Liiku mun kaa -hankkeella liikettä koulupäiviin

Voimisteluliitossa on käynnissä Liiku mun kaa -projekti (2018-2022), joka on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen liikuntaa koulupäiviin ja koulupäivien yhteyteen. Viimeisenä hankevuonna toimintaa laajennetaan myös varhaiskasvatukseen. Hankkeen tarkoituksena on:

luoda kouluympäristöön lisää matalan kynnyksen toimintaa, jota voidaan toteuttaa edullisesti ja helposti välitunneilla, oppitunneilla ja kerhotoiminnassa
lisätä oppilaiden osallisuutta (suunnittelu, toteutus, kehittäminen)
lisätä sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten liikunnan harrastamismahdollisuuksia
kehittää erityiskouluihin sovellettu konsepti

vakiinnuttaa toiminnot koulujen, seurojen, yhteistyökumppaneiden ja Voimisteluliiton toimintaan hankkeen aikana

 

Projektissa hyödynnetään jo kouluissa toimivia yhteistyökumppaneita, ja heidän avullaan tuetaan lapsia ja nuoria innostamaan toisiaan välituntiliikuntaan. Projektissa tuotetaan opettajille, ohjaajille sekä valmentajille työkaluja soveltavien liikkujien mukaan ottamiseen kaikkeen liikuntaan. Yhteistyökumppaneina projektissa ovat muun muassa Liikkuva koulu, Liikkuva varhaiskasvatus, Olympiakomitea, Liikunnan aluejärjestöt, Vau ry, Reumaliitto, ADHD-liitto, Koululiikuntaliitto, MLL sekä WAU ry. 

Liiku mun kaa - projekti tarjoaa seuroille koulutusta ja tukea niin kouluyhteistyön käynnistämiseen kuin uusia kanavia paikkakunnan lasten ja nuorten tavoittamiseen. 

Otamme ilolla vastaan jo hyviksi käytänteiksi muotoutuneita malleja, ideoita ja toteutustapoja. 

Lisätietoja Venla Väyrynen, venla.vayrynen(a)voimistelu.fi.