaan myös kotimaassa.

Ulkomaalaisten tuomarikorttien vastaavuus kansalliseen järjestelmään

– Tuomarin, joka on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja jolla on voimassa oleva muun maan kansallinen tuomarikortti, täytyy suorittaa ensin II-tason kirjallinen tuomarikoe hyväksytysti ennen kuin voi arvostella Suomessa. Tämän jälkeen tuomari voi edetä I-tason kurssille ja kokeeseen.

– Tuomari, joka muuttaa Suomeen säännölliseen viikoittaiseen työhön ja jolla on voimassa oleva Brevet – tuomarikortti, saa suoraan II – tason tuomarikortin Suomessa. Tuomarin tiedot tulee ilmoittaa lajipäällikölle, joka lisää tuomarin Suomen tuomarilistalle. SM – tason kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin tuomari voidaan kutsua lajiasiantuntijaryhmän (LAR) harkinnan mukaan huomioiden se, kuinka kauan tuomari on asunut ja työskennellyt Suomessa ja kuinka hyvin tuomari tuntee kansallisen järjestelmän. Tällöin tuomari saa I – tason kortin. LAR:n päätöksellä tuomari voi Suomessakin saada tuomarikortin arvoksi Brevet – kortin siinä vaiheessa, kun tuomari pystyy edeltävien tehtävien lisäksi hoitamaan myös ylituomarin velvollisuudet kotimaisissa arvokilpailuissa.

– Tuomari, joka jo on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja joka suorittaa hyväksytysti Brevet-tuomarikurssin ja on aiemmin arvostellut Suomen mestaruuskilpailuissa, saa Brevet-arvon suoraan myös Suomessa.

Arvikoulutus

Arvikoulutus suoritetaan nettikoulutuksena ennen III – tason, Startti 1, koulutukseen tuloa arvikoulutuksen itsenäisesti.

Seminaarit

Tuomariseminaareja järjestetään vuosittain eri teemoilla ja eri osa-alueisiin keskittyen. SM – kilpailuja ennen järjestettävä SM – tuomariseminaari on pakollinen kaikille kilpailuun kutsutuille ja paikan vastaanottaneille tuomareille.

Muut koulutukset

Kaikkien tuomareiden tulee suorittaa Et ole yksin – verkkokoulutus.

 

Tuomarikurssit ja koe

Tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan niin, että III-tason tuomarikursseja järjestetään 1–2 kertaa vuodessa, II-tason kurssi vuosittain ja I-tason kurssi 1–2 vuoden välein. Olympiadin vaihtuessa kursseja järjestetään tihennetysti. Kurssit toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 10. Tuomareille järjestetään täydennyskoulutuksina myös seminaareja. Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan Voimisteluliiton nettisivuilla.

Kevät 2022

 • Tuomariseminaari 28.4.2022 (etä)

  Uuden olympiadin ensimmäinen tuomariseminaari kaikkien osa-alueiden arvostelusta järjestetään teamsin välityksellä torstaina 28.4. klo 19.15 – 21.00 (yksilöt). Luvassa on käytännön esimerkkejä ja harjoittelua, vastauksia kysymyksiin ja keskustelua uuden olympiadin säännöistä. Seminaariin ovat tervetulleita myös valmentajat. Kaikille SM – kilpailuihin kutsuttujen tuomareiden suositellaan osallistuvan seminaariin.

  Lisätietoja ja ilmoittautuminen ma 25.4.2022 mennessä tämän linkin kautta tai Voimisteluliiton nettisivujen koulutushausta.

Syksy 2022

 • Rytmisen voimistelun III – tason tuomarikoulutus, Startti 2 Tuomarijärjestelmän ensimmäisen tason toinen koulutus järjestetään 13.-14.8.2022. Koulutuksessa keskitytään suorituksen osa-alueen (E eli execution) arviointiin sekä joukkueiden ja duojen/triojen osa-alueeseen DB. Koulutukseen voivat osallistua III – tason Startti 1 – tuomarit. Koulutus on 1,5 päiväinen ja lisäksi siihen kuuluvat teoriakoe ja käytännön koe. Mahdollisuuksien mukaan koe järjestetään online – tilaisuutena noin viikon päästä koulutuksesta. Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet III – tason Startti 2 –tuomarit voivat arvostella kaikkien kilpailusarjojen DB & TE – osa – aluetta kilpailujärjestelmän mukaisissa kilpailuissa (pois lukien SM – ja arvokilpailukarsinnat). Tuomarin tulee olla vähintään 15 – vuotias.
 • Lisätietoja ja ilmoittautuminen 30.7.2022 tämän linkin kautta tai Voimisteluliiton nettisivujen koulutushausta.
 • II – tason ja I – tason tuomarikoulutus tarpeen mukaan syksyllä
 • Elokuussa järjestetään myös tuomariseminaari (zoom/teams) painottaen joukkueiden ja duojen/triojen arviointia

