Hyppää sisältöön

Kansallinen kilpailujärjestelmä

Uusi kilpailujärjestelmä on otettu käyttöön 1.8.2022 ja mm. luokkakilpailut ovat poistuneet. Merkkijärjestelmä on edelleen kiinteä osa myös uutta kilpailujärjestelmää. Kaikki rytmisen voimistelun uuteen järjestelmään liittyvä materiaali löytyy täältä.

Sivu päivityksessä. 

Kansallisella tasolla rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmä jakautuu taitotasoon perustuvaan luokkakilpailujärjestelmään sekä ikäsarjoihin perustuviin ikäkausi- ja välinekilpailuihin. Rytmisessä voimistelussa voi Suomessa kilpailla yksilönä, duona, triona tai joukkueena. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen kilpailujärjestelmään liittyy tiiviisti merkkijärjestelmä.

Kilpailumuotoina yksilövoimistelijoilla arvokilpailuissa ja SM-kilpailuissa ovat neliottelu, jossa sijoitukset määräytyvät neljän välineen yhteispisteiden perusteella, ja välinekohtainen kilpailu, jossa jokaisen välineen mestaruus ratkotaan erikseen. Joukkueet kilpailevat iästä riippuen kahdella tai yhdellä ohjelmalla, joissa käytetyt välineet vaihtelevat kilpailuvuoden ja -sarjan mukaan. Joukkueiden suomenmestaruus ratkeaa kahden näytön yhteispisteiden perusteella.

SM-kilpailut järjestetään vuosittain. Keväällä järjestetään yksilökilpailu ja syksyllä joukkuekilpailu sekä duo/trio- kilpailu (syksystä 2020 alkaen). Niinä vuosina, jolloin nuorten joukkueiden EM-kilpailu käydään keväällä, järjestetään nuorten yksilöiden SM-kilpailu syksyllä eli aina parittomina vuosina. Kevään SM-kilpailu toimii katsastuskilpailuna arvokilpailuille, jos se on aikataulullisesti mahdollista. SM-kilpailuissa on sekä nuorten että naisten sarjat niin joukkueille ja duoille/trioille kuin yksilövoimistelijoillekin. Mestaruudet ratkotaan sekä neliottelussa että kullakin välineellä erikseen.

Lajin joukkuepainotteisen järjestelmän mukaisesti kilpailukalenteri muodostuu niin, että syksy on joukkuepainotteinen (joukkueet ja duo/triot).

Pallo-ohjelman loppuasento

Luokkakilpailut

Luokkajärjestelmässä voimistelijat voivat edetä taitojen karttuessa, eteneminen ei siis ole sidottu ikäsarjoihin. Vaatimustaso ja vaadittavien ohjelmien lukumäärä kasvavat luokasta toiseen siirryttäessä. Rytmisen voimistelun kansallisessa luokkakilpailujärjestelmässä on yhdeksän luokkaa: Stara, luokat 1–6,  nuorten mestariluokka (tai juniorimestariluokka JM) ja korkein eli naisten mestariluokka.

Ensimmäisessä luokassa kilpailemisen voi aloittaa sinä vuonna, kun voimistelija täyttää 8 vuotta. Ennen siirtymistä luokkaan 1, tulee voimistelijan suorittaa rytmisen voimistelun valmis Staran vapaaohjelma sekä merkkijärjestelmästä pronssimerkki ja hopeamerkki. Valmentaja ja seura ovat vastuussa siitä, että sääntöä noudatetaan.

Luokkakilpailuja järjestetään kullekin luokalle yksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä päättää luokkanousuista puolivuosittain. Luokasta toiseen noustaessa voimistelijan tulee nousta seuraavaan luokkaan heti seuraavan kauden alussa. Tästä poikkeuksena on juniorimestariluokka, johon nousemiseen vaikuttaa myös voimistelijan ikä.

Yksilöiden luokkakilpailuohjelmat

 • Luokassa 1 kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla. Voimistelijan tulee suorittaa valmis Stara-ohjelma Stara-tapahtumassa ennen 1. luokkaan osallistumista. 1.luokkaan voi osallistua ensimmäistä kertaa sinä vuonna, jolloin voimistelija täyttää 8 vuotta.
 • Luokassa 2 kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla ja 1.8.2020 alkaen valmiilla naruohjelmalla. 
 • Luokassa 3 suoritetaan valmis vapaaohjelma ja yksi vapaavalintainen välineohjelma.
 • Luokassa 4 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kaksi vapaavalintaista välineohjelmaa.
 • Luokissa 5 ja 6 suoritetaan vapaavalintainen vapaaohjelma ja kolme vapaavalintaista välineohjelmaa.
 • Nuorten mestariluokissa A ja B (tai JM – luokka eli juniorimestari) ja naisten mestariluokassa (M) kilpailuohjelmat ovat vapaavalintaisia.

Ohjelmien vaatimukset Materiaalipankissa.

