Hyppää sisältöön

Tuomarointi

Rytmisen voimistelun kilpailusuorituksesta arvioidaan kahta osa-aluetta. Vaikeus eli D-osa-alue (difficulty) koostuu vartalovaikeusosista ja tanssiaskelsarjoista sekä heitoista, joiden alla tehdään dynaamisia pyöriviä liikkeitä ja vaikeista välineteknisistä liikkeistä. Suoritus eli E-osa-alue (execution) käsittää ohjelman musiikin ja koreografian taiteellisuuden sekä suorituspuhtauden perusvoimistelussa, vaikeusosissa ja välineen käsittelyssä.

Tuomarijärjestelmä

Rytmisen voimistelun kansallinen tuomarijärjestelmä on kolmitasoinen. Kouluttautuminen aloitetaan tasolta III, joka on jaettu kahteen osaan.

Taso III

1) Starttikurssi 1, osa-alue D1/D2 (vaikeus)

Alimman tason (ns. startti-tason) koulutuksessa keskitytään vaikeuden osa-alueen (D-taso eli difficulty) vartalonvaikeusosien ja tanssiaskelsarjojen arviointiin (D1/D2). Koulutus on yksipäiväinen ja siihen kuuluu käytännön koe. 

Koulutuksen käyneet ja kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat arvostella yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien D1/D2-osa-aluetta (vartalon vaikeusosat ja tanssisarjat) luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa. Lisäksi Startti 1 tuomarit voivat arvostella D1/D2-osa-aluetta kaikissa duo/trio-kilpailun sarjoissa ja joukkueiden luokissa 1-4. Tuomarin tulee olla vähintään 15-vuotias. 

Suositus on, että D1/D2 -tuomari arvostelee kolme (3) kilpailua ennen osallistumista seuraavan tason (Taso III:  Startti 2) tuomarikurssille. Yhden kilpailun voi korvata mahdollisella Voimisteluliiton järjestämällä rytmisen voimistelun tuomariseminaarilla. 

Huom! Startti 1 -tason tuomari voi myös osallistua Starttikurssille 2 ennen suositeltujen kilpailujen keräämistä ja saada Startti 2 -tuomarikortin.

2) Starttikurssi 2, osa-alue tekninen suoritus

Koulutuksessa keskitytään teknisen suorituksen osa-alueen (E-taso eli execution) arviointiin (E3–E6 tuomarit). Koulutukseen voivat osallistua III-tason Startti 1 -tason tuomarit. Tuomarit voivat arvostella kaikkien yksilösarjojen vapaa- ja välineohjelmien teknisen suorituksen E3–E6-osa-aluetta luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa, välinekilpailuissa sekä duo/triot-kilpailuissa. Tuomarin tulee olla vähintään 15-vuotias. 

Tuomari voi osallistua seuraavan tason (Taso II) tuomarikurssille arvosteltuaan yhteensä kuusi (6) kilpailua (myös Startti 1 -kortilla kerätyt kilpailut lasketaan tähän). Tuomarilla tulee olla arvioituna vähintään yksi kilpailu Startti 1 -tuomarina ja yksi kilpailu Startti 2 -tuomarina. Kaksi kilpailua voi korvata mahdollisilla Voimisteluliiton järjestämillä rytmisen voimistelun tuomariseminaareilla. 

Taso II

Tason II tuomarit voivat arvostella kaikkia osa-alueita kaikissa kansallisissa kilpailuissa, lukuun ottamatta SM-kilpailuja ja arvokilpailukarsintoja. Tuomarin tulee olla vähintään 15-vuotias. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuluu kirjallinen teoriakoe ja käytännön koe.

Ennen I-tason kurssille osallistumista tuomarin tulee toimia tuomarina vähintään kuudessa (6) kilpailussa ja suorittaa kaksi (2) ns. varjoarviointia. Vaadituiksi kilpailuiksi lasketaan kilpailut, joissa tuomari on toiminut II-tason kokeen suorittamisen jälkeen. Ohjeet varjoarvioinnista löytyy Tuomariohjesäännöstä.

Taso I

Tason I tuomarit voivat arvostella kaikkia kansallisia kilpailuja mukaan lukien SM-kilpailut ja arvokilpailukarsinnat sekä niitä kansainvälisiä kilpailuja, joihin ei vaadita Brevet-tuomarikorttia. Lajiasiantuntijaryhmä kutsuu tuomarit SM-kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin. Tuomarikurssin pituus on 3 päivää ja kurssiin kuuluu sekä kirjallinen teoriakoe että käytännön koe. Tuomarin tulee olla vähintään 18-vuotias.