Kevät 2023

 • III – tason tuomarikoulutus Startti 1, tammi/helmikuu
 • II- tason ja I – tason tuomarikoulutus

Jokaisen tuomarikurssin päätteeksi järjestetään koe. Kokeen voi uusia kerran. Uusintakoe on maksuton ja järjestetään noin kuukauden kuluttua kurssista aiemmin ilmoitettuna päivänä. Ulkomaalaiset tuomarit, jotka ovat viikoittaisessa työssä Suomessa, voivat alla olevan mukaan tulla suoraan tuomarikokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan lajipäällikölle. Tällaisia koetilaisuuksia järjestetään tuomarikurssien ja uusintakoetilaisuuksien yhteydessä. Mikäli tuomari saa uusintakokeestakin hylätyn, on seuraavaksi osallistuttava uudelleen kurssille.

Tuomarikurssien ja kokeiden kieli on suomi. Tuomarilla voi olla tulkki mukana kurssilla. Tulkin järjestämisestä ja kustannuksista vastaa ko. tuomari. Kirjallisessa kokeessa on jokaisella tuomarilla oltava henkilökohtainen tulkki.

Olympiadin vaihtuessa

Olympiadin vaihtuessa kaikkien tasojen tuomarit uusivat tuomarikorttinsa osallistumalla tuomarikurssille ja kokeeseen. Tuomari voi osallistua samalle tai yhtä tasoa korkeammalle kurssille kuin minkä on edellisen olympiadin aikana suorittanut, kuitenkin niin, että II-tason tuomareilla tulee olla vaadittu määrä kilpailuja arvioituna ennen osallistumista I-tason kurssille. Tuomari voi tauon jälkeen palata tuomaritoimintaan osallistumalla joko saman tason tuomarikoulutukseen (joka ennen taukoa on suoritettu) tai yhtä tasoa alempaan tuomarikoulutukseen.

Ulkomaalaisten tuomarikorttien vastaavuus kansalliseen järjestelmään

Tuomarin, joka on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja jolla on voimassa oleva muun maan kansallinen tuomarikortti, täytyy suorittaa II-tason kirjallinen tuomarikoe hyväksytysti ennen kuin voi arvostella Suomessa. Tämän jälkeen tuomari voi edetä I-tason kurssille ja kokeeseen.

 Tuomari, joka muuttaa Suomeen säännölliseen viikoittaiseen työhön ja jolla on voimassa oleva Brevet-tuomarikortti, saa suoraan II-tason tuomarikortin Suomessa. Tuomarin tiedot tulee ilmoittaa lajipäällikölle, joka lisää tuomarin Suomen tuomarilistalle. SM-tason kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin tuomari voidaan kutsua lajiasiantuntijaryhmän (LAR) harkinnan mukaan huomioiden se, kuinka kauan tuomari on asunut ja työskennellyt Suomessa, ja kuinka hyvin tuomari tuntee kansallisen järjestelmän. Tällöin tuomari saa I–tason kortin. LAR:n päätöksellä tuomari voi Suomessakin saada tuomarikortin arvoksi Brevet-kortin siinä vaiheessa, kun tuomari pystyy edeltävien tehtävien lisäksi hoitamaan myös ylituomarin velvollisuudet kotimaisissa arvokilpailuissa.

Tuomari, joka jo on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja joka suorittaa hyväksytysti Brevet-tuomarikurssin ja on aiemmin arvostellut Suomen mestaruuskilpailuissa, saa Brevet-arvon suoraan myös Suomessa.

Tutustu FIG:n eettisiin sääntöihin täällä.

Haku