Liikunnan ja urheilun yhteiset koronasuositukset

29.10.2020 |

Päivitys 29.10.2020

Voimisteluliitto on yhdessä Olympiakomitean ja muiden lajiliittojen kanssa työstänyt yhteisen suosituksen aikuisten harrastustoimintaan koronaepidemian eri vaiheissa. Lue suositukset kokonaisuudessaan tästä viestistä.

Liikunnalla on ihmisen hyvinvointiin erittäin suuri merkitys. Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja noudatetaan suosituksia, jotta tartunnat pysyvät hallinnassa ja voimme pitää liikunnan ja urheilun pyörimässä. Jokaisen seuratoimijan maskinkäytöllä on merkitystä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta on sallittua turvallisuusohjeet huomioiden ilman erillisiä rajoituksia.

Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa. Harrastusjoukkueella tarkoitetaan joukkuelajin harrastamisen ryhmään. Voimistelussa kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuvia aikuisten harrastusjoukkueita on tanssillisessa voimistelussa, joukkuevoimisteluissa (yli 18-v. harraste- ja kilpasarjat) ja Lumo-tapahtumissa (esittävä voimistelu ja tanssi).

Voimisteluliitto suosittaa/ohjeistaa, että koronaepidemian kiihtymisvaiheen alueilta (sairaanhoitopiirejä) EI aikuisten harrastustoiminnassa matkusteta voimistelukilpailuihin ja -tapahtumiin oman alueen ulkopuolelle. Osallistuminen mahdollistetaan etänä/videosuorituksin. Tanssillisessa voimistelussa ja joukkuevoimistelussa live-videoin, Lumo-tapahtumissa tallentein. Voimisteluliitto ohjeistaa kilpailujen ja tapahtumien järjestäjät erikseen tähän. Videosuorituksin kilpailuun osallistuvat maksavat normaalit osallistumismaksut. Mikäli joukkueen kokoonpanossa on yksikin yli 20-vuotias henkilö, ohjeistetaan osallistumaan etänä/videosuorituksin. Mikäli kotipaikka on kiihtymisvaiheen alueella ja siellä järjestetään kilpailu, voi siihen osallistua.

Voimisteluliitto suosittaa/ohjeistaa, että koronaepidemian leviämisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiirejä) EI järjestetä harrastusjoukkueiden välisiä voimistelukilpailuja ja -tapahtumia.

Oheistukset astuvat voimaan 2.11.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Kiihtymisvaiheessa lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla. Kuntojumpat yms. voidaan järjestää huomioiden vastuulliset järjestelyt, turvavälit ja muut turvallisuusohjeet. Leviämisvaiheessa minimoidaan kontaktien määrää voimakkaasti ja rajataan harrastaminen omaan pieneen harrastusryhmään tai -joukkueeseen. Aikuisten harrastusjoukkueet voivat harjoitella ns. läpimenoja tarvittaessa kasvomaskeja käyttäen.

Voimisteluliitto noudattaa Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteisiä linjauksia. Mikäli paikallisen viranomaisen linjaukset ovat kuitenkin niitä sallivampia, suosittelemme/ohjeistamme toimimaan niiden mukaisesti. 

**

Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteiset suositukset aikuisten harrastustoimintaan koronaepidemian eri vaiheissa

Suomen hallitus teki 23.10.2020 periaatepäätöksen paikallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tarkensivat periaatepäätöstä omalla suosituksellaan sisätiloissa järjestettävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan osalta.

Hallituksen periaatepäätös sekä OKM:n ja THL:n suositus antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuuden tehdä tarvittaessa kulloinenkin epidemiatilanne huomioivia alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksen harrastustoimintaan käytettävien tilojen mahdollisista rajoituksista tekee kukin kunta.

Lisätietoa koronaepidemiasta ValtioneuvostonTHL:n ja AVI:n sivuilla.