HUOM! Kilpailujen laskeminen: Yksipäiväinen kilpailu = 1 kilpailu. Kaksipäiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi molempina päivinä, lasketaan kahdeksi kilpailuksi. Samoin kolmepäiväinen kilpailu, jossa tuomari tuomaroi kaikkina päivinä, lasketaan kolmeksi kilpailuksi. 

FIG:n kansainväliset tasot

Tason I tuomarit voivat edetä FIG:n kansainvälisille tuomarikursseille. FIG:n tuomarijärjestelmän tasot ovat Brevet IV–I. Kansainväliselle tuomarikurssille halukkaita tuomareita pyydetään ottamaan yhteyttä rytmisen voimistelun lajipäällikköön.

 

Tuomarikurssit ja koe

Tuomarikursseja järjestetään tarpeen mukaan niin, että III-tason tuomarikursseja järjestetään 1–2 kertaa vuodessa, II-tason kurssi vuosittain ja I-tason kurssi 1–2 vuoden välein. Olympiadin vaihtuessa kursseja järjestetään tihennetysti. Kurssit toteutetaan mikäli osallistujia on vähintään 10. Tuomareille järjestetään täydennyskoulutuksina myös seminaareja. Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan Voimisteluliiton nettisivuilla.

Jokaisen tuomarikurssin päätteeksi järjestetään koe. Kokeen voi uusia kerran. Uusintakoe on maksuton ja järjestetään noin kuukauden kuluttua kurssista aiemmin ilmoitettuna päivänä. Ulkomaalaiset tuomarit, jotka ovat viikoittaisessa työssä Suomessa, voivat alla olevan mukaan tulla suoraan tuomarikokeeseen. Kokeeseen ilmoittaudutaan lajipäällikölle. Tällaisia koetilaisuuksia järjestetään tuomarikurssien ja uusintakoetilaisuuksien yhteydessä. Mikäli tuomari saa uusintakokeestakin hylätyn, on seuraavaksi osallistuttava uudelleen kurssille.

Tuomarikurssien ja kokeiden kieli on suomi. Tuomarilla voi olla tulkki mukana kurssilla. Tulkin järjestämisestä ja kustannuksista vastaa ko. tuomari. Kirjallisessa kokeessa on jokaisella tuomarilla oltava henkilökohtainen tulkki.

Olympiadin vaihtuessa

Olympiadin vaihtuessa kaikkien tasojen tuomarit uusivat tuomarikorttinsa osallistumalla tuomarikurssille ja kokeeseen. Tuomari voi osallistua samalle tai yhtä tasoa korkeammalle kurssille kuin minkä on edellisen olympiadin aikana suorittanut, kuitenkin niin, että II-tason tuomareilla tulee olla vaadittu määrä kilpailuja arvioituna ennen osallistumista I-tason kurssille. Tuomari voi tauon jälkeen palata tuomaritoimintaan osallistumalla joko saman tason tuomarikoulutukseen (joka ennen taukoa on suoritettu) tai yhtä tasoa alempaan tuomarikoulutukseen.

Ulkomaalaisten tuomarikorttien vastaavuus kansalliseen järjestelmään

Tuomarin, joka on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja jolla on voimassa oleva muun maan kansallinen tuomarikortti, täytyy suorittaa II-tason kirjallinen tuomarikoe hyväksytysti ennen kuin voi arvostella Suomessa. Tämän jälkeen tuomari voi edetä I-tason kurssille ja kokeeseen.

 Tuomari, joka muuttaa Suomeen säännölliseen viikoittaiseen työhön ja jolla on voimassa oleva Brevet-tuomarikortti, saa suoraan II-tason tuomarikortin Suomessa. Tuomarin tiedot tulee ilmoittaa lajipäällikölle, joka lisää tuomarin Suomen tuomarilistalle. SM-tason kilpailuihin ja arvokilpailukarsintoihin tuomari voidaan kutsua lajiasiantuntijaryhmän (LAR) harkinnan mukaan huomioiden se, kuinka kauan tuomari on asunut ja työskennellyt Suomessa, ja kuinka hyvin tuomari tuntee kansallisen järjestelmän. Tällöin tuomari saa I–tason kortin. LAR:n päätöksellä tuomari voi Suomessakin saada tuomarikortin arvoksi Brevet-kortin siinä vaiheessa, kun tuomari pystyy edeltävien tehtävien lisäksi hoitamaan myös ylituomarin velvollisuudet kotimaisissa arvokilpailuissa.

Tuomari, joka jo on Suomessa säännöllisessä viikoittaisessa työssä ja joka suorittaa hyväksytysti Brevet-tuomarikurssin ja on aiemmin arvostellut Suomen mestaruuskilpailuissa, saa Brevet-arvon suoraan myös Suomessa.

Tutustu FIG:n eettisiin sääntöihin täällä.

Haku