Urheilijoiden ääni kuuluviin urheilijavaliokunnan kautta!

1.6.2021 |

Urheilijavaliokunta valittu!

Urheilijavaliokunta on valittu seuraavalle toimintakaudelle.

Urheilijavaliokunnan kokoonpano:
Anna Kivistö: akrobatiavoimistelu (akro)
Aaro Lamberg: miesten telinevoimistelu (mtv)
Eetu Lahti: TeamGym (tg)
Kiia Karppinen: joukkuevoimistelu (jv)
Erika Rautiainen: kilpa-aerobic (ka)
Annika Urvikko: naisten telinevoimistelu (ntv)

Uusi urheilijavaliokunta astuu voimaan kesäkuun alusta. 

Voimisteluliiton toimintaohjesäännössä on määritelty Urheilijavaliokunnan tehtävät:    

- tuoda urheilijan ääntä kuuluviin Voimisteluliiton toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa  
- pitää huolta, että urheilija on voimistelutoiminnan keskiössä ja tarvittaessa tuo epäkohtia esille liiton lajin toimihenkilöiden tietoon  
- kasvattaa urheilijoiden tietämystä omista vaikutusmahdollisuuksista ja tietoisuutta voimistelun yhteisistä pelisäännöistä sekä viestii ajankohtaisista asioista  
- osallistua voimistelun strategiatyöhön - innostaa kaikkia urheilijoita yhteisöllisyyteen ja mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin - edistää voimistelulajien yhteistyötä  
- rohkaista urheilijoita ottamaan tarvittaessa yhteyttä liittoon (esim. arvokilpailuvalintoihin liittyen)  
- konsultoi Voimisteluliittoa mm. maajoukkuevaatteiden valinnoissa, arvokilpailuiden valintakriteereissä ja jäsenet osallistuvat eri lajien maajoukkueleireille kouluttajina  
- osallistua oman lajin lajiasiantuntijaryhmän yhteen kokoukseen vuodessa
 

Onnittelut uudelle urheilijavaliokunnalle!

Urheilijavaliokuntaan saa parhaiten otettua yhteyttä tällä hetkellä sen esittelijän Satu Åkerlundin kautta (etunimi.sukunimi@voimistelu.fi