Seuratoiminta – yleiset suositukset harjoitustoimintaan

Olympiakomitean suositukset terveysturvalliseen seurojen harjoitustoimintaan:

 • Harjoitukseen ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harjoituksen, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harjoitukseen kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harjoituksen aikana.
 • Välttämättömät vanhempien käynnit lasten harjoituksissa tapahtuvat kasvomaskia käyttäen.
 • Harjoitukseen osallistuvat menevät harjoitustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoituksensa ja poistuneet tilasta. Oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harjoitukseen osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on oltava saatavilla harjoituksen aikana.

Olympiakomitean toimintaohjeet lajien huippu-urheiluun koronavirusepidemian aikana huomioidaan soveltuvin osin myös lajin muussa harjoitustoiminnassa. 

Seuratoiminta – suositukset aikuisten harrastustoimintaan

Käsitteet

 • Aikuisten harrastustoiminnalla tarkoitetaan yli 20-vuotiaiden toimintaa.
 • Harrastusjoukkueella tarkoitetaan joukkuelajien harrastamisen ryhmää.
 • Harrastusryhmällä tarkoitetaan yksilö- ja ryhmälajien harrastamisen ryhmää.
 • Harrastamista ei ole joukkuelajien maajoukkuetoiminta eikä ammattilais- ja puoliammattilaissarjat, joissa joukkueiden pelaajille maksetaan palkkaa tai palkkioita, ja ottelut ovat yleisötapahtumia. Harrastamista eivät ole myöskään joukkuelajien sarjatasot, joissa ottelut ovat yleisötapahtumia.
 • Harrastamista ei ole ammattilaisuuteen tai puoliammattilaisuuteen tähtäävä joukkuelajien ylimpien juniorisarjojen toiminta (U20).
 • Harrastamista ei ole yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoiminta, SM-tason kilpailutoiminta eikä kansainväliselle huipulle tähtäävä ammattimainen harjoittelu.

Suositukset

Suositukset terveysturvalliseen sisätiloissa tapahtuvaan aikuisten (yli 20-vuotiaat) yksilö-, ryhmä- ja joukkuelajien harrastamiseen koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe):

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat suositukset:

 • Lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla. Tämä on tärkeätä erityisesti korkean tartuntariskin lajeissa.
 • Harrastusjoukkue ei matkusta otteluihin ja kilpailuihin oman alueen ulkopuolelle.

Koronaepidemian leviämisvaiheen alueita (sairaanhoitopiirejä) koskevat lisäksi seuraavat suositukset:

 • Harrastamista suoritetaan vain omassa harrastusryhmässä ja -joukkueessa.
 • Korkean tartuntariskin lajien harrastusryhmien ryhmäkokoa pienennetään.
 • Alueella ei järjestetä harrastusjoukkueiden välisiä otteluita eikä kilpailuja.
 • Harrastusjoukkueiden alueellinen sarjatoiminta keskeytetään.

 • Seuratoiminta – suositukset kilpailutoimintaan ja yleisötilaisuuksiin (esimerkiksi urheilukilpailut) lokakuussa

Aluehallintovirastojen päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää lokakuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja vaatia kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan.

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa yleisön tarpeellisuutta tulee vakavasti harkita huomioiden käytettävissä oleva tila ja yleisön aiheuttama tartuntariski.

Liikunta

Suosittelemme kaikille suomalaisille omatoimista liikunnan ja urheilun harrastamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden.

Matkustaminen

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden tulee edelleen välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Poikkeuksena ovat maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua maahantulon rajoituksista. Muiden maiden osalta matkustuksen tulee rajoittua välttämättömään ammattiurheiluun liittyvään toimintaan. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi kohdemaan lähimmästä edustustosta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n karanteeniohjeistus. Harjoittelu on karanteenin aikana mahdollista kodin ulkopuolella ulkotiloissa lähikontakteja välttäen. Hakeudu koronavirustestiin, jos sinun on syytä epäillä tartunnalle altistumista.

Jos saavut Suomeen maasta, joka on THL:n liikennevalomallissa vihreä, sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Karanteeniin ei tarvitse jäädä, vaikka matkustaisit punaisen tai harmaan maan kautta.

Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteeni on suositeltava, vaikka paluumatkasi Suomeen kulkisi vihreän maan kautta.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan riskialueilta Suomeen saapuville matkustajille, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Valtioneuvoston mukaan sisärajavalvontaa on tarkoitus jatkaa, kunnes 23. marraskuuta tulee käyttöön uusi testaukseen perustuva toimintamalli.  Maahantulon rajoitusten rinnalle otettiin 1.10. käyttöön siirtymäkauden menettelyjä. Siirtymäkauden aikana suositellaan ennakkotestausta matkustajille, jotka tulevat sisärajavalvonnan piirissä olevista maista, Korkeamman ilmaantuvuuden maasta palatessaan matkustaja voi lyhentää omaehtoista karanteenia siten, että hakeutuu koronatestiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen.

Huippu-urheilu

Olympiakomitean toimintaohjeet lajien huippu-urheiluun koronavirusepidemian aikana

Koronavirusepidemian aikana urheilijoiden tulee noudattaa Suomen viranomaisten säädöksiä ja ohjeita (www.thl.fi). Tämän ohjeen tarkoitus on toimia apuvälineenä suunniteltaessa toimintaa huippu-urheilussa. Ohjeiden tavoitteena on myös auttaa urheilijaa ja urheilijan lähipiiriä pienentämään tartunnan riskiä sekä kantaa yhteiskunnallinen vastuu viruksen leviämisen estämiseksi. Yksilön vastuu on tavoitteen toteutumisessa ensisijaista, koska tärkeimmät tartunnan leviämistä vähentävät keinot ovat huolellinen hygienia sekä lähikontaktien välttäminen sairastuneiden ja terveiden välillä. Epidemian aikana tartuntojen jäljittäminen koronavirustestein on tärkeää. Nämä toimintaohjeet koskevat huippu-urheilijoiden lisäksi myös muita huippu-urheilun toimijoita, kuten valmentajia ja huoltajia. Eri lajit voivat tarkentaa ohjetta oman lajin erityispiirteiden huomioimiseksi.

Lähikontaktin ja altistumisen määritelmät löytyvät THL:n terveydenhuollon toimenpideohjeesta

1. Viruksen leviämistä rajoittavat toimenpiteet

Henkilökontaktien minimoiminen

 • Ryhmäharjoittelu toteutetaan pienryhmissä valtionneuvoston kokoontumisrajoitusten mukaisesti.
 • Ryhmäharjoittelu toteutetaan ensisijaisesti saman pienryhmän kanssa sekoittamatta ryhmiä.
 • Lähikontakteja vältetään.
 • Joukkueen kokouksissa suositaan etäyhteyksiä.
 • Matkustaessa vältetään julkista liikennettä. Harjoituksiin tullaan ensisijaisesti pyörällä, juosten tai omalla autolla. Julkisessa liikenteessä käytetään kasvomaskia.
 • Kotona asumista suositaan.
 • Leiriolosuhteissa majoitus ja ruokailut järjestetään lähi- ja henkilökontaktit minimoiden.
 • Jokainen joukkueen urheilija, valmentaja ja huoltaja sitoutuu arjessaan viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin 

Oireettomuus osallistumisen ehtona

 • Kun joukkueen jäsenellä on mitään infektio-oireita, hän pysyy kotona.
 • Vain oireettomat henkilöt osallistuvat harjoituksiin ja joukkueen yhteisiin tilaisuuksiin.
 • Leireille ja peli-/kilpailumatkoille laaditaan eristämis- ja kotiinkuljetussuunnitelma infektioepäilyä varten.

Koronavirustestaus

 • Koronavirusepidemian aikana hengitystieoireisten tulee hakeutua koronavirustestiin omaan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle.
 • Oireettomalle henkilölle voidaan tehdä koronavirustesti, jos on syytä epäillä altistumista tartunnalle.

Hygienia harjoitustiloissa

 • Harjoitustiloissa tulee suorittaa päivittäinen siivous ja säännöllinen tuuletus.
 • Kosketuspinnat (mm. oven kahvat) desinfioidaan säännöllisesti.
 • Suositaan omia harjoitusvälineitä.
 • Yhteiset harjoitusvälineet puhdistetaan desinfiointiliinoilla ennen ja jälkeen käytön.
 • Yhteisiä pukeutumis- ja suihkutiloja ei suositella käytettäväksi.
 • Kaikki harjoitustilojen käyttäjät sitoutuvat huolelliseen hygieniaan.

