Seurat viemässä liikettä kouluun

 

Voimisteluliitolla on vuonna 2017 liikunnallinen projekti, jonka tavoitteena on liikuttaa kaikkia lapsia ja lisätä liikuntaa ja voimistelua kouluissa sekä tarjota oheistukimateriaaleja muihin lajeihin. Tahtotilana on kehittää eri lajien ja seurojen välistä yhteistyötä sekä kouluyhteistyötä. Voimistelu osaksi koulupäivää projekti koostuu eri paikkakunnilla tehtävästä työstä ja kokeiluista, materiaalin työstämisestä ja levittämisestä sekä seurayhteistyön tukemisesta. Toiveena on viedä voimistelun malleja niin liikuntatunneille kuin välitunneillekin.

Projektin tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten seuratoimintaa, lisätä uusia harrastajaryhmiä ja -määriä sekä mahdollistaa eri voimistelulajien välinen yhteistyö kokeilujen ja uudenlaisten toimintamallien avulla.

Projektin valmistelukautena on valmistunut uusia materiaaleja mm. voimistelukoulun tunneille, Freegymiin sekä uutena lajina Suomeen pyritään levittämään Rope Skippingiä.

Hyödyt seuroille:

  • Seuratoiminnan tukeminen ja paikallistason yhteistyön kehittäminen
  • Uusien ideoiden vieminen käytäntöön
  • Seuran ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittyminen
  • Kouluyhteistyön tukeminen

 

Projektin resurssit kohdennetaan pääosin seuratoiminnan ja kouluyhteistyön tukemiseen, toiminnan kehittämiseen sekä uusien asioiden, tuotteiden jakamiseen yhteistyöllä.

Projektissa pyritään käytännön kokeilujen ja palautteiden kautta saamaan konseptista mahdollisimman toimiva.

Kouluyhteistyöstä vastaa: Voimistelutoiminnan suunnittelija Liisa Lappalainen, liisa.lappalainen@voimistelu.fi

Otamme ilolla vastaan jo hyviksi käytänteiksi muotoutuneita malleja, ideoita ja toteutustapoja. Myös innokkaita liikuttajia kouluun etsitään – jos intoa näytetuntien vetämiseen on, niin ota yhteyttä ja edistetään asiaa alueellasi yhdessä.

 

Voimistelua opettajille, lapsille ja kouluille

 

Voimistelulajien yhteiset opettajamateriaalit auttavat opettajia toteuttamaan liikuntatunteja uuden opetussuunnitelman mukaisesti sekä pohjautuen perusliikuntataitoihin. Opettajat voivat tulevaisuudessa pitää missä vain ja milloin vain voimistelutunteja, sillä lähes kaikki tunnit ovat helppoja toteuttaa, vaikka omaa voimistelutaustaa ei omaisikaan. Leikkien, harjoitteiden, haasteiden ja välitunti-ideoiden kautta tavoitellaan lasten innostuksen syttymistä urheiluun, liikuntaan ja voimisteluun.

Materiaalit kouluille-sivustolta löydät vinkkejä perusliikuntataitoihin (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) sekä temppuihin ja erilaisiin voimistelunmuotoihin.

Voimisteluliitto järjestää myös koulutusta opettajille. Koulut voivat tilata tilauskoulutuksia lähialueen koulujen kanssa ja liikunnan opettajille on syksyllä 2017 Liito-koulutuspäiviä voimistelusta. Voimisteluliiton koulutukset tarjoavat helppoja ja käytännönläheisiä vinkkejä tuntien pitämiseen ja erilaisten harjoitteiden soveltamiseen.