Hyppää sisältöön

Tuomarit

Kilpailun järjestäjän tulee huomioida aikatauluissa ja kilpailun järjestelyissä myös tuomarit. Jokaisen lajin omat kilpailusäännöt määrittelevät esimerkiksi vaadittavien tuomareiden määrän eri osa-alueineen. Lisäksi lajien omat tuomariohjesäännöt voivat määritellä tarkemmmin tuomarilta vaadittavan tuomariluokan ja muut vaatimukset.

Kilpailukutsu

Mikäli kilpailussa on tuomarivelvoite, tulee tämä ilmoittaa selkeästi kilpailukutsussa . Jos kyseessä on esim. kahden päivän kilpailu tulee selkeästi mainita onko tuomarivelvoite voimassa 1 vai 2 päivää. Kilpailukutsussa on määriteltävä tuomarivelvoitteen laajuus mahdollisine tuomarisakkoineen (perustuttava lajin tuomariohjesääntöön), ilmoittautumisaika ja -tapa, sekä tuomarikorvausten käytäntö.

Sähköistä pisteensyöttöjärjestelmää käytettäessä tulee ilmoittaa käyttääkö tuomari omaa laitettansa vai kisajärjestäjän tarjoamaa.

Tuomarikorvaukset

Kilpailuiden järjestämis- ja osallistumismaksuissa on määritelty kisatasojen mukaan tuomareiden kulujen maksaminen matkojen, majoitusten ja päivärahojen osalta. Seurojen maksamien tuomarikorvausten päivitetty ohjeistus löytyy täältä.

Kisajärjestäjän tulee lisäksi tarjota tuomareille ruokaa tai evästä ja juotavaa kisapäivän aikana. Ruokailun voi toteuttaa kilpailupäivästä riippuen esim. lämmin ruoka tai ruokaisa salaatti + leipä jos kilpailu kestää koko päivän eikä tuomarin ole mahdollista lähteä muualle ruokailemaan. Kahvi/tee/juoma ja täytetty leipä tai sämpylä tmv on sopiva, mikäli kilpailun kesto on esim. 2-4h. Nämä vain esimerkkejä, kilpailun järjestäjä voi toteuttaa ruokailun niissä olosuhteissa miten parhaaksi katsoo, huomioiden kuitenkin, että jos päivä on pitkä eivät tuomarit ehdi/pääse ruokailemaan muualle. 

Tuomareiden esteellisyys

Tuomareiden mahdollisen esteellisyyden määrittelevät yleiset kilpailu- ja kurinpitosäännöt sekä lajin oma tuomariohjesääntö. Tuomarin tulee aina ensisijaisesti pitää itse huoli omasta esteellisyydestään ja epäselvissä tilanteissa varmistaa asia lajin kehittämistyöryhmältä ennen tuomarointia.

Kisapaikan vaatimukset 

Kisapaikalla tulee olla käytettävissä tuomaritila, jossa sääntöjen mukaiset tuomaripalaverit voidaan järjestää ennen kilpailun / sarjan alkua. Tuomaripöydät / tuomarit tulee voida sijoittaa kisa-alueen reunalle siten, että kaikilta on esteetön näkymä suorituspaikoille. Kisajärjestäjän tulee huolehtia mm. riittävien pöytien ja tuolien saatavuudesta. Mikäli kilpailuissa tuomarit käyttävät sähköistä pisteensyöttöjärjestelmää, tulee tuomaripöytien yhteyteen huolehtia mahdollisuus laitteiden lataamiseen.  Kisapaikassa tulee huomioida myös tilan esteettömyys, siitä näkökulmasta, että tiloissa pystyy liikkumaan esimerkiksi pyörätuolilla. Tämä on myös hyvä kertoa kisaan tuleville tuomareille etukäteen ja selvittää samalla esimerkiksi tilan mahdolliset kynnykset, hissit yms.

Ennakkovalmistelut

Kisajärjestäjän tulee nimetä kisoihin järjestävän seuran tuomarivastaava. Tämän tehtävä on varmistaa mm. tarvittavien papereiden ja arviointilomakkeiden kopiointi ja lajittelu, mahdollisesti tuomaripaneeleiden kasaaminen kisaan ilmoittautumisten perusteella, ennakkoinfon lähettäminen tuomareille ja tuomaripalaverin vetäminen kisapäivänä. Tuomaripaikkojen merkitseminen, jos se on tarpeen. Kisatyypistä riippuen lajipäällikkö tai -vastaava hoitaa osan näistä tehtävistä. 

Tuomaroinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät lajien materiaalipankista. Kisajärjestäjän vastuulla on selvittää tuomaroinnissa vaadittavat materiaalit määrineen.

Haku