Tukipalvelujen käyttö

 • Taustahenkilöt kuten valmentajat, huoltajat, hierojat, fysioterapeutit ja lääkärit noudattavat toiminnan hygieniassa erityistä tarkkuutta tartuntojen välittämisen estämiseksi.
 • Tukipalvelut rajataan välttämättömiin toimenpiteisiin ja suositaan etäyhteyksiä.
 • Hoitopöydät ja -välineet desinfioidaan jokaisen käytön jälkeen.

Sairastumistilanne joukkueen matkalla

 • Urheilijat ja taustahenkilöt reagoivat herkästi infektio-oireisiin.
 • Sairastunut eristäytyy omaan huoneeseen. Mahdollinen huonekaveri siirtyy pois huoneesta.
 • Sairastunut ottaa yhteyden joukkueen johtoon ja lääkäriin puhelimella.
 • Tutkimustilanteessa sekä lääkäri että sairastunut käyttävät kasvomaskia ja hanskoja, joita varataan pieni määrä joukkueen lääkinnällisiin varusteisiin.
 • Jatkotoimenpiteet toteutetaan lääkärin ohjeiden sekä eristämis- ja kotiinkuljetussuunnitelman mukaisesti.
 • Koronavirusepäilyssä virustestaus tehdään ennen kotiinkuljetusta, jos omalla autolla liikkuminen ei ole mahdollista.
 • Sairastunut käyttää kasvomaskia kotimatkan aikana. Tartunnalle altistuvien määrä minimoidaan.

2. Suojautuminen tartunnalta

Henkilökohtaisen riskin arvio

 • Riskiryhmään kuuluvien tai riskiryhmän kanssa samassa taloudessa asuvien tulee käyttää ryhmäharjoitteluun osallistumisessa erityistä harkintaa. 

Henkilökohtainen hygienia

 • Pese kätesi saippualla (20 s) säännöllisesti ja aina ennen harjoitusta ja sen jälkeen.
 • Käytä käsihuuhdetta silloin kun et voi pestä käsiäsi.
 • Yskäise ja aivasta olkavarteesi.
 • Jos sinun täytyy niistää tai sylkeä, tee se kertakäyttönenäliinaan ja pese kätesi.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
 • Desinfioi mobiililaitteesi pinnat säännöllisesti.
 • Käytä vain omia pyyhkeitä ja juomapulloja sekä suosi omia harjoitteluvälineitä.
 • Vältä sairastuneita. Vaihda matkustaessa tarvittaessa istumapaikkaa.
 • Käytä kasvomaskia lentomatkoilla.
 • Kasvomaskia käytetään isoissa väkijoukoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Lähi- ja henkilökontaktien välttäminen omassa arjessa

 • Huippu-urheilijat hyötyvät karanteenin kaltaisista olosuhteista.
 • Huippu-urheilijan ammattia harjoittaessa joissain lajeissa lähikontakteilta ei välty, joten muissa arjen tilanteissa henkilökontaktit pidetään minimissä ja lähikontakteja vältetään.
 • Harjoitteluolosuhteissa suositaan ulkotiloja.
 • Yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin ja julkisuuteen suositaan etäyhteyksiä.

Vastustuskyvyn tukeminen

 • Pidä arjen ja harjoittelun kokonaiskuormitus tasapainossa.
 • Huolehdi riittävästä palautumisesta ja unesta.
 • Rajoita elämän stressin lähteitä.
 • Huolehdi ruokavaliossasi energiasaannista ja ravintoaineiden monipuolisuudesta.

