Hyppää sisältöön

Tuomarit

Kilpailun järjestäjän tulee huomioida aikatauluissa ja kilpailun järjestelyissä myös tuomarit. Jokaisen lajin omat kilpailusäännöt määrittelevät esimerkiksi vaadittavien tuomareiden määrän eri osa-alueineen. Lisäksi lajien omat tuomariohjesäännöt voivat määritellä tarkemmmin tuomarilta vaadittavan tuomariluokan ja muut vaatimukset.

Kilpailukutsu

Mikäli kilpailussa on tuomarivelvoite, tulee tämä ilmoittaa selkeästi kilpailukutsussa. Kilpailukutsussa on määriteltävä tuomarivelvoitteen laajuus mahdollisine tuomarisakkoineen (perustuttava lajin tuomariohjesääntöön), ilmoittautumisaika ja -tapa, sekä tuomarikorvausten käytäntö. Sähköistä pisteensyöttöjärjestelmää käytettäessä tulee ilmoittaa käyttääkö tuomari omaa laitettansa vai kisajärjestäjän tarjoamaa.

Tuomarikorvaukset

Kilpailuiden järjestämis- ja osallistumismaksuissa on määritelty kisatasojen mukaan tuomareiden kulujen maksaminen matkojen, majoitusten ja päivärahojen osalta. Seurat voivat lisäksi sopia omista korvauskäytänteistään tuomareidensa osalta. 

Kisajärjestäjän tulee lisäksi tarjota tuomareille ruoka ja juotavaa kisapäivän aikana.

Tuomareiden esteellisyys

Tuomareiden mahdollisen esteellisyyden määrittelevät yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt sekä lajin oma tuomariohjesääntö. Tuomarin tulee aina ensisijaisesti pitää itse huoli omasta esteellisyydestään ja epäselvissä tilanteissa varmistaa asia lajin kehittämistyöryhmältä ennen tuomarointia.

Kisapaikan vaatimukset 

Kisapaikalla tulee olla käytettävissä tuomaritila, jossa sääntöjen mukaiset tuomaripalaverit voidaan järjestää ennen kilpailun / sarjan alkua. Tuomaripöydät / tuomarit tulee voida sijoittaa kisa-alueen reunalle siten, että kaikilta on esteetön näkymä suorituspaikoille. Kisajärjestäjän tulee huolehtia mm. riittävien pöytien ja tuolien saatavuudesta. Mikäli kilpailuissa tuomarit käyttävät sähköistä pisteensyöttöjärjestelmää, tulee tuomaripöytien yhteyteen huolehtia mahdollisuus laitteiden lataamiseen.

Ennakkovalmistelut

Kisajärjestäjän tulee nimetä kisoihin tuomarivastaava. Tämän tehtävä on varmistaa mm. tarvittavien papereiden ja arviointilomakkeiden kopiointi ja lajittelu, tuomaripaneeleiden kasaaminen kisaan ilmoittautumisten perusteella, ennakkoinfon lähettäminen tuomareille ja tuomaripalaverin vetäminen kisapäivänä. Kisatyypistä riippuen lajipäällikkö tai -vastaava hoitaa osan näistä tehtävistä. 

Tuomaroinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät lajien materiaalipankista. Kisajärjestäjän vastuulla on selvittää tuomaroinnissa vaadittavat materiaalit määrineen.

 

 

 

 

Haku