Joukkueiden luokkakilpailuohjelmat

 • Staralla suoritetaan oma tai Voimisteluliiton valmisohjelma, jossa on välineenä naru.
 • Luokassa 1 kilpaillaan valmiilla vapaaohjelmalla.
 • Luokassa 2 välineenä valmisohjelmassa on pallo.
 • Luokassa 3 suoritetaan valmisohjelma vanteilla.
 • Luokassa 4 on valmis keilaohjelma, jonka vartalovaikeusosia saa muuttaa FIG:n/UEG:n sääntöjen puitteissa.
 • Luokassa 5 suoritetaan oma ohjelma vapaavalintaisella välineellä.
 • Luokassa 6 kilpaillaan omalla ohjelmalla kuluvan vuoden pre-nuorten välineellä.
 • Juniorimestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen nuorten sarjan välineet. Ohjelma on omavalintainen.
 • Naisten mestariluokassa kilpailuvälineet ovat kuluvan vuoden SM-kilpailujen naisten sarjan välineet (5 samaa välinettä) ja ohjelma omavalintainen.

Voimistelija käsinseisonnassa

Ikäkausikilpailut 

Rytmisen voimistelun ikäkausikilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoittain. Ikäsarjat ja muut ohjeet löytyvät Kilpailusääännöstä ja sen liitteestä. Ikäkausikilpailuja suositellaan korkealle kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtääville voimistelijoille. Välinekilpailu on ikäkausikilpailulle vaihtoehtoinen kansallisen tason ja harrastetason kilpailumuoto.

Duo/trio-kilpailut ja sarjat

Duo/trio-sarjojen kilpailuja järjestetään vuosittain välinekilpailuihin, ikäkausikilpailuihin ja/tai luokkakilpailuihin liitettynä, lajiasiantuntijaryhmän etukäteen määrittelemällä tavalla. SM-kilpailujen yhteydessä järjestettävät duo/trio-kilpailut ovat suunnattu Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin tähtääville voimistelijoille.

 • Lapset: vuonna 2021 vuosina 2011–2013 syntyneet.
 • Pre-nuoret: vuonna 2021 vuosina 2008–2011 syntyneet.
 • Nuoret: ikärajat joukkueiden ikärajojen mukaiset, vuonna 2021 vuosina 2006–2008 syntyneet sekä vuonna 2009 syntyneet.
 • Naiset ja sekasarja: (nuoret & naiset samassa duossa/triossa), vuonna 2021 vuonna 2005 ja aikaisemmin syntyneet naiset sekä vuosina 2005–2006 syntyneet nuoret.

Duo/trio-sarjat (nuoret ja naiset) ovat mukana joka toinen vuosi järjestettävissä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Seuraavat PM-kilpailut järjestetään vuonna 2022 Ruotsissa ja Suomessa vuonna 2024.

Duojen/triojen säännöt löytyvät täältä. Duon/trion säännöt ja kilpailuohje pohjautuvat FIG:n joukkueidein sääntöihin, joten myös niitä käytetään.

Välinekilpailut

Välinekilpailut on suunnattu kansallisella tasolla kilpaileville voimistelijoille, jotka eivät tavoittele SM-kilpailupaikkoja tai kansainvälisiä areenoja, vaan haluavat esiintyä, kilpailla ja saada kilpailukokemusta Suomessa. Lisäksi välinekilpailut sopivat esimerkiksi rytmisen voimistelun myöhemmällä iällä aloittaneelle, duo/trio- ja joukkueharjoittelun rinnalle tai useampaa lajia harrastavalle. Kilpailusarjat ovat 9-vuotiaat, 10–11-vuotiaat, 12–13-vuotiaat, 14–15-vuotiaat ja 16-vuotiaat tai sitä vanhemmat. Kaikissa sarjoissa kilpaillaan yksilönä yhdellä tai kahdella omalla välineohjelmalla. Huom! Saman kauden aikana ei voi osallistua sekä välinekilpailuun että ikäkausikilpailuun (Voimisteluliiton, alueen tai seuran ikäkausikilpailu).

Luokissa 1.–4. yksilöinä kilpailevat voimistelijat voivat osallistua sekä välinekilpailuihin että luokkakilpailuihin, mutta luokasta 5 ylöspäin tulee valita, kumpaan kilpailumuotoon osallistutaan. Eli 5. luokassa tai sitä ylempänä yksilönä kilpaileva voimistelija ei voi osallistua sekä välinekilpailuihin että luokkakilpailuihin. 

Välinekilpailun tulokset julkaistaan syksystä 2018 alkaen kategorioissa: 25% jokaiseen neljään kategoriaan. Ohjelmien pisteet näytetään ylimmässä kategoriassa (kategoria 1).

Välinekilpailujen säännöt ja kilpailuohjeet

Seurojen kilpailut

Seuroilla on mahdollisuus järjestää karsintakilpailujen tai SM-kilpailun yhteyteen esimerkiksi Stara-tapahtuma, mutta seurojan kilpailut eivät saa vaikuttaa pääkilpailun aikatauluun. Seurat voivat myös hakea järjestettäväkseen omia erillisiä Stara-tapahtumia ja kilpailuja, joissa noudatetaan rytmisen voimistelun kilpailujärjestelmää ja kilpailusääntöä. Kaikki kilpailut myönnetään samassa aikataulussa eikä niitä myönnetä pitkin vuotta mihin tahansa viikonloppuun. Seurakilpailuja voidaan myöntää myös yksipäiväisiksi.

Haku