3. Toimintaohjeet urheilijalle, valmentajalle tai huoltajalle, jolla hengitystieinfektion oireita

 1. Eristä itsesi lähikontakteista kodin ulkopuolella, kunnes tiedät, sairastatko Covid-19-tautia.
 2. Täytä sähköinen oirekysely: http://www.omaolo.fi/. Täytä myös kyselyn lisätietoihin: laji, seura, joukkue. Tämä auttaa keräämään tietoa mahdollisista urheilussa tapahtuvien tartuntojen määrästä.
 3. Ota puhelimitse yhteys omaan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle, josta sinut ohjataan koronavirustestiin.
 4. Jos koronavirustesti on positiivinen, alueesi tartuntataudeista vastaava lääkäri aloittaa tartuntaketjuselvityksen ja on yhteydessä tartunnalle altistuneisiin henkilöihin.
 5. Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona vähintään 14 vuorokauden ajan. Jos sinulla on oireita vielä 14. päivänä tai sen jälkeen, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 6. Jos sinulla on muu kuin koronavirusinfektio, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 7. Urheilija, raportoi oirekuvasi lääkärillesi säännöllisesti, kunnes olet palannut takaisin normaaliin harjoitteluun. Saat toimintaohjeita lääkäriltäsi taudinkuvasi mukaan.
 8. Malta levätä ja seurata lieväoireistakin taudinkuvaa. Älä aloita harjoittelua ennen kuin olet täysin oireeton. Toipumisvaiheessa voit ulkoilla vointisi salliessa etäisyydet säilyttäen.

Jos sinulla on oireita, jotka voisivat viitata koronavirusinfektioon (esim. hengitystieoireet, kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli, haju- tai makuaistin menetys) pysy ehdottomasti kotona. Pelkästään oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu taudinaiheuttaja. Myös allergiaoireiden erottaminen infektiosta voi olla vaikeaa.

Joukkueen mahdollinen altistuminen ja karanteeni

 • Jos joukkueen jäsenellä ilmenee koronavirusinfektioon viittavia oireita, edellisen vuorokauden aikana lähikontaktissa olleet asettavat itsensä karanteeniin, kunnes testitulos on selvillä. Jos tulos on negatiivinen, altistuneiden karanteeni voidaan lopettaa.
 • Jos koronavirustesti on positiivinen, tartuntatautilain mukaisesti alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljittämistä ja määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt. Karanteeniaika on viruksen mahdollinen itämisaika.
 • Joukkueen altistumisriskiä voidaan vähentää minimoimalla lähikontakteja ja välttämällä pitkäaikaista yhdessäoloa suljetuissa tiloissa (esim. linja-auto). Joukkueen yhteisissä kulkuneuvoissa (henkilöauto, linja-auto, lentokone) on koko joukkueen suositeltava käyttää kasvomaskeja oireettomien tartuntojen ehkäisemiseksi.

**


Päivitys 23.10.2020

Voimisteluliitto suosittelee, että voimistelukilpailujen ja -tapahtumien järjestäjät
* edellyttävät yleisöltä kasvomaskien käyttöä 
* hankkivat kasvomaskit kaikille toimijoilleen mm. tuomarit ja vapaaehtoiset
* toimivat mahdollisissa tartunta- ja altistumistapauksissa viranomaisohjeiden mukaisesti


Päivitys 19.10.2020

Mikäli saat Koronavilkusta altistumisilmoituksen, noudata terveydenhuollon ohjeistusta:
Terveydenhuollon ohjeistus Koronavilkusta altistumistilmoituksen saaneiden ohjaamiseksi.


Päivitys 15.10.2020

Voimisteluliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön linjauksia.

Valtioneuvoston sivuilla on 15.10. julkaistu tieto, että hallitus tekee 15.10. julkaisemistaan suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi periaatepäätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla (viikko 43). 

Tartuntalain mukaan aluehallintaviranomaisilla (avit) on päätösvalta vallitsevassa tilanteessa. Tämän takia Voimisteluliitto seuraa aluehallintoviranomaisten mahdollisia tulevia päätöksiä (viikko 43 tai myöhemmin) ja päivittää ohjeistuksiaan avien päätöksien mukaisesti. 

Olympiakomitean sivuilta löytyvät  jo nyt päivitettyä, koko urheilukenttää koskevaa tietoa joita myös Voimisteluliitto suosittelee noudattamaan. 

Lisätietoa Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n sivuilla. 

Tutustu Voimisteluliiton koronaohjeistukseen syksyn seuratoimintaan liittyen. 


Päivitys 12.10.2020

Tämä ohjeistus on laadittu helpottamaan tapahtumien ja kilpailuiden järjestäjiä huomioimaan Covid-19 -viruksen vaatimat erityistoimenpiteet. Ohjeistuksen tavoitteena on voimistelukilpailujen/-tapahtumien turvallinen järjestäminen kaikkien toimijoiden näkökulmasta: urheilijat / osallistujat, valmentajat, tuomarit, vapaaehtoiset, katsojat, yhteistyökumppanit jne. 

Voimisteluliitto seuraa viranomaisten ohjeistuksia ja päivittää ohjeensa tarvittaessa. Järjestävän seuran tulee noudattaa viranomaisten ohjeistuksia ja tutustua myös AVi:n alueellisiin ohjeistuksiin.

Päivitys 12.10.2020 

Urheiluseuroilla ja seuratoimijoilla on vastuullinen rooli. Kiitos hyvästä, vastuullisesta työstä epidemian aikana – jatketaan samaan malliin.
Liikuntapaikkojen käytössä ja seuratoiminnassa on tärkeää osoittaa huolellisuutta ja noudattaa kaikkia terveysturvallisuusohjeita.
* Harjoituksissa sekä lasten ja nuorten kilpailutilanteissa on mukana vain urheilijat, valmentajat, tarvittavat toimihenkilöt.
* Kasvomaskia tulee käyttää aina kun se on mahdollista. Huomioidaan maskin käyttöön liittyvät ohjeet.
* Sisätiloissa tapahtuvaan harjoitustoimintaan ei päästetä yleisöä.
* Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
* Tapahtuma-/tila-/toimipistekohtaisia enimmäishenkilömääriä on ehdottomasti noudatettava.
* Puku- ja pesuhuonetilat suositellaan suljettavaksi tai käyttöä rajoitettavan.
* Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Pestään kädet ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.

Päivitys 12.10.2020

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniaisten kaupunki muistuttavat vastuullisen liikuntatoiminnan merkityksestä korona-aikana. Liikuntaseurat ja -järjestöt ovat avainasemassa turvaamassa toiminnan jatkuvuutta. Tämä edellyttää koronaohjeiden noudattamisessa. Kaupunkien ohjeet terveysturvalliseen toimintaan:
* Opasteiden ja ilmoitusten lisäksi myös henkilöstö opastaa ihmisiä toimimaan turvallisesti
* Toimintaan ei osallistuta, jos ilmenee lieviäkin oireita. Näin tulisi toimia silloinkin, kun kyseessä on tärkeä esiintyminen tai peli.
* Yli 15-vuotiaille suositellaan vahvasti kasvomaskia sisätiloissa aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi urheilutilanteissa maskin käyttäminen on usein mahdotonta, mutta maskia tulisi käyttää esimerkiksi saavuttaessa, vaatteita vaihdettaessa tai odotettaessa omaa vuoroa.
* Kaikki osallistujat pesevät kätensä saapuessaan sisätilaan. Tämän lisäksi käsidesiä on tarjolla aina. Molemmista muistutetaan säännöllisesti.
* Välineet desinfioidaan aina toiminnan aluksi ja lopuksi.
* Turvavälit pidetään kaikissa tilanteissa esim. katsomoissa ja vaihtopenkillä.
* Ryhmiä sekoitetaan mahdollisimman vähän.

Päivitys 9.10.2020
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 12.10. – 31.10.2020.

Päivitys 24.9.2020
Huomioittehan THL:n vahvan suosituksen alueille, joilla on kiihtymisvaihe tai leviämisvaihe tartuntojen osalta käynnissä, käyttää sisätiloissa tapahtumissa kasvomaskia. Huomioittehan myös THL:n ohjeistuksen maskien soveltuvuudesta lapsille.

Päivitys 10.9.2020
Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida taata. Voimistelijat eivät voi käyttää maskia harjoittelussa eivätkä kilpailusuorituksissa. Valmentajat eivät voi käyttää maskia avustaessaan fyysisesti osassa voimistelulajeissa. Kaikissa muissa tilanteissa kilpailupaikoilla maskin käyttöä suositellaan kaikille (urheilijat, valmentajat, vapaaehtoiset, toimitsijat, tuomarit, katsojat), silloin kun turvavälejä ei voida taata. Maskin käyttöä suositellaan erityisesti ahtaissa pukuhuonetiloissa, hallien käytävillä ja tuomaritiloissa.

Päivitys 28.8.: AVi:n linjaus 1.9. 2020 alkaen.
Aluehallintovirastojen uusimman päätöksen mukaan (24.8.2020) syyskuun ensimmäisestä päivästä vanhat suositukset muuttuvat edellytyksiksi yli 50 hlö yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisessä. Yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla THL:n ohjeita. Ohjeissa edellytetään mm., että tapahtumajärjestäjän on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1 – 2 metrin turvavälien ylläpitämiseen, että mahdollisissa jonoissa pitää muistuttaa ja auttaa ihmisiä turvavälien pitämisessä, että osallistujia pitää ohjeistaa turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

 

Yleiset kaikkia koskevat suositukset
(tapahtumajärjestäjä on velvollinen informoimaan nämä ohjeet osallistujille)

 • vain terveenä paikalle eli jos pienikin merkki oireista pysy kotona ja mene testiin  
 • pese käsiä säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä
 • jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai kyynärtaipeeseen
 • vältä kasvojesi koskettelua käsilläsi
 • vältä turhaa fyysistä kosketusta; ei kätellä eikä halata
 • turvaa kaikissa tilanteissa vähintään metrin (1 – 2 m) turvaetäisyys
 • käytä vain omaa henkilökohtaista juomapulloa, pyyhettä jne.


Turvavälien ja hygienian säilyttämiseksi tapahtumapaikalla huomioitavaa

 • selvitä ja harkitse minkä verran osallistujia ja katsojia on ko. tilaan turvallista ottaa ja rajoita tarvittaessa määriä
 • osallistujiin maksimimäärät ilmoittautumisen yhteydessä 
  laadi suunnitelma tapahtumanaikaisten turvavälien takaamiseksi kaikille toimijoille mm.
 • tuomareiden sijoittelu kilpailupaikalla
 • paikat katsomossa esim. seuroittain välttäen ryhmien sekoittumista keskenään
 • urheilijoiden/osallistujien esittelymarssit ja palkintojenjaot   
 • vältä turhaa fyysistä kosketusta; ei kätellä eikä halata esim. palkintojenjaossa
 • huolehdi käsien desinfiointiainetta kaikkien toimijoiden käyttöön ja riittävästi
 • yhteiset juomapullot ovat kiellettyjä
 • pidä väliovia (esim. pukukoppien ovet) mahdollisimman paljon auki, jotta ovenkahvoihin ei tarvitsisi koskea
 • pidä eri toimijoiden lukumäärä tapahtumassa tarpeellisessa vähimmäismäärässä
 • ilmoittautuminen vain yhteyshenkilön/ryhmänjohtajan toimesta muun ryhmästä odottaessa ulkona
 • järjestä tapahtumaan liittyvät palaverit (esim. tuomaripalaverit) tiloissa, joissa turvaetäisyydet voi toteuttaa (sisällä/ulkona, pienryhmissä)
 • huolehdi harjoituksen/suorituksen jälkeen telineiden ja mattojen kosketuspintojen puhdistamisesta, varaa tähän aikaa sekä riittävästi työvälineitä ja -aineita
 • osoita medialle omat kulkureitit ja työpisteet, turvaetäisyydet huomioiden, haastattelut ulkotiloissa
 • arvioi vapaaehtoisten suojavarustetarve tehtäväkohtaisesti (maskit, käsineet jne.)

 
Pukuhuoneissa huomioitavaa

 • kiinnitä erityistä huomioita riittäviin turvaväleihin sekä hygieniaan
 • siivoa ja desinfioi pukuhuoneet ja WC-tilat ennen tapahtumaa, ja tarpeen mukaan tapahtuman aikana 
 • varaa pukuhuoneisiin riittävä määrä käsien desinfiointiainetta
 • varaa riittävä määrä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä tai ns. rullalla toimiva pyyhe, jossa jokainen voi pyyhkiä omaan puhtaaseen pyyhkeen osaan


Ruokailuissa huomioitavaa

 • järjestä tila turvaetäisyydet huomioiden, sijoita pöydät ja tuolit riittävän väljästi
 • rakenna etukäteen selkeät ohjeet ruokailun turvalliseen toteuttamiseen mm.
  • käsien peseminen aina ennen ruokailua
  • turvavälien noudattaminen jonottaessa
 • pyri aikatauluttamaan ruokailu ryhmäkohtaisesti turvavälit huomioiden ja ruuhkia välttäen
 • pyri järjestämään niin, että ruokailutilasta poistutaan eri ovesta kuin mistä tullaan sisään
 • huolehdi ruokailutilan siisteydestä ja käsien desinfiointiaineen saatavuudesta


Matkustamisessa huomioitavaa

Voimisteluliitto ei suosittele osallistumista ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin tai tapahtumiin, poikkeuksena ovat arvokilpailut sekä Tokion Olympialaisten karsintoihin valmistavat ja liittyvät kilpailut.

 • kiinnitä erityistä huomioita käsihygieniaan, vältä koskemasta käsillä mm. ovenkahvoihin tai kaiteisiin
 • desinfioi kädet aina kulkuneuvoon noustessa ja pois lähdettäessä, myös mahdollisilla tauko-/pysähdyspaikoilla
 • täytä vain joka toinen istumapaikka yhteisellä linja-autolla matkustettaessa mikäli mahdollista
 • lentomatkoihin liittyen noudata terveysviranomaisten ja lentoyhtiöiden erillisiä ohjeistuksia
 • laivamatkoihin liittyen suosi hyttiratkaisuissa riittäviä turvavälejä (max 2 henkilöä yhteen hyttiin)
 • hotellimajoituksiin liittyen suosi majoitusratkaisuissa riittäviä turvavälejä (max 2 henkilöä yhteen huoneeseen)
 • noudata matkustuksessa viranomaisten ohjeistusta, myös mahdolliseen karanteeniin liittyen


 Yleisön turvallisuus

 • ennen tapahtumaa ja lipunmyynnissä tuo selkeästi esille, että sairaana tai oireisena ei saa tulla tapahtumaan
 • tapahtuman järjestäjä on velvollinen lisäämään tapahtumaan yleisön nähtävillevalmiita THL:n julisteita (linkki avautuu uuteen ikkunaan). 
 • kuvaa turvallisuussuunnitelmassa rajoitetun yleisömäärän sisäänpääsy tapahtumapaikalle
 • huomioi suunnitelmassa turvavälien noudattamiseen liittyen erityisesti:
  • yleisön ohjaaminen/opastaminen istumapaikoille turvavälein (min. 1 m)
   • saman perheen jäsenet voivat olla vierekkäin
  • mahdollisten myyntipisteiden organisointi ja hygienian säilyttäminen
  • myyntipisteissä sekä lipunmyynnissä korttimaksamisen (tai tasarahan) käyttäminen
  • WC-tilojen puhtaus ja riittävyys
  • poistuminen tapahtumapaikalta tarvittaessa porrastaen
  • turvavälien noudattaminen kaikissa tilanteissa


Jos todettu koronatapaus seurassa/joukkueessa

 • mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudata ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia
 • tartuntaketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen
 • keskitä viestintä yhdelle nimetylle vastuuhenkilölle
 • informoi tapahtuman järjestäjää todetusta tautitapauksesta


Yhteyshenkilöt/ryhmänjohtajat

 • ohjeista heidät huolehtimaan ryhmän ohjeistamisesta ja aikataulussa pysymisestä
 • muistuta tärkeästä roolista kaikkien toimintamallien/ohjeiden toteutumisessa
 • korosta ottamaan yhteyttä, jos ohjeista kysyttävää/tarkennettavaa

 

Tutustu Voimisteluliiton koronaohjeistukseen syksyn seuratoimintaan liittyen. 

Lue myös Aluehallintoviraston sivuilta usein kysytyt kysymykset. 

Alkuperäinen uutinen julkaistu 14.8.2020